Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Հանրային քաղաքականություն և կառավարում» մասնագիտություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգումների ժամանակացույց
    • Հանրային քաղաքականություն և կառավարում
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Պարտքերի վերահանձնման ժամանակացույց
    2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
  • Մինչև 12 կրեդիտ պարտքերի մարման գրաֆիկ
   2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Առարկայական տարբերությունների մարման ժամանակացույց
    2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Մինչև 12 կրեդիտ պարտքերի մարման գրաֆիկ
    2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Պարտքերի վերահանձնման ժամանակացույց
    2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների և ստուգումների ժամանակացույց
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Ազգային անվտանգություն» մասնագիտություն
     2022 - 2023 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
 • ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ
 • Թեմատիկ քննարկումների ժամանակացույց
  2022-2023 ուստարվա «1-ին կիսամյակ»
 • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2021

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
 • ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