Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Արևիկ Սեդրակի Սարգսյան

Դասախոս | Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
Կրթություն
2018թ. Պեկինի մանկավարժական համալսարան, Կրթության ֆակուլտետ, Կրթության կառավարում մասնագիտությամբ, ասպիրանտուրա
2015 – 2018թթ. Պեկինի մանկավարժական համալսարան, Չինարենի և չինական մշակույթի ֆակուլտետ, Չինարենի դասավանդումը որպես օտար լեզու մասնագիտությամբ, մագիստրատուրա
2011 - 2013թթ. Պեկինի մանկավարժական համալսարան , Չինարենի և չինական մշակույթի ֆակուլտետ, Չինարենի և չինական մշակույթի խորացված դասընթացներ
2009 – 2010թթ. Պեկինի լեզվի և մշակույթի համալսարան Չինարենի և չինական մշակույթի ֆակուլտետ, Չինարենի և չինական մշակույթի խորացված դասընթացներ
2007 – 2015թթ. Վ.Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան , Օտար լեզուների ֆակուլտետ, Լեզվաբանություն մասնագիտությամբ, բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
2021թ-մինչ օրս ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն, դասախոս
2019-2020թթ. - Պեկինի մանկավարժական համալսարան, կրթության ֆակուլտետ, Կրթության կառավարում բաժին, դասախոսի ասիստենտ
2013-2014թթ. - Երևանի Կոնֆուցիուսի ինստիտուտ, չինարեն ուսուցիչ
09.2016 – 12.2016թթ. - Արարատի մարզ, գ. Նշավանի միջնակարգ դպրոց, չինարեն ուսուցիչ, պրակտիկանտ
2019 – 2020թթ. - Պեկինի մանկավարժական համալսարանի N3 միջնակարգ դպրոց, անգլերենի ուսուցիչ
2013 – մինչ օրս – Չինարենի ֆրիլանս թարգմանիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ (չինարեն)
Դիվանագիտական գրագրության կազմում (չինարեն)
Դիվանագիտական այցերի և զրույցների վարում (չինարեն)
Դիվանագիտական վարվեցողություն (չինարեն)
Չինարեն և չինական մշակույթ (չինարեն)

Միջազգային կոնֆերանսներ
International Symposium on Student Affairs, Seminar on Theoretical Research and Practical Exploration of “Threee-Wide Education”, 18 November 2021

Լեզուներ
Հայերեն, չինաևեն, ռուսերեն, անգլերեն, իտալերեն