Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Նոր բարձրարժեք մենագրություն հայոց անկախ պետականության կերտման շրջանի դիվանագիտական գործընթացների մասին
2019 | Հոդված/Article
Գեղամ Պետրոսյանի «Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. Հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917թ. փետրվար-1918թ. հունիս)» մենագրության վերաբերյալ Ա.Սաֆարյանի գրախոսական: 2019, էջ 1-2
|
Trade Unions as an actor of regional citizenship and European social integration of the South Caucasus
2019 | Գիրք/Book
EUCACIS, 5, 1-13 էջ, անգլերեն, 2019
Թուրքիայի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում և չճանաչված պետությունների գործոնը
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, 2(3), 12-21 էջ, 2019
Թուրքիայի անվտանգային եվ պաշտպանական քաղաքականության դասավանդման առանձնահատկություններն ու մեթոդական ուղենիշները
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2, 214-221 էջ, 2019
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարները. հայացք միջազգային ճգնաժամային խմբի զեկույցների գնահատականների դիտանկյունից
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, 2 (3), 76-85 էջ, 2019
Armenische Komplementarität: Außenpolitik eines Kleinstaats in turbulenten Zeiten
2019 | Հոդված/Article
Politik und Gesellschaft im Kaukasus, 1, 173-192 էջ, 2019
Концепция новой холодной войны в актуальном политическом дискурсе
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն:, 3(30), 51-58 էջ, 2019
20 հանդիպում անգլերենի հետ /ինքնուսույց/
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2018թ․, 368 էջ
Diplomacy and Press
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 164 էջ
Հայ-Սիրիական դիւանագիտական և քաղաքական յարաբերությունների պատմութիւնից (Դեկտեմբեր 1992 - Մարտ 2011)
2018 | Հոդված/Article
Սուրիոյ Հայերը: 2018, էջ 383-394
|