Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Ամալյա Միքայելի Բաբայան

Դոցենտ | Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
Կրթություն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի Ռոմանագերմանական բաժին (անգլերեն լեզու և արտասահմանյան գրականություն)
1977 - 1979 թթ. Ասպիրանտուրա. Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
1975 - 1977 թթ. ԵՊՀ Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ. հոգեբանություն
2000 թ. հուլիս-օգոստոս – CELTA (Cambridge/RSA Certificate in English Language Teaching to Adults) դասընթաց. Ինթերնեյշընլ Հաուս, Լոնդոն
2000 թ. հունիս-հուլիս LCCI TEB (Teaching English for Business) դասընթաց, Ինթերնեյշընլ Հաուս, Լոնդոն
1988 թ. սեպտ. - դեկտ. Անգլերենի դասավանդման որակավորման դասընթաց, Իլինգ Քոլեջ, Լոնդոն
2011 թ. հուլիս-օգոստոս ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը. դասընթաց, Ֆլորիդայի համալսարան, ԱՄՆ
2018 սեպտեմբեր-հոկտեմբեր Գլոբալ դիվանագիտություն - Դիվանագիտությունը ժամանակակից աշխարհում. դասընթաց, SOAS, Լոնդոնի համալսարան, Մեծ Բրիտանիա
2019 օգոստոս-սեպտեմբեր: Անգլերենի ուսուցումը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառությամբ. դասըթաց, Կրթական տեխնոլոգիաների կենտրոն, Մոսկվա, Ռուսաստանի Դաշնություն

Գիտական աստիճան և կոչում
1984 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
1991 թ. դոցենտ անգլերենի բանասիրության ամբիոնում

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից առ այսօր դոցենտ Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնում
1993 - 2010 թթ. դոցենտ Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնում
1977 - 1993 թթ. դասախոս Ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնում
1990 - 1996 թթ. Անգլերենի սեկցիայի վարիչ Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետում, ԵՊՀ
2001 թ. սեպտ. - հունվ. համատեղության կարգով՝ Անանիա Շիրակացու անվան քոլեջում Օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական հաղորդակցության հիմունքներ
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ
Դիվանագիտական գրագրություն
Մասնագիտական թարգմանություն
Երկրագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լեզուների դասավանդման մեթոդիկա
Ուսումնական նյութի մշակման խնդիրներ
Երկրորդ լեզվի ընկալման հիմնահարցեր
Անգլերենը հատուկ/մասնագիտական նպատակների համար
Դասավանդողի գործունեության հետազոտություն
Հաղորդակցական ստրատեգիաներ
Հաղորդակցական խոսքի վերլուծություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2014 թ. օգոստոս - դեկտեմբեր «Taiwan Fellowship». Թայվանի արտաքին գործերի նախարարության գիտական համագործակցության գծով գրանտային ծրագիր
2014 թ. ապրիլ Erasmus Mundus IANUS բուհական ոլորտում Եվրոպական համագործակցության և շարժունության ծրագիր
2012 թ. սեպտ. - դեկտ. «Alumni Outreach Grant» ԱՄՆ դեսպանատան (Երևան) գրանտային ծրագիր
2011 թ. հուլիս - օգոստոս– ԱՄՆ-ի Պետական դեպարտամենտի «ԱՄՆ-ի Ինստիտուտները (արտաքին քաղաքականություն)» գծով դասախոսների վերապատրաստման գրանտային ծրագիր
2005 - 2007 թթ. ավագ գիտաշխատող «Հայերենից լեզվական տրանսֆերի (փոխանցման) առանձնահատկությունները անգլերեն լեզվի լսարանում (նախաբուհական և բուհական մակարդակներում)» պետբյուջեից ֆինանսավորվող գիտահետազոտական գրանտային ծրագրում, ԵՊՀ
2000 թ. հուլիս - օգոստոս «Targeted Exchange Program» IREX Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհրդի գրանտային ծրագիր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն (սկսնակի մակարդակ)

Մասնագիտական անդամակցություն
2012 -2017 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ընդլայնված գիտական խորհրդի անդամ
2000 թ-ից առ այսօր Անգլերենը որպես օտար լեզու դասավանդողների բրիտանական միջազգային ասոցիացիայի (IATEFL)անդամ
2002 թ-ից առ այսօր «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
2008 թ-ից առ այսօր Անգլերենի որակավորման (մինիմումի) քննության հանձնաժողովի անդամ
2011 թ-ից առ այսօր ԱՄՆ շրջանավարտների Հայաստանյան ասոցիացիայի անդամ
2001 – 2010 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
1991 - 1996 թթ. ԵՊՀ Արտաքին տնտեսական կապերի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
1984 - 1989 թթ. ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Միջազգային կոնֆերանսներ
2019 թ. սեպտեմբեր զեկուցող՝ Անգլերենի ուսումնասիրության Հայկական ասոցիացիայի (AASE) միջազգային կոնֆերանսում, ԵՊՀ, Երևան
2019 թ. ապրիլ զեկուցող՝ Անգլերենը որպես օտար լեզու դասավանդողների միջազգային ասոցիացիայի (IATEFL) տարեկան կոնֆերանսում. Լիվերպուլ, Մեծ Բրիտանիա
2011 թ. ապրիլ զեկուցող՝ Անգլերենը որպես օտար լեզու դասավանդողների միջազգային ասոցիացիայի (IATEFL) տարեկան կոնֆերանսում. Բրայթոն, Մեծ Բրիտանիա
2008 թ. ապրիլ զեկուցող՝ Անգլերենը որպես օտար լեզու դասավանդողների միջազգային ասոցիացիայի (IATEFL) տարեկան կոնֆերանսում. Էքսեթեր, Մեծ Բրիտանիա
2007 թ. հոկտեմբեր զեկուցող՝ Անգլերենի ուսումնասիրության Հայկական ասոցիացիայի (AASE) 2-րդ միջազգային կոնֆերանսում, ԵՊՀ, Երևան
2001 թ. նոյեմբեր զեկուցող՝ 14րդ IATEFL/BESIG միջազգային կոնֆերանսում, Բեռն, Շվեյցարիա

Պարգևներ
2014 թ. Պատվոգիր, ԵՊՀ
2006 թ. Պատվոգիր, ԵՊՀ

amalia.babayan@ysu.am

Հայաստանում աճող Artemisia ցեղի որոշ տեսակների քիմիական կազմը և հակաօքսիդանտային ակտիվությունը
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #2, էջ 161-168
|
Teaching ESP Online: Action Research
2021 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», 2021, թիվ 1 (30), էջ 102-117
Designing English Reader with Area Studies Bias. IATEFL 2019
2020 | Հոդված/Article
Liverpool Conference Selection (Ed. Tania Pattison), IATEFL , UK, 2020, pp.183-185 /report/article/.
|
Ծավալուն ընթերցանության դերը անգլերենը հատուկ նպատակների համար դասավանդելիս
2019 | Հոդված/Article
Professional and Academic English, UK, Issue 53, December 2019, 10-15pp.
Ծավալուն ընթերցանությունը որպես միջմշակութային իրազեկությունը մեծացնելու միջոց
2019 | Հոդված/Article
International Journal of Humanities and Social Sciences, USA, vol. 9, no. 2 February 2019, 14-19pp.
Extensive Reading in ESP
2019 | Հոդված/Article
Professional and Academic English, UK, Issue 53, December 2019, 10-15pp.
|
Raising Cross-Cultural Awareness Through Extensive Reading
2019 | Հոդված/Article
International Journal of Humanities and Social Sciences, USA, vol. 9, no. 2 February 2019, 14-19pp.
|
20 հանդիպում անգլերենի հետ /ինքնուսույց/
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2018թ․, 368 էջ
From Taiwan with Love
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Էդիթ Պրինտ: 2017թ․, 324 էջ, Հայաստան, Երևան
Երկրագիտություն դասընթացի ծրագիր /առաջին օտար լեզու՝ անգլերեն/
2016 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 27 էջ
Օտար լեզվով բանավոր խոսքի ընկալման հմտությունների ուսուցման մեթոդական ուղեցույց
2014 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 24 էջ
|
Everyday Conversations. part 7
2013 | Գիրք/Book
Yerevan, Printinfo Publishing, 2013, 215 pp.
Everyday Conversations, part 6
2013 | Գիրք/Book
Yerevan, Printinfo Publishing, 2013, 259 pp.
Everyday Conversations. part 5
2013 | Գիրք/Book
Yerevan, Printinfo Publishing, 2013, 235 pp.
Reader in International Relations and Diplomatic Service
2012 | Գիրք/Book
Yerevan, YSU Publishing, 2012, 530 pp.
|
Everyday Conversations, part 4
2012 | Գիրք/Book
Yerevan, Printinfo Publishing, 2012, 271 pp.
Everyday Conversations, part 3
2012 | Գիրք/Book
Yerevan, Printinfo Publishing, 2012, 141 pp.
Everyday Conversations, part 2
2012 | Գիրք/Book
Yerevan, Printinfo Publishing, 2012, 175 pp.
The Case of Case Studies
2011 | Հոդված/Article
Business Issues IATEFL, BESIG, UK, N. 66, 2007, 6-7 pp.
Everyday Conversations, part 1
2011 | Գիրք/Book
Yerevan, Printinfo Publishing, 2012, 289 pp.
Textbook and Present-Day Requirements for Course Design
2011 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, Yerevan, 2011, 94-100 pp.
|
Amalia Babayan , Susanna Baghdasaryan
Debates and Interviews
2011 | Գիրք/Book
Yerevan, YSU Publishing, 2011, 262 pp.
|
Ուսուցչի ինքնազարգացման խթանումը նրա գործունեության հետազոտության միջոցով
2010 | Հոդված/Article
Վանաձոր, Կրթություն, բարեփոխումներ, հիմնախնդիրներ (հանրապետական գիտաժողովի նյութեր), 2010, էջ 285-292
|
Action Research on pronunciation errors and feedback
2009 | Հոդված/Article
IATEFL Research Newsletter, UK, N. 23, 2009, 14-17 pp.
|
Action Research as a Path to Self-Development
2008 | Հոդված/Article
Foreign Languages in Armenia (journal), N. 1, National Institute of Education, 2008, 3-8 pp.
Introduction into the Study of Language Transfer in Armenia
2007 | Հոդված/Article
Foreign Languages for Special Purposes, N 6, Երևան, 2007, էջ 93-98
The Ratio of L1 Influence in Pronunciation Errors of Business English Students
2007 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, Yerevan, 2007, 84-91 pp.
Feedback On Pronunciation Errors in Business English Context
2007 | Հոդված/Article
Foreign Languages in Armenia (journal), N. 1, National Institute of Education, 2007, 11-17 pp.
My Topic Encyclopedia
2006 | Գիրք/Book
Yerevan, Edit Print Publishing, 2006, 420 pp.
Discourse Build-up on Business English Crossroads
2006 | Հոդված/Article
Humanising Language Teaching (HLT), www.hltmag.co.uk (Pilgrims Publishing). UK, issue 3, May 2006
Pocket Dictionary of Business English Pronunciation
2006 | Գիրք/Book
Yerevan, Macmillan Armenia, 2006, 320 pp.
Input in Second Language Acquisition
2004 | Հոդված/Article
Foreign Languages in Higher Education, YSU Publishing, Yerevan, 2004, 193-203 pp.
|
Guidelines to Teaching one of the Basic Business Skills – Presentations
2002 | Հոդված/Article
Studies in Foreign Languages and Literature, vol. 11, Yerevan, 2002, 187-196 pp.
|
Promoting Language Awareness for Business Communication
2002 | Հոդված/Article
FLSP YSU Publishing, Yerevan, 2002, 25-34 pp.
|
Yet Another Old and New Type of Exercise
2002 | Հոդված/Article
Business Issues IATEFL, UK, N.2, 2002, 6-7 pp.
|
Talking Business?
2000 | Գիրք/Book
Yerevan, Noyan Tapan Publishing, 2000, 292 pp.
ESP & Problems of High School in Armenia
1999 | Հոդված/Article
Papers of the Conference on Foreign Languages for Specific Purposes, Yerevan, 1999, 23-25 pp.
Հաղորդակցության ոչ-բառային միջոցները օտար լեզուվի դասավանդման ընթացքում
1995 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), Երևան, 1995, էջ 190-196
Teach Yourself English (a self-study textbook for Armenians)
1991 | Գիրք/Book
Yerevan, Tigran Mets Publishing, 1991, 624 pp.
Մայրենի լեզվի դերը օտար լեզվի դասավանդման մեջ
1990 | Հոդված/Article
Օտար լեզուներ և արտասահմանյան գրականություն (գիտական աշխատությունների միջբուհական հանդես), պրակ 6, Երևան, 1990, 30-36 էջ
English for Philologists
1985 | Գիրք/Book
Yerevan, YSU Publishing, 1985, 180 pp.