Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Արուսյակ Սեմյոնի Ալեքսանյան

Դոցենտ | Քաղաքագիտության ամբիոն
Կրթություն
2004 - 2009 թթ. ԵՊՀ քաղաքագիտության ամբիոնի հայցորդ
2001 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքագիտության բաժին, մագիստրատուրա
1997 - 2001 թթ․ Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքագիտության բաժին, բակալավր

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
2009 թ․ - «Քաղաքական իրավիճակների վերլուծության տեխնոլոգիաների կիրառումը ՀՀ-ում» թեմայով ատենախոսություն, Հայաստանի ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ

Աշխատանքայնի փորձ
2022 թ․ առ այսօր ԵՊՀ միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետ, քաղաքագիտության ամբիոնի դասախոս
2021 թ․ առ այսօր Քաղաքագիտության հանդեսի խմբագիր
2012 թ․ առ այսօր ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի հետազոտական բաղադրիչի ղեկավար, դասախոս
2010 թ․ առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի քաղաքագիտության, միջազգային հարաբերությունների և պատմության ամբիոնի դասախոս,
2019 թ ․ Մարդու իրավունքների Գլոբալ Կամպուս ամսագրի (Global Campus Human Rights Journal, 3 N1 (2019), Italy) hրավիյալ խմբագիր
2018 թ․ Գլոբալ Քամփուս Քլասրում 2018 թ․ Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման միջհամալսարանական Եվրոպական կենտրոնի «Սփյուռքի ազդեցությունը ժողովրդավարության կառուցման գործընթացների վրա. վարքագծային բազմազանություն» ծրագրի գիտական գծով համակարգող
2009 - 2011 թթ․ Տեղեկատվության վերլուծության և ծրագրերի մշակման բաժնի պետ, «ԵՄԿԿ» ՊՈԱԿ, ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

Կարդացվող դասընթացներ
«Քաղաքական վերլուծություն և կանխատեսում»
«Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ»
«Եվրոպական գործընթացների քաղաքական վերլուծություն»
«Հետազոտության մեթոդաբանություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժողովրդավարություն, քաղաքական կայունություն, քաղաքական տեխնոլոգիաներ, քաղաքական վերլուծություն, հետազոտության մեթոդաբանություն, Եվրոպական գործընթացներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Հորիզոն 2021» (HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01-04) - Հայաստանի կողմից ծրագրի ղեկավար (ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոն) – REDEMOS - Վերակազմավորելով ԵՄ աջակցությունը ժողովրդավարությանը․ ԵՄ Արևելյան հարևանության երկրներում կայուն ժողովրդավարության ստեղծման ճանապարհին։

Պարգևներ
ԵՊՀ արծաթե մեդալ (2003)

