Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Public Management Reforms in the Republic of Armenia
2019 | Հոդված/Article
СОТИС-социальные технологии, исследования, 6(100)2019 ноябрь-декабрь, Москва, 2019, стр. 17-26:
|
Քաղաքական գործընթացները Ֆրանսիայի կուսակցական համակարգում (պատմաքաղաքագիտական ակնարկ)
2019 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2019, 1(21), էջ 125-134
|
Փոքր ժողովրդի մեծ երազանքը․ Արցախյան շարժումը հայոց ինքնության գոյաբանության համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, 2019, 1, էջ 82-89
|
Դ. Թրամփի վարչակարգի Հարավկովկասյան քաղաքականության նոր միտումները
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, 2019, 1(2), էջ 104-116
|
Խորհրդային Ռուսաստանում Հայառի գրասենյակների գործունեության պատմությունից (1923-1927թթ.)
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, 2019, 1(2), էջ 350-358
|
Civic education as a phenomenon of representative civiliarchy in the republic of Armenia
2019 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, Թիվ 1(1), էջ 60-68
|
Erik Davtyan
Unpacking the Georgia-Ukraine-Moldova Cooperation: An Open-Ended or Narrowly Focused Partnership?
2019 | Հոդված/Article
Georgian Foundation for Strategic and International Studies Expert Opinion Paper, 2019, 124, pp. 1-11
|
Քրդական համայնքն ու քրդերի ասիմիլացման գործընթացն Ադրբեջանում
2019 | Հոդված/Article
Քրդական գործոնը և հայ-քրդական առնչութունները տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում, 2019, 1, էջ 151-165
Իրաքյան Քուրդիստանի անկախության հանրաքվեն ներքրդական դիսկուրսի համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
Քրդական գործոնը և հայ-քրդական առնչութունները տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում, 2019, 1, էջ 18-52
Անգլերեն գեղարվեստական տեքստի վերլուծական ընթերցանության ուսուցման վերճանաչողական ռազմավարությունը
2019 | Հոդված/Article
Science and education a new dimension. Pedagogy and Psychology. 2019, VII(76), Issue 187, pp. 16-19
|