Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Ապակենտրոնացման տեսություն և տեղական ինքնակառավարում (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ)
2021 | Գիրք/Book
Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2021, 160 էջ
|
Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունու ժամանակավոր կառավարության արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի». Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, 2021, Vol. 12 No. 3 (36) (2021), էջ 3-18
|
Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի ստեղծագործությունը
2021 | Գիրք/Book
Եր., Հեղ. հրատ., 2021, 165 էջ
|
Հայաստանի Հանրապետությեան և Ռուսաստանի Հարավի հակապոլշևիկյան Կառավարության միջև հարաբերությունների հարցի շուրջ (1918 թ. հունիս - 1920 թ. ապրիլ)
2021 | Հոդված/Article
«Հայաստանի Հանրապետութեան 100-ամեակ» Գիտաժողովի նիւթեր (Անթիլիաս 21-23 մարտի, 2018), Լիբանան, 2021, էջեր 2016-238
Կատերինա Ալթունյան , Գ.Մակարյան, Շ.Մակարյան
Պարենի անվտանգությունը ՀՀ մարզերում. Վերլուծական համառոտագիր, Հայաստանի գործատուների հանրապետական միություն (ՀԳՀՄ)
2021 | Հոդված/Article
Պարենի համաշխարհային ծրագիր, մայիս 2021, 11 էջ
Կատերինա Ալթունյան , Makaryan G., Makaryan Sh.
The Strategy on Main Directions Ensuring the Economic Development of the Agricultural Sector of Armenia for 2020-2030
2021 | Հոդված/Article
Policy Brief, World Food Program, RUEA, June, 2021, pp. 1-10
Կադրերի կառավարման ռազմավարությունը և դրա մշակման խնդիրը ՀՀ հանրային կառավարման համակարգում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի Համալսարանի» Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, 2021 No 2, էջեր 58-69:
Գեղամ Պետրոսյան , Լ. Պետրոսյան
Հայաստանի առաջին հանրապետության և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների հարցի շուրջ
2021 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, N 2 (23), էջեր 65-80:
|
Գեղամ Պետրոսյան , Լ. Պետրոսյան
Հայաստանի առաջին հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքական դրությունը անկախացման առաջին ամիսներին
2021 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, N2, 2021, էջեր 3-12:
|
Արթուր Իսրայելյան , Արշակ Փոլադյան
Հայոց Ջարդերը Ֆայեզ-ալ Ղուսեյնի հուշերում
2021 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր XVII, 2021, 7-13 էջ
|