Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Արմինե Արևշատի Մանուկյան

Ասիստենտ | Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
Կրթություն
2008-2012թթ. Նավարայի համալսարան (Իսպանիա), Փիլիսոփայության և Բանասիրության ֆակուլտետ, Իսպանական գրականության և գրականության տեսության ծրագրով դոկտորանտուրա
2002-2004 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության ֆակուլտետ, իսպաներեն լեզու, մագիստրատուրա
1996-2000 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության ֆակուլտետ, իսպաներեն լեզու և գրականություն, բակալավրիատ

Գիտական կոչումներ և աստիճաններ
26.10.2012թ. Դոկտորի գիտական աստիճան (Իսպանական գրականության գծով), Նավարայի համալսարան, Իսպանիա: Արտասահմանյան դիպլոմը ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից համապատասխանեցված է Հայաստանի Հանրապետության բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի վկայագրին

Պաշտպանության ամսաթիվ
20.10.2012թ.
Երկիր
Իսպանիա

Մասնագիտական գործունեություն
2013թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության ամբիոն, ասիստենտ (իսպաներեն լեզու)
2004-2008թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Ռոմանական բանասիրության ամբիոն, իսպաներեն լեզվի դասախոս
2003-2008թթ. Քորթհիլ կորպորացիայի Հայաստանի մասնաճյուղ, իսպաներեն լեզվի թարգմանչուհի (համատեղությամբ)
2002-2004թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Լեզուների իմացություն
Հայերեն (մայրենի), իսպաներեն (մասնագիտական, C2 մակարդակ), ֆրանսերեն (2-րդ մասնագիտական օտար լեզու)

Պետական պարգևներ և մրցանակներ
1997թ. «ՏԱՐՈՒԱՅ ՈՒՍԱՆՈՂ» մրցանակ, Հայ օգնության միության կենտրոնական վարչության կողմից

Այլ դիպլոմներ, վկայագրեր
31.08.2010 - Diploma de Estudios Avanzados (DEA), Նավարայի համալսարան, Իսպանիա
2006-Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), C2 մակարդակ, Մադրիդ, Սերվանտեսի ինստիտուտ

Հետազոտական այցեր
2012թ. Paris Ouest Nanterre La Défense համալսարան (Ֆրանսիա), 3 ամիս (ապրիլ- մայիս-հունիս)


Զեկույցներ գիտաժողովներում և սեմինարներում
1. 03.08.2012թ. «Acerca del enigma de Avellaneda», «Ոսկեդար» երիտասարդ հետազոտողների 2-րդ միջազգային գիտաժողով (Jóvenes Investigadores Siglo de Oro, JISO II), Նավարայի համալսարան, Իսպանիա
2. 11.06.2012թ. «Reflexiones sobre la inmortal obra de Cervantes a partir de las aportaciones de la crítica armenia», Սերվանտեսագետերի ասոցիացիայի 8-րդ միջազգային գիտաժողով (VIII Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas), Օվիեդոյի համալսարան, Իսպանիա
3. 03.08.2011թ. «Salas Barbadillo entre sus contemporáneos, sus gustos literarios e influencias», «Ոսկեդար» երիտասարդ հետազոտողներ, I միջազգային գիտաժողով (Jóvenes Investigadores Siglo de Oro, JISO I), Նավարայի համալսարան (Իսպանիա)
4. 15.07.2011թ. «Elementos costumbristas en la obra de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo», «Ոսկեդար» միջազգային ասոցիացիա (Asociación Internacional “Siglo de Oro”, AISO IX), 9-րդ գիտաժողով, Պուատիեի համալսարան, Ֆրանսիա
5. 30.11.2006թ. «El canon de la figura femenina en la literatura, Isabel Allende y Eva Luna», սեմինար, Երևանի պետական համալսարան
06.03.2006թ. «Visión diacrónica de las lenguas extranjeras», I մեթոդաբանական սեմինար, Երևանի պետական համալսարան
09.10.2002թ. «El tiempo marqueciano», «Ռոմանական բանասիրության արդիական խնդիրներ» թեմայով գիտաժողով, Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտական անդամակցություն միջազգային կազմակերպություններում
2008-2012թթ.-Grupo de Investigación Siglo de Oro, GRISO («Ոսկեդար» հետազոտական խումբ), Նավարայի համալսարան, Իսպանիա
2011թ.- Asociación Internacional “Siglo de Oro”, AISO («Ոսկեդար» միջազգային ասոցիացիա)
2012թ.- Asociación de Cervantistas (Սերվանտեսագետերի միջազգային ասոցիացիա)

"Estudio y edición crítica de dos obras de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo: "El necio bien afortunado" y "El sagaz Estacio, marido examinado"
2019 | Գիրք/Book
Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Colección BIADIG (Biblioteca Áurea Digital), 2019, 43 / Publicaciones Digitales del GRISO, 699 p.
ISBN: 978-84-8081-572-7. https://hdl.handle.net/10171/57819
«Ունամունոյի գեղարվեստական արձակի որոշ առանձնահատկությունների շուրջ»
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2017, 1 (22), էջ 220—226
"El Necio bien afortunado" de Salas Barbadillo. Rasgos genéricos"
2015 | Հոդված/Article
Foreign Languages in Higher Education, Yerevan, YSU, 1 (18), 2015, 185-191.
"Acerca del enigma de Avellaneda"
2013 | Հոդված/Article
Revista de Filología Románica, Universidad Estatal de Ereván, 2013, 10, pp. 220-234.
Salas Barbadillo entre sus contemporáneos: sus gustos literarios e influencias
2012 | Հոդված/Article
«Scripta manent», Actas del I Congreso Internacional Jóvenes Investigadores Siglo de Oro (JISO 2011), ed. C. Mata Induráin y A. J. Sáez, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, (Publicaciones digitales del GRISO), 2012, pp. 279-295. https://dadun.unav.edu/handle/10171/22742
«Լրագրային լեզվին բնորոշ մի շարք բառաքերականական առանձնահատկությունների շուրջ (իսպաներենի լեզվանյութի հիման վրա)»
2008 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, Երևան, Ասողիկ, 2008, 8, էջ 191-197
Արմինե Մանուկյան , Բաղդասարյան Հասմիկ
Հայերեն-իսպաներեն գրպանի բառարան / Diccionario de bolsillo armenio-español
2006 | Գիրք/Book
Երևան, Ամարաս, 2006, 592 էջ / Ereván, Amaras, 2006, 592 p.
«Գունանուն պարունակող դարձվածքներն իսպաներենում և հայերենում (իմաստային զուգադրական վերլուծության փորձ)»
2004 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, Երևան, Ասողիկ, 2004, 1, էջ 152-159
"El tiempo marqueciano"
2003 | Հոդված/Article
Problemas Actuales de la Filología Romance (materiales de conferencia), Ereván, Asoghik, 2003, pp. 117-123 / Ռոմանական բանասիրության արդիական խնդիրներ (գիտաժողովի նյութերը), Երևան, Ասողիկ, 2003, էջ 117-123