Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Նարինե Հերբերտի Իսպիրյան

Դասախոս | Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն
1980 - 1985 թթ. ԵՊՀ, կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ (դիպլոմ գերազանցությամբ)
1985 - 1988 թթ. ԵՊՀ, հայցող

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից ցայսօր, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)
1996 - 2007 թթ. Ալգորիթմական լեզուների ամբիոնի դասախոս, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1992 - 1996 թթ. Բնական գիտություններում հաշվողական տեխնիկայի միջոցների կիրառման ամբիոնի ասիստենտ, Մաթեմատիկական կիբերնետիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1990 - 1992 թթ. ավագ ծրագրորդ, ինֆորմացիոն կենտրոն, ԵՊՀ
1986 - 1990 թթ. մաթեմատիկ ծրագրորդ, տեսական կիբեռնետիկայի լաբորատորիա, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Տվյալների կառուցվածքներ,
Qt ինտեգրացված Visual C++ միջավայր,
Սոցիոլոգիական տվյալների վերլուծություն SPSS վիճակագրական համակարգում,
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ(MS Access, Web Design)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ծրագրավորում Visual C++ միջավայրում STL և Qt գրադարանների օգտագործումով,
Պատկերների ճանաչողության ալգորիթմներ, Նեյրոնային ցանցեր,
Ալգորիթմներ գրաֆների վրա, NP լրիվ խնդիրների ուսումնասիրություն,
Տվյալների բազաների նախագծում SQL լեզվով,
Հեռավար ուսուցողական համակարգերի և վիրտուալ լաբորատորիաների ստեղծում Macromedia Flash Action Script լեզվով )

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. Ինտեգրացված գործիքային միջավայր հայերեն լեզվով նոր կրթական տեխնոլոգիաների համար (IATP- Internet Access Training Program), 2000 - 2001 թթ. ծրագրավորող
2. Էլեկտրոնային ուսուցման գործիքային միջավայրի մշակում (OSI - Open Society Institute) , No. 500091CA51, 2002 - 2003 թթ. ծրագրավորող
3. Միջին դպրոցի ուսուցման գործընթացում ՏՏ կիրառմանը աջակցող գործիքային միջոցների մշակում և իրականացում (OSI - Open Society Institute) No. 1603, 2003 - 2004 թթ. ծրագրավորող
4. Միջին դպրոցի ուսուցման գործընթացում ՏՏ կիրառմանը աջակցող գործիքային միջոցների մշակում և իրականացում (OSI - Open Society Institute), No. 15022, 2006 - 2007 թթ. ծրագրավորող

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

nispiryan@ysu.am

Առաջադրանքների մշակման HotPotatoes գործիքային միջավայր
2019 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2019, 2, էջ 29-43
|
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը բնագիտական առարկաների դասավանդման համար
2017 | Հոդված/Article
Բնագիտությունը 21-րդ դարում: Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ: 2017, էջ 296-299
|
Փոխգործուն առաջադրանքների և թեստերի ստեղծման HotPotatoes փաթեթը
2016 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2016, 1, 48-56 էջ
|
Developing e-Learning Environment
2005 | Հոդված/Article
Learning Technology Newsletter, Vol. 7, Issue 4, October 2005, Publication of IEEE Computer Society ISSN 1438-0625, p. 24
Modeling and Implementation of Virtual Chemical Laboratory
2005 | Հոդված/Article
Proceedings of the International Conference CSIT-05, Yerevan, 2005, Sept. 19-23, Yerevan, Armenia, p. 628-631
Basic Concepts of Creation of Virtual Chemical Laboratory
2005 | Հոդված/Article
Learning Technology Newsletter, Vol. 7, Issue 4, October 2005, Publication of IEEE Computer Society ISSN 1438-0625, p.43-44
Virtual Environment for Chemical Laboratory Studies
2005 | Հոդված/Article
International Workshop “InformationTechnologies in Education ITE 2005”, Yerevan, June 13 - 17, 2005, p.19-20
E-Learning Supporting System Development
2004 | Հոդված/Article
Proceedings of the International Conference Information technologies in Education, Yerevan, 2004, p. 208-21