Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Արսեն Գագիկի Ավագյան

Պրոֆեսոր | Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ
1994 - 1996 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1996 - 1998 թթ. ՌԴ ԱԳՆ Դիվանագիտական ակադեմիա (ք. Մոսկվա)

Գիտական աստիճան
1996 թ. պատմական գիտությունների թեկնածու,
2013 թ. պրոֆեսոր

Ատենախոսության թեմա` «Հայ քաղաքական կուսակցությունների և երիտթուրքերի փոխհարաբերությունները 1908-1914 թթ.», ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ
2002թ. պատմական գիտությունների դոկտոր,
Ատենախոսության թեմա` «Черкесы в системе государственной власти Османской империи и Турции (вторая половина XIX – первая четверть XX вв.», Московский Государственный Университет (МГУ), Институт стран Азии и Африки

Աշխատանքային փորձ
1994 թ-ից ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարություն
2006 թ-ից ՀՀ ՊՆ Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ
1996 թ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագիտության ամբիոն
1998 - 2001 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի թուրքագիտության ամբիոն
2005 - 2007 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտության ամբիոն
2010 թ-ից ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի միջազգային հարաբերություններ և դիվանգիտության ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Երկրագիտություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Հայ-թուրքական հարաբերություններ, Օսմանյան կայսրությունում և Թուրքիայում չերքեզական գործոնը, Թուրքիայի նոր և նորագույն շրջանի պատմության խնդիրներ, ՀՀ Ազգային ռազմավարության խնդիրներ

Լեզուններ
Ռուսերեն, թուրքերեն, անգլերեն, պարսկերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2006 - 2008 թթ. Համաշխարհային պատմության 006 մասնագիտական խորհրդի անդամ
2009 թ-ից Քաղաքական գիտությունների և միջազգային հարաբերությունների 056 մասնագիտական խորհրդի անդամ
Քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիայի խորհրդի անդամ
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ
ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ

