Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Արգինա Միքայելի Դավթյան

Ասիստենտ | Քաղաքագիտության ամբիոն
Կրթություն
1997-2001թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության բաժին(բակալավր)
2001-2003թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության բաժին (մագիստրատուրա)
2003-2009թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի քաղաքագիտության բաժնի հայցորդ

Ատենախոսության թեմա
ԶԼՄ-ի դերը հասարակական-քաղաքական կարծիքի ձևավորման գործընթացում

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2001 - 2002 թթ. N35 Ն.Վ.Գոգոլի անվան դպրոցում ուսուցչուհի
2008 թ-ից մինչև օրս` ԵՊՀ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքագիության հիմունքներ, Խաղաղության մշակույթ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԶԼՄ-ի դերը քաղաքական գործընթացներում
Քաղաքական որոշումների ընդունման տեխնոլոգիաները
Ինֆորմացիոն անվտանգություն
Հանդուրժողականության դերը միջազգային հարաբերություններում

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
2019 թ. «Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 100-ամյակի կապակցությամբ»

argina.davtyan@ysu.am

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը հասարակական-քաղաքական կյանքում
2016 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, стр. 46-52
|
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը հասարակական-քաղաքական կյանքում
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 1.4 (14), 126-129 էջ, Հայաստան
|
Հասարակական կարծիքի ձևավորումը ԶԼՄ-ում ՀՀ ժողովրդավարացման պայմաններում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 59-67
|
Քաղաքական մարտահրավերները և զանգվածային լրատվամիջոցները Հայաստանի Հանրապետությունում
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 130.6, Երևան 2010թ., էջ 74-82
|
ԶԼՄ-ի ազատության և արդյունավետ գործառնության հիմնահարցը
2009 | Հոդված/Article
«Քաղաքագիտություն» բուհական գիտամեթոդաբանական նյութերի ժողովածու, Եր.,ԵՊՀ հրատ. 2009 թ., էջ 110-127
Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների դերը հասարակական-քաղաքական կյանքում
2007 | Հոդված/Article
«Իմաստասիրական անդրադարձներ» գիտ.հոդ. ժողովածու,Եր., ԵՊՀ հրատ., էջ 166-176
Ինֆորմացիոն անվտանգությունը որպես ազգային անվտանգության բաղկացուցիչ
2007 | Հոդված/Article
«Վասն արդարութեան» իրավական գիտամեթ. հանդես, 2-3, Եր. 2007 թ., էջ 90-96
|