Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Արմենակ Սարիբեկի Մանուկյան

Պրոֆեսոր | Քաղաքագիտության ամբիոն
Կրթություն
ԵՊՀ - պատմության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
«Խորհրդային իշխանությունը և եկեղեցին Հայաստանում 1920 - 1940 թթ.», թեկնածուական ատեն., 1997 թ. պատմական գիտությունների թեկնածու
«Քաղաքական հետապնդումները և դրանց հետևանքները Հայաստանում 1920-1953թթ.», դոկտորական ատեն., 2002 թ. պատմակամ գիտությունների դոկտոր

Աշխատանքային փորձ
1974 - 2003 թթ. ՀՀ ԱԱԾ, Կենտրոնի պետ, գնդապետ
2003 թ-ից մինչև օրս` ԵՊՀ և ՀՌՀ դասախոս
2016 թ-ից պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից քաղաքական գործընթացներ», «Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում», «Ժամանակակից միջազգային հարաբերությունների հետազոտության մեթոդները», «Տարածաշրջանային անվտանգության հիմնահարցեր», «Միջազգային կոնֆլիկտները և դրանց հաղթահարման ճանապարհները», «Հատուկ ծառայությունների դերը միջազգային
հարաբերություններում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքական գործընթացներ, Անվտանգության հիմնախնդիրներ, Միջազգային հարաբերությունների հիմնախնդիրներ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԲՈՀ-ի ԵՊՀ-ում գործող գիտական աստիճաններ շնորհող «Ժոըռնալիստիկա» մասնագիտական խորհրդի անդամ (2008 - 2009 թթ.), ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ, ՀՀ գրողների միության անդամ (2002 թ.), ՀՀ ժուռնալիստների միության անդամ (1994 թ.)

Պարգևներ
8 մեդալ,Հայ-վրացական կապերի ամրապնդմանը նպաստելու համար «Հայոս-Քարթլոս» (Վրաստան) ամսագրի հուշամեդալ - 1999 թ.,
Ֆրիտյոֆ Նանսենի հուշամեդալ - 2000 թ.,
Հայաստանի ժուռնալիստների միության «Ոսկե գրիչ» մրցանակ – 2000 թ.,
ՀՀ ԱԱԾ պատվավոր աշխատակից - 2000,
2003 թ. - նրա «Լեռնիկը գնում է լեռները» պատմվածքը արժանացել է Մոսկվայում անցկացվող միջազգային գրական մրցանակաբաշխության առաջին մրցանակի,
2006 թ. - «Ժանգի գույնը» վիպակը արժանացել է ԵԱՀԿ և ՀԳՄ գրական մրցույթի առաջին մրցանակի:

Հայաստանի հատուկ ծառայությունները (1918-2010)
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2018թ․, 214 էջ
Այլախոհության դրսևորման փուլերը Խորհրդային Հայաստանում
2017 | Հոդված/Article
Հայոց պատմության հարցեր, 2017, 18, էջ 171-183
|
Ահաբեկչության սահմանման որոշ խնդիրների շուրջ
2016 | Հոդված/Article
Ազգային անվտանգության հիմնահարցերը համաշխարհայնացման և ինտեգրացիոն գործընթացների պայմաններում: 2016, 112-117 էջ
|
Հատուկ ծառայությունների ձևավորումը և նրանց դերը պետական անվտանգության ապահովման գործում
2016 | Հոդված/Article
Ազգային անվտանգության հիմնահարցերը համաշխարհայնացման և ինտեգրացիոն գործընթացների պայմաններում: 2016, 117-125 էջ
|
Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2015թ․, 198 էջ
|
Некоторые аспекты обеспечения проблмы национальной безопасности в условиях глобализации
2015 | Հոդված/Article
Девятая годичная научная конференция. Сборник статей, 2015, 257-264 стр.
|
Некоторые проблемы межгосударственных и межцивилизационных отношених на Южном Кавказе
2013 | Գիրք/Book
ЕГУ, 2013г., 36 с.
Խորհրդային Հայաստանի հատուկ ծառայությունների ստեղծումը և գործունեությունը 1920 - 1930 թթ.
2012 | Հոդված/Article
Վեցերորդ տարեկան գիտաժողով: Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՌՀ, հատոր 1, Եր ., 2012 թ., էջ 43-53
Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում
2012 | Գիրք/Book
Ուս.ձեռնարկ ԵՊՀ, Եր., 2012թ., 168 էջ
Ժամանակակից քաղաքական գործընթացներ
2011 | Գիրք/Book
Ուս.ձեռնարկ (հաստ.ՀՀ ԿԳՆ-ի կողմից), ԵՊՀ, Եր., 2011թ., 125 էջ
Անվտանգության մարմինների ստեղծման փորձը Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունում
2009 | Հոդված/Article
Երրորդ տարեկան գիտաժողով (5-10 դեկտեմբեր, 2008 թ.): Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՌՀ, հատոր, 1, ՀՌՀ, Եր., 2009 թ. Էջ 83-93
|
Հայաստանի քուրդ և եզդի ազգերի ներկայացուցիչները ստալինյան բռնությունների տարիներին
2008 | Հոդված/Article
Իրան և Կովկաս` Միասնություն և բազմազանություն, Միջ.գիտաժողով, Երևան 2008, Եր., 2008 թ., 67-70
Особенности политических процессов в Армении в послевоенное время (1945 - 1953)
2008 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы социальных комуникаций и связей с общественностью: Материалы международной научно-политической конференций, Краснодар,Кубан.гос.у-т,2008г., с.246-256
Քաղաքական այլախահությունը Հայաստանում 1953-1988 թթ.
2005 | Գիրք/Book
«Ամրոց» գրուպ, Եր., 2005թ., 104 էջ
Այլախոհության դրսևորումները Հայաստանում 1950 - 1970 թթ.
2005 | Հոդված/Article
Բամբեր Հայաստանի արխիվների, Եր., 2005 թ., էջ 189-211
I tentavi di resistanza alle repression staliniane in Armenia negli anni trenta
2004 | Հոդված/Article
Storie di vomini nel Gulag, Intrad di Gabriele Nissim, Bruno Mondadori, (Milano),2004, p.227-237
Քաղաքական կյանքը Հայաստանում 1920-1940 թթ.
2002 | Գիրք/Book
«Գիտություն», Եր., 2002թ., 192 էջ
Լրտեսության դեմ պայքարը Հայաստանում երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին
2002 | Հոդված/Article
Հայկական բանակ, Եր.,2002թ., 1-2, էջ 140-146
Հայաստանի հասարակական-քաղաքական գործիչները ստալինյան բռնությունների տարիներին
2000 | Հոդված/Article
Լրաբեր, 2000.թ. 1, էջ 27-41
Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում 1920-1953 թթ.
1999 | Գիրք/Book
«Առերեսում-Անի», Եր. 1999 թ. 264 էջ
Հայաստանի զինվորականները ստալինյան բռնության տարիներին
1998 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (95), Երևան 1998թ., էջ 118-128
|
Հայ առաքելական եկեղեցու բռնադատված հոգևորականները (1930-1938 թթ.)
1997 | Գիրք/Book
«Ամրոց», Եր., 1997թ., 284 էջ