Türk Dış Siyasetinde Kuzey Kafkasya Siyasi Muhacereti (1920 - 1971)
2013 | Գիրք/Book
İstanbul, Belge Yayınları, 2013, 291 s.
Геноцид армян: Механизмы принятия и исполнения решений второе, дополненное издание
2013 | Գիրք/Book
МИГА, Ереван 2013, 133 с.
Թուրքիայի տարածաշրջանային դերի աճումը և դրա ազդեցությունը ՀՀ անվտանգության վրա
2012 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր», N 3 (23), Երևան 2012, էջ 11-33
Ադրբեջանի կողմից թյուրքական և իսլամական գործոնի օգտագործման քաղաքականությունը
2012 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր», N 1-2 (21-22), Երևան 2012, էջ 165-179
«Այլևս երբեք». ԼՂՀ ճանաչումը որպես Ցեղասպանության կրկնության բացառության գործոն
2012 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր», N 1-2 (21-22), Երևան 2012, էջ 23-32
Քրդական գործոնը ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարական շահերի ապահովման համատեքստում
2011 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր», Հատուկ թողարկում, Երևան 2011, էջ 41-78
Հյուսիսային Կովկասի անկախության խնդրի շահարկումը 1920 թ. ռուս-թուրքական բանակցությունների ժամանակ
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», N 133.6, Երևան, 2011, էջ 30-46
|
Поддержка Турцией мусульман в канун и во время Московской конференции в нахиджеванском вопросе: некоторые факты, «Нахиджеван в ХХ – начале XXI веков: некоторые факты»
2011 | Հոդված/Article
Институт политических и социальных исследований Черноморско-каспийского региона, М., «Русская панорама» 2011, сс. 60-72
|
Հյուսիսկովկասյան քաղաքական վտարանդիությունը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության համատեքստում (1920-1971 թթ.)
2011 | Գիրք/Book
Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2011, 343 էջ
Հայաստանի պատմության նենգափոխման ադրբեջանական ռազմավարությունը և դրան հակազդեցության ուղենիշները
2010 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 4 (16), Երևան 2010, էջ 33-45
Միջազգային վարկանիշային կազմակերպությունների զեկույցների անդրադարձը ՀՀ ռազմավարական անվտանգության շահերի վրա. ՀՀ ցուցանիշների բարելավման ուղիները
2010 | Հոդված/Article
Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 3 (15), Երևան 2010, էջ 31-36
Հրեական լոբբինգի և «Մտքի կենտրոնների» ներուժի օգտագործման փորձի իմաստավորումը համաշխարհային հայության շահերի տեսանկյունից (թուրք-հրեկան հարբերությունների օրինակով)
2010 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 1-2 (13-14), Երևան 2010, էջ 141-154
|
ՀՀ անվտանգության համակարգում Իրանի տեղը և դերակատարությունը. Տարածաշրջանային նոր զարգացումներ և հայ-իրանական հարաբերությունների բնույթի հավանական փոփոխություններ
2009 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 3-4 (11-12), Երևան 2009, էջ 67-97
Ստամբուլի հայ համայնքի արդի իրավիճակը
2009 | Գիրք/Book
Երևան «Լուսակն» հրատ. 2009, 152 էջ
Թուրքիա-Ադրբեջան. «մեկ ազգ - երկու պետություն» ռազմավարությունը Հայաստանի ազգային անվտանգության տեսանկյունից
2008 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 3-4 (7-8), Երևան 2008, էջ 86-101
Թուրքիա-Իրան հարաբերությունները ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարության համատեքստում
2008 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 3-4 (7-8), Երևան 2008, էջ 102-111
Ադրբեջանա-վրացական հարաբերությունները
2008 | Հոդված/Article
Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 1-2 (5-6), Երևան 2008, էջ 121-130
Kemalistler, Ittihatcilar ve Bolsevikler. Kurtulus Savasi’nda Ankara-Sovyet Iliskileri
2007 | Հոդված/Article
Toplumsal Tarih N 159 Mart 2007, Istanbul, ss. 14-23
Kemalistler İttihatçılar ve Bolşevikler. Mustafa Kemal’e karşı Enver Kartı (1920-1922)
2007 | Հոդված/Article
Toplumsal Tarih N 160 Nisan 2007, Istanbul, ss. 38-47
Հայության պատմական հայրենիքի քաղաքական սահմանները` ըստ միջազգային պայմանագրերի (Սևր, Կարս)` Հայ Դատի հեռանկարում
2007 | Հոդված/Article
«Հայ Դատն այսօր» 4-րդ խորհրդաժողով, հոդվածների ժողովածու, Թեհրան 2007, էջ 16-20
Թուրքիայի պետական և հասարակական դիրքորոշումները` Հայ Դատի նկատմամբ և հավանական փոփոխությունների հեռանկարները
2007 | Հոդված/Article
«Հայ Դատն այսօր» 5-րդ խորհրդաժողով. Հոդվածների ժողովածու, 13 և 14 դեկտեմբերի, Թեհրան 2007, էջ 47-65
Ադրբեջանը Հայաստանի ազգային և տարածաշրջանային անվտանգության համատեքստում
