Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Ընտրական գործընթացին ներգրավվումը՝ որպես քաղաքական մասնակցության տարատեսակ (ՀՀ օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2018, ISSN 1829-4227, էջ 243-252
|
N. Melkonyan , N. Bekaryan, N. Grigoryan
The importance of cultural component in foreign language teaching process
2018 | Հոդված/Article
Proceedings of EDULEARN18 Conference. 2018, 2860-2864 pp.
|
Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացը 2016թ. քառօրյա պատերազմից հետո
2018 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2018, էջ 126-134
|
The current dynamics and the prospects of development of Armenian-Georgian relations in the context of regional political processes
2018 | Հոդված/Article
Politics around the Caucasus. 2018, 3, 9-17 pp.
|
Формирование внешнеполитических приоритетов россии на постсоветском пространстве в первой половине 1990-х гг. И проблема урегулирования нагорно-карабахского конфликта
2018 | Հոդված/Article
Постсоветские исследования. 2018, T.1, N2, стр. 193-202
Էրիկ Դավթյան
Արցախյան հիմնախնդրի համեմատական վերլուծություն. բացատրելով հակամարտության էությունը
2018 | Հոդված/Article
Ստրատեգ, 2018, 1, 1, էջ 37-48
|
«Նոր Ռեիսի ժամանակը». Ռ.Թ. Էրդողանի անձի պաշտամունքը ժամանակակից Թուրքիայում
2018 | Հոդված/Article
Ստրատեգ: 2018, 1(1), էջ 101-111
|
Кризисная дипломатия и Карабахский конфликт
2018 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, 1, էջ 52-56
|
Հանրային (համայնքային) ծառայության իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում
2018 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 172 էջ
Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի հարավի հակաբոլշևիկյան կառավարության միջև հարաբերությունների համեմատական վերլուծություն (1918թ հունիս- 1920 թ. ապրիլ)
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր 2(14), ՀՀԻ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, էջ 11-26
|