Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգումների ժամանակացույց
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    • «Քաղաքագիտություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Մինչև 12 կրեդիտ պարտքերի մարման գրաֆիկ
    Առկա ուսումնական համակարգով սովորողների համար
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույց
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    • «Հանրային կառավարում» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Առարկայական տարբերությունների մարման ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Մինչև 12 կրեդիտ պարտքերի մարման գրաֆիկ
    2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Պարտքերի վերահանձնման ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    2020 - 2021 ուստարվա 1-ին կիսամյակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգումների ժամանակացույց
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
    2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Ազգային անվտանգություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Թեզերի պաշտպանության ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարի
   • Ընթացիկ քննությունների և ստուգումների ժամանակացույց
    • «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
    • «Ազգային անվտանգություն» մասնագիտություն
     2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
   • Լուծարքների ժամանակացույց
    2019 - 2020 ուստարվա երկրորդ կիսամյակ
  • ՀԵՌԱԿԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
   2019 - 2020 ուստարվա առաջին կիսամյակ
 • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
  • Տարածաշրջանային քաղաքականություն
   2020-2021 ուսումնական տարի
  • Միջազգային հարաբերություններ, Համաշխարհային քաղաքականություն
   2020-2021 ուսումնական տարի
  • Ազգային անվտանգություն
   2020-2021 ուսումնական տարի
  • Հանրային կառավարում
   2020-2021 ուսումնական տարի
  • Հանրային քաղաքականություն
   2020-2021 ուսումնական տարի
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար
 • ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐ
Կոնտակտներ
Դեկան` պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Գեղամ Պետրոսյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-00-79,
(+374 60) 71-00-78,
(ներքին 10-79,10-78),
int.rel@ysu.am