2007 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդեսի հավելված «Աշխատանքային տետրեր» N 3 (3), Երևան 2007, էջ 20-39
Թուրքական բանակի բարձրաստիճան սպայության էթնիկական կազմի խնդրի շուրջ
2007 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ» N 1 (51), Երևան, 2007, էջ 38-43
|
Տիգրան Քելեքյանը և օսմանյան ազգայնականությունը, «Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր»
2006 | Հոդված/Article
N 12, Երևան 2006թ., էջ 112-120
Թուրք ազգայնամոլների գործունեությունը Ադրբեջանում 1990-1994թթ.
2006 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ» N 3 (49), Երևան, 2006թ., էջ 56-65
Բանակի դերը Թուրքիայի տնտեսական համակարգում
2006 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ» N 4 (50), Երևան, 2006թ., էջ 67-74
1915թ. ցեղասպանության նախապատրաստական փուլից. Բեհաեդդին Շաքիրի այցն արևելյան վիլայեթներ, «Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ»
2006 | Հոդված/Article
հ. 4, Երևան 2006, էջ 245-251
Ցեղասպանության հիմնախնդիրը թուրքական հասարակության մեջ, «Հայ-թուրքական հարաբերություններ. Ի՞նչ անել և ի՞նչ է մեզ սպասում»
2006 | Հոդված/Article
Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոն, Երևան, 2006թ., էջ 11-24
Ermeniler ve İttihat ve Terakki
2005 | Գիրք/Book
İşbirliğinden Çatışmaya. İstanbul, Aras Yayıncılık., 2005
1915թ. Օսմանյան Թուրքիայում օատարահպատակ և վատառողջ հայերի տեղահանման խնդրի վերաբերյալ (թուրքական արխիվի մեկ փաստաթղթի հիման վրա)
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Հայաստանի արխիվների», N 2 (106), 2005թ., էջ 194-197
Osmanlı İmparatorluğu ve Kemalist Türkiye’nin Devlet-İktidar Sisteminde Çerekesler
2004 | Գիրք/Book
İstanbul, Belge Yayınları, 2004. 302 s.
Dr. Nazım’ın Milli Mücadele Hakkında Bir Mektub
2004 | Հոդված/Article
Toplumsal Tarih, Mayıs 2004, sayı 125, Istanbul, ss. 30-32
Процесс массового переселения северокавказских мусульманских племен в Османскую империю (1858-1874 гг.), «Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ»
2002 | Հոդված/Article
հ. 1, Երևան 2002
Türk-Bolşevik İlişkilerinde Kuzey Kafkasya ve Kafkas Muhacirleri Sorunları, Toplumsal Tarih
2002 | Հոդված/Article
Toplumsal Tarih Haziran 2002, sayi 102Istanbul, ss. 30-34
Черкесский фактор в Османской империи и Турции (вторая половина XIX - первая четверть XX вв.)
2001 | Գիրք/Book
Изд-во. “Гитутюн”, Ереван 2001, 421 с., 26.3 п.л.
Թուրքիայի` որպես մահմեդականների հովանավորի դիրքորոշումը Մոսկվայի կոնֆերանսի ընթացքում, Նախիջևանի հիմնահարցը 1921թ. մարտի 16-ի ռուս-թուրքական պայմանագրում (Գիտաժողովի նյութեր),
2001 | Հոդված/Article
Երևան, Նախիջևան հրատարակություն, 2001թ., էջ 47-56
Չերքեզական ջոկատների մասնակցությունը 1915թ. հայերի ցեղասպանությանը, «Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր»
2001 | Հոդված/Article
N 4, Երևան 2001, էջ 29-35
Геноцид 1915 г. Механизмы принятия и исполнения решений
1999 | Գիրք/Book
Изд-во. “Гитутюн”, Ереван 1999. 110 с., 7 п. л.
The Issue of Muslim Minorities in Turkish Society, Reports of Antalya Conference: «The Keystone of Europe» 26-28 November, 1998
1999 | Հոդված/Article
Antalya 1999, pp. 41-48
Генезис кавказского фактора
1998 | Գիրք/Book
Изд-во Международной Академии Информатизации, Москва 1998, 63 с.
К вопросу о политизации Северокавказских культурных обществ в Турции, «Актуальные проблемы международных отношений»
1998 | Հոդված/Article
Москва, 1998, с. 23-39
Ряд факторов, присутствующих в Закавказье, Материалы международной научной конференции «Закавказье в системе международных отношений» (3 июня 1997 г.)
1997 | Հոդված/Article
Москва, 1997, с. 22-24
Роль северокавказских диаспорТурции в развитии кавказского региона, «Материалы меж-дународной конференции «Россия-Азербайджан: Перспективы сотрудничества» (27 ноября 1997 г.)
1997 | Հոդված/Article
Москва 1997, с 12-31
О понятиях «закрытой» и «открытой» общин в полиэтнических системах, «Наука, Образование, Культура»
1997 | Հոդված/Article
N 1, Москва, 1997, с. 47-49
Պանթուրքիզմի գաղափարախոսության ընդունումը «Միություն և առաջադիմություն» կուսակցության երրորդ և չորրորդ համագումարներում, «Հայոց ցեղասպանություն. պատճառներ և դասեր»
1995 | Հոդված/Article
հ. 3, Երևան 1995, էջ 5-20
Масонство в рядах «Иттихад ве Теракки»
1994 | Հոդված/Article
Вестник общественных наук, N 5 (588), январь-март, Ереван 1994, с. 130-141