Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Զավեն Արծրունու Նազարյան

Ասիստենտ | Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն
Բարձրագույն, ԵՊՀ Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակ.

Կարդացվող դասընթացներ
ԷՀՄ և ծրագրավորում (գործնական), ԷՀՄ ծրագրավորում և ասեմբլեր լեզու (գործնական), Օպերացիոն համակարգեր (գործնական), տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ծրագրավորում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն`բառարանի օգնությամբ

z.nazaryan@ysu.am

Զավեն Նազարյան , Լ․Օ․ Խաչոյան, Ա․Ս․Անդրեասյան, Ա․Հ․Առաքելյան, Վ․Ա․Զաքարյան, Ա․Գ․ Մանուկյան
Ծրագրավորում C++ լեզվով (խնդիրների ժողովածու)
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 2019թ․
ԻՆԹԵԼ x86 ԱՍԵՄԲԼԵՐ (իրական ռեժիմ)
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 268 էջ