Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Diminishing institutional autonomy of turkish armed forces: is politicization and transformation of its institutional identity on the way?
2019 | Հոդված/Article
CONTEMPORARY EURASIA. 2019, 8,1, pp. 20-33
|
Мозговые центры и экспертное сообщество США о карабахском конфликте и роли РФ
2019 | Հոդված/Article
30-летие конфликта в Нагорном Карабахе. 2019, стр. 27-39
|
Նիկոլայ Հովհաննիսյանի «Քրդերի մասնակցությունը հայերի ցեղասպանությանը: Քրդական գործոնը Արևմտյան Հայաստանի հարցի լուծման հայկական հայեցակարգում՛» աշխատության մասին
2019 | Հոդված/Article
Քրդական գործոնը և հայ-քրդական առնչութունները տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում: 2019, 1, էջ 290-299
Գեղամ Պետրոսյան, Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917 թ. փետրվար –1918 թ. հունիս)
2019 | Գրախոսություն/Review
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 76-79
|
Protocolo diplomático y etiqueta
2019 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2019 թ., 230 էջ, Երևան
|
Correspondencia diplomática
2019 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2019 թ., 170 էջ, Երևան
|
Visitas y conversaciones diplomáticas
2019 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2019 թ., 150 էջ, Երևան
|
Բարեփոխումների դերն ու նշանակությունը հհ պետական կառավարման համակարգում
2019 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2(22), 187-195 էջ, 2019
Կազմակերպությունների կազմակերպչական կառուցվածք եվ արդյունավետություն
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, N 2 (3), 141-147 էջ, 2019
Անվտանգային ռիսկերի կառավարման հիմնահարցը ՀՀ ազգային անվտանգության ապահովման համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, № 2(3), 86-92 էջ, 2019