Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Աբրահամ Գևորգի Գասպարյան

Դոցենտ | Քաղաքագիտության ամբիոն
Կրթություն
1999 - 2000 թթ. ԵՊՀ Արտասահմանյան քաղաքացիների նախապատրաստական ֆակուլտետ,
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի բակալավրիատ,
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի մագիստրատուրա,
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու
«Ժողովրդավարացման հիմնախնդիրները և բանակի գործոնը հետսառըպատերազմյան Թուրքիայում», 2010 թ.
2016 թ-ից` դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից մինչ օրս` Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության «Առաջին» լրատվական ծառայության ավագ մեկնաբան
2009 թ-ից մինչև օրս` ԵՊՀ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«Միջազգային ժուռնալիստիկա և միջազգային կազմակերպություններ», «Ազգային անվտանգության հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անվտանգային քաղաքագիտություն, ժողովրդավարացում, Թուրքիա, Մերձավոր Արևելք, Ռազմաքաղաքացիական հարաբերություններ, Քաղաքական իսլամ

Լեզուներ
Հայերեն, արաբերեն, անգլերեն, թուրքերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Քաղաքական գիտության հայաստանյան ասոցիացիայի հիմնադիր անդամ, խորհրդի անդամ

“Disrupting” or “Complementing”: Diaspora’s Identity Agenda in the Context of Changing Armenian Foreign Policy Priorities
2016 | Հոդված/Article
Values and Identity as Sources of Foreign Policy in Armenia and Georgia, 2016, 264-283
|
The Armenian Political Elite's Approaches and Beliefs in Foreign Policy
2016 | Հոդված/Article
Values and Identity as Sources of Foreign Policy in Armenia and Georgia, 2016, 145-183
|
Ներքաղաքական գործընթացների իրողությունները Մերձավոր Արևելքում
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 192 էջ
|
Armenian Leadership (Political and Party Elite) Stance on State’s Foreign Policy Orientation
2016 | Հոդված/Article
Eastern Chessboard: Geopolitical Determinants and Challenges in Eastern Europe and the South Causes. 2016, 88, pp. 221-230
|
Ռազմաքաղաքացիական հարաբերությունների փոխակերպումը հետսառըպատերազմյան Թուրքիայում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 17-30
|
Ազգային անվտանգության քաղաքականության գործընթացի մշակման առանձնահատկությունները Թուրքիայում` բանակ-իշխանություն հարաբերությունների լույսի ներքո
2010 | Հոդված/Article
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, հասարակական գիտություններ, 2[26] 2010, Վանաձոր, էջ 43-46
|
«Մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարական ինստիտուտների վիճակը 1998 - 2006 թթ. Թուրքիայում»
2009 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու-գիտական հոդվածների ժողովածու, Արցախ, ք. Ստեփանակերտ, 2 [6] 2009 թ., էջ 38-45
Քաղաքացիական իշխանություններ-ռազմական ինստիտուտ հարաբերությունների տիպաբանությունը
2009 | Հոդված/Article
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես, հասարակական գիտություններ, 1[21] 2009, Վանաձոր, էջ 23-28
|
Հելսինքյան գործընթացը և Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գործընթացը
2005 | Հոդված/Article
«Ուսանողական գիտաժողով և բանավեճ» գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, 10-11 դեկտեմբեր, 2005, Երևան, էջ 113-120