Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Ժիրայր Գեղամի Մարգարյան

Դոցենտ | Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
1979 - 1982 թթ. ասպիրանտ, ԽՍՀՄ Գիտությունների ակադեմիա, Հաշվողական կենտրոն, Մոսկվա
1973 - 1978 թթ. ուսանող, Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ, Երևան (դիպլոմ գերազանցությամբ)

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտությունների թեկանածու
Թեմա` «Նոր գծային կոդեր և կոդեր հեռավորությունների տրված բազմությամբ»:
ԽՍՀՄ Գիտությունների ակադեմիայի Հաշվողական կենտրոն, Մոսկվա

Աշխատանքային փորձ
1989 թ-ից այժմ Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի դոցենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Հանրահաշիվ, Կոդավորման տեսություն. Սխալներ ուղղող կոդերի տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
1. Սխալներ ուղղող կոդերի տեսության խնդիրների հետազոտում
2. Գրաֆների տեսություն
3. Մետրիկական խնդիրներ n-չափանի միավոր խորանարդում

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն` ազատ, Գերմաներեն` բառարանի օգնությամբ
Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական ինտեգրացիայի հասարակական կազմակերպության անդամ

Վ. Կ. Լեոնտև, Ղ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան
Code volume boundaries in the additive channel (Կոդի հզորության գնահատականներ ադիտիվ կապուղիների համար)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #2, էջ 14–21
|
Վ. Կ. Լեոնտև, Ղ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան
Constant weight perfect and D-representable codes (Հավասարակշիռ կատարյալ և D-ներկայացվող կոդեր)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2012, #1, էջ 16–19
|
Ղ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան
О совершенных равновесных кодах (Կատարյալ հավասարակշիռ կոդերի մասին)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #2, էջ 21-23 (ռուսերեն)
|
Ղ. Լ. Մովսիսյան, Ժ. Գ. Մարգարյան
Оптимальные множества в n-мерном кубе (Օպտիմալ բազմություններ ո-չափանի խորանարդում)
1989 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1989, #1, էջ 18-26 (ռուսերեն)
|
Коды с заданным множеством расстояний (Տրված հեռավորությունների բազմությունով կոդեր)
1984 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #3, էջ 20-24 (ռուսերեն)
|