Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Ալեքսանդր Ալեքսադրի Մարգարով

Պրոֆեսոր | Քաղաքագիտության ամբիոն
Կրթություն
2010 թ. Քաղաքական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան:
Հետաքրքրությունների շրջանակը` Հետխորհրդային քաղաքականություն, կիսանախագահական կառավարման ձև, ռեժիմներն ու ժողովրդավարացումը ԱՊՀ-ում: Ատենաճառի (դիսսերտացիայի) թեման` «Կիսանախագահական կառավարման ձևը հետխորհրդային տարածաշրջանում»:
1996 թ Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
Հետաքրքրությունների շրջանակը. Ժողովրդավարության տեսություններ, դեմոկրատական կառավարման ձևեր, անցումային շրջանի դեմոկրատիաներ, գործադիր և օրենսդիր իշանությունների փոխհարաբերություններ, ընտրական համակարգերը Հայաստանում և ետխորհրդային նորանկախ երկրներում:
Ատենաճառի (դիսերտացիայի) թեման. «Հայաստանի Հանրապետությունում օրենսդիր իշխանությունը անկախ պետականության հաստատման գործընթացում»:
1993 - 1996 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Քաղաքագիտության ամբիոնի ասպիրանտ
1988 - 1993 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Պատմության ֆակուլտետ, բարձրագույն կրթության գերազանցության դիպլոմ
1990 - 1991 թթ. մեկ տարով ուսուցում Ուգանդայի Կամպալա քաղաքի Մակերերեի համալսարանի Արվեստի ֆակուլտետում

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից ցայսօր ԵՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտորի տեղակալ:
ԵՊՀ-ի Գիտխորհրդի, Ռեկտորատի անդամ:
2006 թ-ից ցայսօր ԵՊՀ-ի Միջազգային համագործակցության վարչության պետ
2012 թ-ից ցայսօր ԵՊՀ-ի Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի պրոֆեսոր:
2016-ից ՀՀ ՊՆ ՊԱՀՀ-ում գործող «Քաղաքագիտության» 056 մասնագիտական Խորհուրդի ԻԳ.00.02 – Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ (քաղաքական գիտություններ) մասնագիտությամբ խորհրդի նախագահի տեղակալ է:
2012 թ-ից ցայսօր Բարձրագույն Որակավորման Հանձնաժողովի 056 «Քաղաքական գիտություններ և միջազգային հարաբերություններ» 056 մասնագիտական խորհրդի անդամ
1997 - 2012 թթ. ԵՊՀ Քաղաքագիտության ամբիոնում դասախոս, դոցենտ:
1997 - 1998 թթ. դասախոս ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում:
2004 - 2013 թթ Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվագիտական համալսարանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ամբիոնի դոցենտ.
1999 - 2004 թթ. Երևանի Բրյուսովի անվան օտար լեզուների պետական ինստիտուտի Սոցիալական գիտությունների ամբիոնի ավագ դասախոս:
2000 - 2001, 2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ-ի Միջազգային կապերի բաժնի պետի տեղակալ:
2003 թ. օգոստոս, Երևանում անցկացվող «Հակամարտության կարգավորման եւ Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղիները» խորագրով ամառային դասընթացի հրավիրյալ պրոֆեսոր, որը կազմակերպվել է Ռուս-հայկական սլավոնական համալսարանի և Բաց հասարակության ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի աջակցությամբ:
1996 - 2011 թթ. Երևանի պետական համալսարանի պառլամենտական փաստարկման խնդիրների հետազոտական խմբի գիտահետազոտող:
1992 - 1993 թթ. լրագրող, Armenian Stock- Herald, քաղաքական և հասարակական թեմաներով հոդվածներ:

Դասավանդվող առարկաներ
Քաղաքագիտության հետազոտության մեթոդներ, Քաղաքական սոցիոլոգիա, Քաղաքագիտության ներածություն, Ժողովրդավարության տեսություն, Անցումնաբանություն (Տրանզիտոլոգիա), Քաղաքական սոցիոլոգիա, Պառլամենտարիզմի տեսություն և պատմություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժողովրդավարացման գործընթացը: Անցումային դեմոկրատիայի և կոնսոլիդացման խնդիրները, Խորհրդարանները և խորհրդարանական գործունեությունը ԱՊՀ և Արևելյան Եվրոպայի երկրներում, Նախագահները և գործադիրը ԱՊՀ և Արևելյան Եվրոպայի երկրներում, Օրենսդիր-գործադիր իշխանությունների փոխհարաբերությունները ԱՊՀ և Արևելյան Եվրոպայի երկրներում, Ընտրական օրենսգրքերը և ընտրական գործընթացները ԱՊՀ և Արևելյան Եվրոպայի երկրներում, քաղաքական ընդդիմության ուսումնասիրությունները, Բարձրագույն կրթության զարգացման համեմատական վերլուծությունը հետխորհրդային տարածաշրջանում:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2014 թ. մարտից ցայսօր «Ինքնության ազդեցությունը Հայաստանի և Վրաստանի արտաքին և անվտանգության քաղաքականության ձևավորման վրա» թեմայով ASCN դրամաշնորհ
2013 թ. դեկտեմբերից ցայսօր TEMPUS PICASA ծրագրի համակարգող
2010 թ. հունվար-2011թ. դեկտեմբեր Անհատական դրամաշնորհ «Հետխորհրդային Ռուսաստանի քաղաքականությունը» ծրագրի համար: Շնորհված է HESP CRC-ի կողմից:
2009 թ. հունվար-2011թ. դեկտեմբեր TEMPUS ծրագրի շրջանակներում ԵՊՀ-ի ներկայացուցիչը Եվրոպական Հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող «QATMI» ծրագրում
2009 թ. հունվար - 2010 թ. դեկտեմբեր ԵՊՀ-ի ներկայացուցիչը Եվրոպական Հանձնաժողովի կողմից հովանավորվող «ECESIS» ծրագրում
2008 թ. դեկտեմբեր - 2009 թ. մարտ Erasmus Mundus դրամաշնորհ. Պրահայի Չառլզի համալսարան:
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ-ում Եվրոպական Հանձնաժողովի կողմից հովանավորվող Tempus Jep ծրագրի ներկայացուցիչը «Ներքին որակի ապահովման համակարգի ձևավորումը հայաստանյան ԲՈՒՀ-երում» ծրագրի համար:
2006 թ. ապրիլ- 2008 թ. մարտ INTAS երիտասարդ գիտնականների դրամաշնորհ, որը շնորհվել է «Վարչակարգերի ձևավորումը և փոխակերպումը հետխորհրդային տարածաշրջանում» ծրագրի համար:
2005 թ. մարտ - 2007 թ. մարտ INTAS ծրագրի հայաստանյան թիմի ղեկավար:
2004 - 2007 թթ. Բաց հասարակության հիմնադրամի AFP/HESP դրամաշնորհ
2003 - 2004 թթ. Civic Education Project
2003 - 2006 թթ. Արիզոնա նահանգի համալսարանի և Երևանի պետական համալսարանի կրթական համագործակցության “Refashioning the Social Sciences and Practitioner Training in Public Administration” ծրագրի ղեկավար:
2003 թ. հուլիս-օգոստոս 2003 թ. հուլիս - 2003 թ. օգոստոս, Քաղաքագիտության ամառային դպրոցի ղեկավար «Ազգայնականության զարգացումն ու հակամարտությունների ուսումնասիրությունները, քաղաքական բռնությունը եւ ահաբեկչությունը», Երևան, Հայաստան.
2001 թ. սեպտեմբեր - 2004 թ. օգոստոս INTAS դրամաշնորհ
2001 թ. օգոստոս - 2002 թ. հուլիս Junior Faculty Development Program Visiting Scholar, Այովայի համալսարան
2000 թ. փետրվար Բաց հասարակության հիմնադրամի դրամաշնորհ
2000 թ. հուլիս - 2000 թ. օգոստոս, Քաղաքագիտության ամառային դպրոցի տնօրեն, «Անցումնաբանություն և բախումնաբանություն (կոնֆլիկտոլոգիա)» Երևան, Հայաստան.
1997 թ. դեկտեմբեր OSI AF դրամաշնորհ
1996 - 1997 թթ. Նորանկախ պետություններ-ԱՄՆ ուսուցիչների փոխանակման ծրագիր
1995 թ. փետրվար աշխատանքային այց Սոցիալական հետազոտությունների նոր դպրոց, Նյու-Յորք, ԱՄՆ

Լեզուներ
Հայերենին, ռուսերենին, անգլերենին տիրապետում է ազատ, վրացերենով և ‎ֆրանսերենով կարող է հաղորդակցվել:

Մասնագիտական անդամակցություն
2011 թ-ից մինչ այսօր Հայաստանի քասղաքական գիտությունների ասոցիացիայի նախագահության անդամ
2004 թ-ից մինչ այսօր Եվրասիական քաղաքական ուսումնասիրությունների ցանցի անդամ
2003 թ-ից մինչ այսօր Կենտրոնական եվրասիական ուսումնասիրությունների հասարակության անդամ
2002 թ-ից մինչ այսօր «Եվրոպական ինտեգրացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ
1996 թ-ից մինչ այսօր Հայաստանի իրավաբանների և քաղաքագետների միության անդամ
1995 - 1998 թթ ընթացքում «Հասարակություններն անցման մեջ» խորագրով Ժողովրդավարության սեմինարների երևանյան մասնաճյուղի կոորդինատոր և համանախագահ:

Պարգևներ
ՀՀ Նախագահի 2016 թ. հունիսի 1-ի հրամանագրով պարգևատրվել է Երախտագիտության մեդալով:
2014 թ. արժանացել է ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության ոսկե մեդալի
2009 թ. արժանացել է ԵՊՀ ոսկե մեդալի
2000 թ և 2001 թ. ՀՀ Ազգային ժողովի միջազգային հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի կողմից շնորհակալագիր
1997 թ. Մասսաչուսեթթի Սենատի կողմից շնորհակալագիր
1997 թ. Արքայազն Ֆիլիպ տարածաշրջանային դպրոցի պատվավոր դիպլոմ, Վիետնամ, ԱՄՆ

Մասնակցություն կոնֆերանսների
«Հետխորհրդային անկախ պետություններում քաղաքական համակարգի տրանսֆորմացիան» միջազգային կոնֆերանսի զեկույցի թեման՝«Հետխորհրդային Հայաստանում քաղաքական ինստիտուտների տրանսֆորմացիան», Մոսկվա, նոյեմբեր 2011:
«ԵՄ դերը Հարավային Կովկասում. համագործակցությունից գործընկերություն բարեփոխումների միջոցով. Մարտահրավերներ, հնարավորություններ» միջազգային կոնֆերանսի զեկույցի թեման՝ «ԵՄ դերը Հարավային Կովկասի անվտանգության համատեքստում», Երևան, մայիս 2011:
«Հարավային Կովկասում ժամանակակից մարտահրավերներն ու անվտանգության հիմնախնդիրները» միջազգային կոնֆերանսի զեկույցի թեման` «Հարավային Կովկասում անվտանգության հիմնախնդիրներն ու տեղեկատվական համագործակցությունը», Երևան, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր, 2010
«Երևանի պետական համալսարանում միջազգայնացման գործընթացները» Եվրասիական համալսարանների միության 3-րդ գիտական միջազգային կոնֆերանսի զեկույցի թեման «Համալսարաններն ու հասարակությունը. 21-րդ դարաշրջանում համալսարանների համագործակցություն և զարգացում», Մոսկվա, ապրիլ 2010:
«Դեմոկրատիզացիան Հայաստանում» միջազգային կոնֆերանսի զեկույցի թեման` «Սոցիալ-դեմոկրատական ժողովրդավարությունը Կովկասում»: Կոնֆերանսը կազմակերպվել է Ժողովրդավարության ու սոլիդարության Եվրոպական ֆորումի, Եվրոպական պառլամենտում սոցիալ-դեմոկրատական խմբի և եվրոպական սոցիալիստների կուսակցության կողմից, Թբիլիսի, մարտ 2010:
«Իշխանության համար պայքարն ու քաղաքական ընդդիմությունը Հայաստանում»: Զեկույցի թեման` «Կենտրոնական Ասիան և Կովկասը վերազգային գօտաժողովի համատեքստում», աշխատանքը հովանավորվել է Ջորջթաունի համալսարանի կողմից` Եվրասիական ռազմավարության ծրագրի շրջանակներում, Թբիլիսի, Վրաստան, հունիս 2008:
«Հայ-թուրքական հարաբերությունները. Նայելով անցյալին, աշխատենք ապագայի համար»: Զեկույցը տարածվել է պառլամենտական «Հայ-թուրքական հարաբերությունները. խնդիրներ և հեռանկարներ» լսումների ժամանակ, որը կազմակերպվել է Հայաստանի Ազգային ժողովի միջազգային հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի կողմից, Երևան, դեկտեմբեր 2007:
«Քաղաքական դերակատարներն ու քաղաքական գործընթացները Հայաստանում 2008 թ-ի նախագահական ընտրությունների նախօրեին»: Զեկույցը ներկայացվել է «NIS Terra Incognita. Հետխորհրդային հանրապետություններում ժամանակակից քաղաքական գործընթացները» միջազգային կոնֆերանսին, Կազան, Ռուսաստան, նոյեմբեր-դեկտեմբեր 2007
«Կիսանախագահականություն. սահմանումները, տիպաբանությունը և ակտորների լիազորությունները»: Զեկույցը ներկայացվել է «Քաղաքական գիտությունն ու քաղաքական գործընթացները Ռուսաստանի Դաշնությունում ու նորանկախ պետություններում» Եվրասիական քաղաքական գհետազոտությունների ցանցի 5-րդ միջազգային կոնֆերանսին, Մոսկվա, Ռուսաստան, փետրվար 2007
«Կիսանախագահության հայեցակարգը հետխորհրդային փոխակերպման համատեքստում»: Զեկույցը ներկայացվել է «Քաղաքական գիտությունն ու քաղաքական գործընթացները Ռուսաստանի Դաշնությունում ու նորանկախ հանրապետություններում»Եվրասիական քաղաքական գիտությունների 4-րդ միջազգային կոնֆերանսին, Եկատերինբուրգ, Ռուսաստան, փետրվար 2006
«Ռեժիմի ձևավորումն ու զարգացումը Հայաստանում»: Զեկույցը ներկայացվել է 2005թ-ի «Կենտրոնական Եվրասիայում տարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային դինամիկան. Կայսրություններ, իսլամ ու քաղաքականություն» ամառային միջազգային սիմպոզիումին, որը կազմակերպվել է Սլավոնական հետազոտական կենտրոնի կողմից, Հոկկայդոյի համալսարան, Սապպորո, Ճապոնիա, հուլիս 7-9, 2005

amarkarov@ysu.am
(+374 10) 55-06-12

А. Маркаров , В. Давтян
Интеграция Армении в общий электроэнергетический рынок ЕАЭС: риски и возможности
2021 | Հոդված/Article
Геоэкономика энергетики, 2021, N 2 (14), c. 124-138.
А. Маркаров , В. Давтян
Энергетическая безопасность Республики Армения: новые вызовы и риски
2020 | Հոդված/Article
Геоэкономика энергетики, 2020, N 3 (11), c. 83-96.
А. Маркаров , В. Давтян
Социально-экономическая ситуация в Армении в период пандемии COVID-19: влияние карантинных мер на энергетический сектор
2020 | Հոդված/Article
Геоэкономика энергетики, 2020, N 4 (12), c. 59-76.
A. Markarov , V. Egorov, S. Egorova, A. Inshakov
Consumer cooperation as a tool for sustainable rural development
2020 | Հոդված/Article
E3S Web of Conferences, 2020, N 208, 03003 (1-8)
Alexander Markarov , Narek S.Galstyan, Grigor Hayrapetyan
The Main Dimensions and Issues of Armenia’s Foreign Security Policy
2016 | Հոդված/Article
Values and Identity as Sources of Foreign Policy in Armenia and Georgia. 2016, pp. 107-144
“Semi-presidential System: notion and main features” in Political Science
2014 | Հոդված/Article
Moscow: Russian Academy of Sciences INION, 1, 2014, pp. 34-50(in Russian)
A. Markarov , A.Simonyan , A.Grigoryan, Yu Vardanyan, M.Yeghyan
YSU Partnership with enterprises: experience, problems and perspectives
2013 | Հոդված/Article
Proceedings of University/Industry Cooperation - Accelerating Innovation Scientific-educational conference Dedicated to 80th anniversary of SEUA May 15 2013 Yerevan, Synipsys Armenia YSU-SEUA Alumni Association pp. 62 - 65
«Political Institutions Transformation in Post-Soviet Armenia» in Post-Soviet Transformation of Political Systems in Newly Independent States
2012 | Հոդված/Article
Moscow: Moscow State Regional University. 2012, pp. 187 – 204 (in Russian)
Open Russia: new image at information era
2012 | Գիրք/Book
Moscow: Institute of Diaspora and Integration. 2012, 240 p. (in Russian, co-authors N.Galstyan and H.Mikaelyan)
Институциональная трансформация в Армении в 1990-2010 гг. (Ինստիտուցիոնալ փոխակերպումը Հայաստանում 1990-2010 թթ.)
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 135.6, Երևան 2011թ., էջ 35-47
|
«Internationalization Process at Yerevan State University» in Universities and Societies Universities cooperation and development in 21st century Proceedings of third international scientific conferenceMSU after M.Lomonosov, April 23 – 24 , 2010
2011 | Հոդված/Article
Moscow: MoscowUniversity Press, 2011, pp. 683 – 689 (in Russian)
Security Dilemmas and Conflict Resolution Perspectives in the South Caucasus
2011 | Հոդված/Article
Working papers of the Armenian Army military-academic journal 1-2 (17-18): 2011, pp. 214 – 225
“Political Science in Armenia: the Challenges of Institutionalization” in Political Science in Central-East Europe. Diversity and Change Edited by Rainer Eisfield and Leslie Pal
2010 | Հոդված/Article
Opladen and Farmington Hills, MI: Barbara Budrich Publishers, 2010, pp. 45 – 60
Становление, развитие и особенности функционирования полупрезидентализма в России и Польше
2009 | Գիրք/Book
Е.: Изд-во ЕГУ 2009 г 260 с.
Полупрезидентализм в контексте постсоветской трансформации
2008 | Գիրք/Book
Е.: Изд-во ЕГУ 2008 г , с. 220 с. (13,75 )
Regime Formation and Development in Armenia
2007 | Հոդված/Article
Empire, Islam, and Politics in Central Eurasia Edited by Tomohiko Uyama Sapporo: Slavic Research Center Hokkaido University, 2007 p. 301 – 327 (1, 6)
Полупрезидентализм в контексте постсоветской трансформации
2006 | Հոդված/Article
ПОЛИТЭКС 2. 2006 с. 279-288 (0, 8)
Opposition within hybrid regimes: typology and agenda for its further study in post-Soviet nation-states
2006 | Հոդված/Article
Nationalism Across the Globe. An Overview of Nationalism in State-endowed and Stateless Nations Volume II The World Edited by Wojciech J. Burszta, Tomasz Kamusella and Sebastian Wojciechowski. Poznan and Warsaw: School of Humanities and Journalism, Slavic Institute, Polish Academy of Sciences and Institute of Western Affairs, 2006 p. 27 - 47 (1, 48)
MacroInstitutional Political Structures and Their Development in Armenia
2006 | Հոդված/Article
Demokratizatsiya The Journal of Post-Soviet Democratization 14 (2) 2006 p. 159 – 170 (0, 85)
Contemporary Theories and Concepts of Democracy in Political Science
2006 | Հոդված/Article
Ed. By HenzaelManoucharyan, VartanTumanyan, and AghasiTamazyan.Yerevan: YerevanStateUniversity Press 2006, pp. 383 – 404 (in Armenian)
“Elections and Electoral Systems” in Political Science
2006 | Հոդված/Article
Ed. By HenzaelManoucharyan, VartanTumanyan, and AghasiTamazyan.Yerevan: YerevanStateUniversity Press 2006, pp. 488 – 504 (in Armenian)
Ժողովրդավարության հեռանկարները Հայաստանում
2005 | Հոդված/Article
Հայաստանը մարդու իրավունքների հեռանկարում Գիտաժողովի նյութեր (Ա.Մկրտչյանի գիտ.
խմբագրությոմբ), Երևան: Երևանի համալսարանի հրատ., 2005 էջ 40 – 51 (0.75)
Проблемы консолидации демократии в Армении (на основе анализа ценностных ориентаций и отношений населения Армении)
2005 | Հոդված/Article
Политическая наука и политические процессы в Российской Федерации и Новых Независимых Государствах. Отв. ред. К. В. Киселев. Екатеринбург: РАН УрО Институт философии и права, Уральская академия государственной службы, 2005 с. 56 – 66 (0.6)
The Future of Democracy in Armenia: Institutional and Mass Beliefs Perspectives
2005 | Հոդված/Article
In: Armenia: A Human Rights Perspective for Peace and Democracy. Human Rights, Human Rights Education and Minorities. Ed. by A.Mihr, A.Mkrtichyan, C.Mahler, R.Toivanen. Potsdam:
Universitatsverlag Potsdam, 2005 p. 43 – 53 (0.7)
Ա. Ա. Մարգարով , Հ. Դանիելյան , Ս. Հովհաննիսյան
Ինչպես են հայաստանցիները վերաբերվում քաղաքական և հասարակական կառույցներին
2005 | Հոդված/Article
Գիտական աշխատություններ. Հասարակական գիտություններ Պրակ երրորդ: Գլխ.խմբ` Ռ.Կայծունի, Երևան: Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան Պետական լեզվաբանական համալսարան., 2005 էջ 151 – 168 (0.3)
“Democracy Perspectives in Armenia,” in Human Right Perspective in Armenia
2005 | Հոդված/Article
Ed. by A.Mkrtchyan.Yerevan: YerevanStateUniversity Press, 2005, pp. 40 - 51
Развитие политологии в Армении: Состояние, проблемы, перспективы
2004 | Հոդված/Article
Политическая наука. Политология в постсоветских государствах. Москва: РАН, Институт
научной информации по общественным наукам, Российская Ассоциация Политической науки 2004, No. 2 с. 9 -29 (1.4)
Armenian Constitutional Changes: slight amendments or heavy reform?
2004 | Հոդված/Article
Политическая наука и государственная власть в Российской Федерации и Новых Независимых Государствах. Отв.ред. В.Н.Руденко, С.И.Глушкова, К.И.Зубков, К.В.Киселев, В.Н.Меркушев. Екатеринбург: УрО РАН, 2004 p. 350 - 360 (0.7)
A. A. Markarov , R. Careja
Opposition in Russia, Armenia, Tajikistan and Kyrgyzstan: Comparative Analysis of Formation and Development
2004 | Հոդված/Article
In Stumbling but Struggling. Political Opposition in Four Post-Soviet Countries. Ed. by Romana Careja. Moscow: Strategy, 2004 p. 224 – 252 (1.9)
A. A. Markarov , R. Careja
Political Opposition within Hybrid Regimes - Concepts and Actors
2004 | Հոդված/Article
In Stumbling but Struggling. Political Opposition in Four Post-Soviet Countries. Ed. by Romana Careja. Moscow: Strategy, 2004 p. 39 – 54 (1.1)
Ա. Ա. Մարգարով , Հ. Դանիելյան, Ա. Մակսուդյան, Գ. Վարդանյան, Ս. Հովհաննիսյան, Տ. Դավթյան
Ինչպես են հայաստանցիները վերաբերվում ժողովրդավարությանը
2004 | Հոդված/Article
Երևան, «Նաիրի», 2004 48 էջ
Ա. Ա. Մարգարով , Է.Մամիտովա
Политическая оппозиция и консолидация демократии
2003 | Հոդված/Article
Գիտական աշխատություններ. Հասարակական գիտություններ Պրակ երկրորդ: Գլխ.խմբ` Ռ.Կայծունի, Երևան: Լինգվա 2003 էջ 39-56 (1.0)
State, Politics, and, Society. Issues and Problems within Post-Soviet Development Edited by Alexander A. Markarov
2002 | Հոդված/Article
Iowa City: Center for Russian, East European,and Eurasian Studies, the University of Iowa, 2002 p. 184 (12.1)
Armenian Legislative Development: from Supreme Soviet to the National Assembly
2002 | Հոդված/Article
In State, Politics, and, Society. Issues and Problems within Post-Soviet Development
Edited by Alexander A. Markarov Iowa City: Center for Russian, East European,
and Eurasian Studies, the University of Iowa, 2002 p. 63 - 78 (1.0)
Opposition within Hybrid Regimes: Actors, Typology and Agenda for Further Study
2002 | Հոդված/Article
In State, Politics, and, Society. Issues and Problems within Post-Soviet Development
Edited by Alexander A. Markarov Iowa City: Center for Russian, East European,
and Eurasian Studies, the University of Iowa, 2002 p. 1 – 28 (1.8.)
Анализ избирательных кампаний в Республике Армениа с точки зрения защиты прав человека
2002 | Հոդված/Article
Защита прав человека на Кавказе. Позиция ученых и правозащитников. Под ред. А.Ю. Сунгурова. С.Пб.: Норма, 2002 с. 139 - 143 (0.3)
Реформа политических институтов в процессе демократического транзита в Армении (Institutional Reform as Part of Democratic Transition in Armenia)
2001 | Հոդված/Article
(Institutional Reform as Part of Democratic Transition in Armenia Central Asia and the Caucasus. (Sweden) 4 (16), 2001
The Armenian Constitutional Reform in Progress
2001 | Հոդված/Article
Central Asia-Caucasus Analyst. Central Asia-Caucasus Institute, The John Hopkins University The Nitze School of Advanced International Studies. Washington, D.C. 2001 p. 0,2
http://www.cornellcaspian.com/analyst/010926_H4.htm
Armenska transformacja
2001 | Հոդված/Article
Sprawy Polityczne (Political Affairs). (Poland) 3 (9), 2001 p. 45 – 59 (1.0)
Становление президентского института в СНГ: основополагающие конституционные нормы и принципы избрания глав государств
2000 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 2000, հ.1 էջ 197-201
О некоторых политических последствиях президентской, парламентской и полупрезидентской демократий (Նախագահական, խորհրդարանական և կիսանախագահական ժողովրդավարությունների որոշ հետևանքների մասին)
1998 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (95), Երևան 1998թ., էջ 190-196
|
О некоторых политических последствиях президентской, парламентской и полупрезидентской демократий
1998 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան 1998, հ.2
Электоральные системы, институционализация и функции парламента
1998 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 1998, հ.1 էջ 58 - 67 (0,8)
Анализ развития взаимоотношений исполнительной и законодательной властей Республики Армения в процессе становления независимой государственности
1998 | Հոդված/Article
Поволжский журнал по философии и социальным наукам Самара, 1998, Nо. 2 с. 0,3
http://old.ssu.samara.ru/research/philosophy/frame.asp?journal=2
Ժողովրդավարական կառավարման հիմնական տիպեր
1996 | Հոդված/Article
Մատենաշար՝ Երիտասարդ գիտնականի ամբիոն ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 1996, պրակ 6 ջ 5-11(0,6)
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների կազմավորման հիմունքները և փոխհարաբերությունները
1996 | Հոդված/Article
Մատենաշար` Երիտասարդ գիտնականի ամբիոն ՀՀ ԳԱԱ, Երևան, 1996, պրակ 6, էջ 12-19 (0,7)
Демократия: определения и типология (ժողովրդավարություն՝ սահմանումներ և տիպաբանություն)
1995 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (86), Երևան 1995թ., էջ 146-155
|
Демократия: определения и типология
1995 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Երևան 1995, հ.2
Transition and Tradition
1995 | Հոդված/Article
East and Central Europe Program Bulletin, N.Y. 5(3), 1995