Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Առնակ Գեորգիի Սարգսյան

Դոցենտ | Քաղաքագիտության ամբիոն
Կրթություն
2007 - 2013 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության բաժին (բակալավր)
2013 - 2015 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության բաժին (մագիստրատուրա)
2016 - 2019 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն, (հայցորդ)
Ատենախոսության թեմա` «Քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրները ժողովրդավարական համախմբման փուլում (ՀՀ օրինակով)»:

Գիտական աստիճան
2020 թ. Քաղաքական գիտությունների թեկնածու
2020 թ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ ստացել է քաղաքագիտության դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2017 - 2019 թթ. ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս
2019 - 2020 թթ. ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2020-2022 թթ. ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ
2021 թ. դեկտեմբեր, Գերմանիա, Յենայի Ֆրիդրիխ Շիլլերի համալսարանում հրավիրված հետազոտող
2022 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ քաղաքագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ, Քաղաքական ուսմունքները հին և միջին դարերում,Քաղաքական բանակցություններ, Արտասահմանյան երկրների հակակոռուպցիոն քաղաքականության համեմատական վերլուծություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքական մասնակցություն, երիտասարդության քաղաքական ներգրավվածության հիմնախնդիրներ, քաղաքական բանակցություններ, հակակոռուպցիոն քաղաքականության համեմատական վերլուծություն, ահաբեկչության դեմ պայքարի փորձի ուսումնասիրություն

Գիտաժողովի մասնակցություն
2019 թ. Գերմանիա, Արևելյան գործընկերության ծրագիր
Հոկտեմբեր 20-22, 2017 թ. «Կրթությունը ՀՀ անվտանգության համատեքստում», ԵՊՀ «Վարդանանք» ՌՀԴԱ
Դեկտեմբերի 17-18, 2019 թ., «Միջազգային հարաբերությունների արդի հիմնախնդիրները», ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ

Պարգևներ
2019 թ. Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված նամականիշ
2021թ. Շնորհակալագիր՝ «100 գաղափար Հայաստանի համար» մրցույթում որպես փորձագիտական հանձնաժողովի անդամ

Ծառայություն զինված ուժերում
2008-2010 - ՀՀ ԶՈւ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էլ.փոստ
arnak.sargsyan@ysu.am

ՕՐՍԻԴ`https://orcid.org/0000-0003-0582-4511

Political science perceptions of post-soviet civic participation: reconciliation or an attempt at imitation?
2022 | Հոդված/Article
Journal of Political Science: Bulletin of Yerevan University, Vol. 1, No. 1, May 2022, DOI: 10.46991/JOPS/2022.1.1.069, pp. 69-77
|
Քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրները ժողովրդավարական համախմբման փուլում
2022 | Գիրք/Book
Եր., ԵՊՀ, 2022, ISBN 978-5-8084-2566-8, 194 էջ
|
Քաղաքական իշխանության լեգիտիմության հիմնահարցը մասնակցության ինստիտուցիոնալացման պայմաններում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 66-72
|
Քաղաքական մասնակցության հայեցակարգերը քաղաքական ուսմունքների պատմության շրջանակներում
2020 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 78 էջ, 2020, հայերեն
|
Քաղաքական մասնակցության դրսևորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 75-81
|
Ընտրական գործընթացին մասնակցությունը ժողովրդավարացման իրողություններում (ՀՀ 2018 թ. ընտրությունների օրինակով)
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, № 1, 132-139 էջ, 2020
|
Քաղաքական մասնակցության հիմնախնդիրը արդի քաղաքագիտական դիսկուրսում
2020 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու, 1 (23), 2020
|
Առնակ Սարգսյան , Աշոտ Ենգոյան , Խոսրովադուխտ Ազատյան
«Ազգ-բանակ» հայեցակարգի գաղափարաքաղաքական հիմքերը
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 2019, 92 էջ, հայերեն
|
Քաղաքական մասնակցության արդի մեկնաբանության խնդրի շուրջ
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 61-66
|
Մասնակցության ինստիտուցիոնալացման հիմնախնդիրները քաղաքացիական հասարակության մեջ (ՀՀ օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 73-82
|
Ընտրական գործընթացին ներգրավվումը՝ որպես քաղաքական մասնակցության տարատեսակ (ՀՀ օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2018, ISSN 1829-4227, էջ 243-252
|
«Ժողովրդավարական համախմբում» հասկացության քաղաքագիտական մեկնաբանության շուրջ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 53-62
|
Միգրանտների քաղաքական ներգրավվածության գնահատման ցուցիչները եվրոպացի հետազոտողների կողմից
2017 | Հոդված/Article
Ակունք, 2017, 2 (16), էջ 145-153
|
Երիտասարդության մասնակցության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում 1995-2017 թթ.
2017 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2017, 1, էջ 282-289
|
Քաղաքական մասնակցությունը՝ ժողովրդավարության և քաղաքացիական հասարակության կայացման կարևորագույն նախապայման
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 220-225
|
Երիտասարդության քաղաքական ներգրավվածության բարձրացման հեռանկարները ՀՀ-ում
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 212-219
|