Arusyak Aleksanyan , Ashot Aleksanyan
Rethinking the Non-resilience of Trade Unions in Armenia: How to Protect Social Rights and Freedoms of Workers?
2022 | Հոդված/Article
Journal of Political Science: Bulletin of Yerevan University, 2022, 1(1): 78–106. https://doi.org/10.46991/JOPS/2022.1.1.078
Political Stability Challenges in the EEU countries: Political Factors Index
2021 | Գիրք/Book
Yerevan, YSU press, 140 p., 2021
Արուսյակ Ալեքսանյան , Աշոտ Ալեքսանյան
ԵԱՏՄ երկրների քաղաքական կայունության մարտահրավերները. Քաղաքական գործոնների ինդեքսը
2021 | Գիրք/Book
Եր., ԵՊՀ հրատ., 116 էջ, 2021
The Factor of Armenian Genocide in the Current Armenian-Turkish Relations: Scenario Analysis
2020 | Հոդված/Article
Bulletin of Yerevan University D: International Relations, Political Science № 2(32):27-41, 2020. https://journals.ysu.am/index.php/bulletin-ysu-int-rel-pol/article/view/Vol.32_No.2_2020_pp.27-41
Challenges to the Consolidation of Modern Democracy: IDL Comparative Analysis (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova)
2019 | Գիրք/Book
Yerevan: YSU press, 408 p., (ed.), 2019
Ժամանակակից ժողովրդավարության համախմբման մարտահրավերները. ԺՄԻ համեմատական վերլուծություն (Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա)
2019 | Գիրք/Book
Եր., ԵՊՀ հրատ., 456 էջ, (խմբ.), 2019
Editorial: The influence of diasporas on democracy-building processes: Behavioural diversity
2019 | Հոդված/Article
Global Campus Human Rights Journal, vol 3 № 1:1-5, 2019. https://doi.org/20.500.11825/999
Arusyak Aleksanyan , Varduhi Bejanyan, Carolina Dodon, Katsiaryna Maksimenko, Agabeg Simonian
Diaspora and democratisation: Diversity of impact in Eastern Partnership countries
2019 | Հոդված/Article
Global Campus Human Rights Journal, vol 3 № 1:86-112, 2019. https://doi.org/20.500.11825/993
Political Stability of Newly Independent Countries under Conditions of Modernization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova)
2018 | Գիրք/Book
Yerevan: YSU press, 328 p., (ed.), 2018
Նորանկախ երկրների քաղաքական կայունությունն արդիականացման պայմաններում (Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա և Մոլդովա)
2018 | Գիրք/Book
Եր., ԵՊՀ հրատ., 384 էջ, (խմբ.), 2018
Հայաստանի քաղաքական համակարգի կայունությունը. ազդեցության գործոններն ու սպառնալիքները
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, № 3(27), 64-72, 2018։ http://ysu.am/science/en/1545980175
Regional Perspectives on Democratisation of Eastern Partnership countries
2018 | Հոդված/Article
Global Campus Human Rights Journal, vol 2 № 1:193-208, 2018. https://doi.org/20.500.11825/681
Trends of the Index of Democracy Level in the dimension of human rights and democratization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova)
2017 | Գիրք/Book
Yerevan: YSU press, 286 p., (ed.), 2017
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի միտումները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման չափումներում (Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա)
2017 | Գիրք/Book
Եր.: ԵՊՀ հրատ., 332 էջ, (խմբ.), 2017
Does education impact on poverty reduction and promote democracy in Armenia?
2017 | Հոդված/Article
Collection of scientific articles of the Conference is published with the financial support of YSU, YSU Press: 236-245, 2017. http://publishing.ysu.am/en/1507175449
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը կոնսոցիալ ժողովրդավարության համատեքստում (ՀՀ օրինակով)
2017 | Հոդված/Article
Կոնսոցիատիվ ժողովրդավարություն․ Քաղաքական կազմաբանությունը և իրացման ներուժը։ 2016թ․ հոկտեմբերի 28-ին ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտում տեղի ունեցած հանրապետական գիտաժողովի նյութեր․-Եր․, Լիմուշ, 92-104, 2017
ՀՀ 2017 թ. խորհրդարանական ընտրությունները. համեմատական վերլուծություն
2017 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, № 2 (23), 67-75, 2017։ http://ysu.am/science/en/1503895269
Comparative Analysis of the Index of Democracy Level in the context of Human Rights and Democratization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova)
2016 | Գիրք/Book
Yerevan: YSU press, (ed.), 304 p. 2016
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի համեմատական վերլուծությունը մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման համատեքստում (Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա)
2016 | Գիրք/Book
Եր., ԵՊՀ հրատ., 360 էջ (խմբ.), 2016
Comparative Analysis of the Index of Democracy Level: Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Ukraine and Moldova
2015 | Գիրք/Book
Yerevan: YSU press, p. 296, (ed.), 2015
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի համեմատական վերլուծություն. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ուկրաինա, Մոլդովա
2015 | Գիրք/Book
Եր., ԵