Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Անահիտ Սերգեյի Աբրահամյան

Դոցենտ | Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
Կրթություն
1970 - 1975 թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվ. ռուսաց և օտար լեզուների պետական ինստիտուտ, գերազանցության դիպլոմ
1984 թ. մայիս-օգոստոս - Անգլիա, Լոնդոն Եռամսյա դասընթաց Իլինգ քոլեջի լեզուների ուսումնասիրության բարձրագույն դպրոցում

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ, Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի դոցենտ, անգլերենի սեկցիայի վարիչ
1995 - 2010 թթ. ԵՊՀ, Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ
1975 - 1995 թթ. Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս
2000 - 2013 թթ. Ընդունելության քննությունների անգլերենի (բանավոր և գրավոր) հանձնաժողովների անդամ
2007 - 2013 թթ. ԵՊՀ հեռակա ուսուցման բաժնի անգլերենի բանավոր քննության հանձնաժողովի նախագահ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ օտարերկրյա քաղաքացիների համար նախապատրաստական ֆակուլտետի անգլերենի քննության հանձնաժողովի նախագահ
2008 թ. Հանրակրթական դպրոցների դասագրքերի և ուսուցչի ձեռնարկների մրցույթի առարկայական հանձնաժողովի անդամ

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ, դիվանագիտական վարվեցողություն, դիվանագիտական գրագրության կազմում, երկրագիտություն, մասնագիտական թարգմանություն, դիվանագիտական խոսքի մշակույթ, դիվանագիտական բանակցութունների վարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անգլերենի դասավանդման նորագույն մեթոդներ, կայուն զարգացմանը միտված դասավանդում, հանրալեզվաբանություն և գործաբանական լեզվաբանություն (քաղաքավարության դրսևորումները հաղորդակցման մեջ), երկլեզվություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2008 - 2010 թթ. «Երկխոսությունը միջմշակութային համատեքստում» պետբյուջեից ֆինանսավորվող գիտահետազոտական գրանտային ծրագիր. ԵՊՀ. խմբի անդամ

Լեզուներ
հայերեն (մայրենի), անգլերեն և ռուսերեն (ազատ)

Մասնագիտական անդամակցություն
2003 - 2010 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
Հայաստանի անգլիախոսների միության վարչության անդամ
Եվրոպական ֆեդերացիայի անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի (AASE) անդամ
Անգլերենը որպես օտար լեզու դասավանդողների միջազգային ասոցիացիայի (IATEFL) անդամ

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների
1. Anahit Abrahamyan «Making Future Diplomats Accomplished Speakers». զեկուցում «ELTA Serbia IATEFL» 11-րդ միջազգային գիտաժողովում (Բելգրադ, 2013 թ., մայիս)
2. Anahit Abrahamyan, Gohar Melik-Bakhshyan «New Approaches – New Achievements». զեկուցում Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի (МГИМО) 70-ամյակին նվիրված «Նոր տեխնոլոգիաները օտար լեզուների դասավանդման մեջ» միջազգային գիտաժողովում (Մոսկվա, 2013 թ., սեպտեմբեր)

Պարգևներ
2012 թ. Վաստակագիր, ԵՊՀ

anahit.abrahamyan@ysu.am

Diplomacy and Press
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 164 էջ
English for Future Diplomats
2018 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 386 էջ, 2018, անգլերեն
Area Studies of English-Speaking Countries
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2017թ․, 292 էջ
Անգլերենով մասնագիտական դասընթացների մեթոդական ուղեցույցներ
2016 | Հոդված/Article
Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2016, 51 էջ
Enhancing Students' Motivation to Learn
2015 | Թեզիս/Thesis
Conference on Current Issues of TFL
Yerevan State University, 2015, pp. 11-12
|
On Effectiveness of New Approaches in Teaching English
2015 | Հոդված/Article
Scientific News, №2-3, Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan, 2014, pp. 161-165
|
Խոսքային հմտությունների ուսուցում
2013 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, N2, Երևան, 2013, էջ 32-38
|
«Դիվանագիտական հաղորդակցման հիմունքներ» ծրագրի մեթոդական ուղեցույց
2013 | Գիրք/Book
Գրքույկ, ԼԻՄՈՒՇ հրատարակչություն, Երևան, 2013, 43 էջ
|
Անգլերենի դասավանդման ընթացքում լեզուների փոխներթափանցման հետևանքով ծագող խնդիրների շուրջ
2012 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, N5, Երևան, 2012, էջ 41-46
|
Diplomatic Intercourse
2012 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 266 էջ
|
Դիվանագիտական հաղորդակցում (անգլերեն) դասընթացի ծրագիր
2011 | Հոդված/Article
Գրքույկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, 27 էջ
|
Politics in Press
2011 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, 159 էջ
|
Քաղաքավարական խնդրանքը անգլերենում և հայերենում
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում (գիտամեթոդական հանդես), N 5, Երևան, ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ հրատ., 2010, էջ 29-42
|
On Democracy in English
2010 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 3-րդ հրատ.` փոփոխ. և լրաց., 286 էջ
|
Անուղղակի քաղաքավարական խնդրանքի առանձնահատկությունները անգլերենում և հայերենում
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 103-115
|
Դիմումի քաղաքավարական ձևերը անգլերենում և հայերենում
2009 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում, N4-5, Երևան, 2009, էջ 96-103
|
Anahit Abrahamyan , Lilit Abrahamyan
The Main Objectives of Business English Teaching and Ways of Their Realization
2007 | Թեզիս/Thesis
Օտար լեզուները Հայաստանում, N3-4, Երևան, 2007, էջ 70-77
|
Anahit Abrahamyan , Lilit Abrahamyan
On Some Peculiarities of Teaching ESP to Economists
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, N8 Երևանի համալսարանի հրատ., 2007, էջ 196-203
|
Երկլեզվության հարցի շուրջ
2005 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, N6 Երևանի համալսարանի հրատ., 2005, էջ 34-40
|
Անգլերենի ուսուցման առանձնահատկությունները միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում
2003 | Հոդված/Article
«Անգլերենի ուսուցման առանձնահատկությունները միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում», օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, 3, 2003, էջ 84-89
|
Անգլերենից կատարված փոխառությունները հայերենում
1996 | Թեզիս/Thesis
Գիտաժողով` նվիրված անգլ. բանասիրության և անգլ. ուսուցման ու յուրացման պրոբլեմներին (թեզիսներ), ԵՊՀ. 1996
Անգլերեն տերմինների փոխառությունն ու պատճենումը արևմտահայերենում և արևելահայերենում
1988 | Հոդված/Article
Տերմինաբանության և խոսքի մշակույթի հարցեր, Երևան, 1988, էջ 171-185
|
Անգլերենից կատարված փոխառությունների տառադարձումը արևմտահայերենում
1982 | Թեզիս/Thesis
Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական 3-րդ կոնֆերանս (զեկուցումների թեզիսներ), Երևան, Հայկ. ՍՍՀ հրատ., 1982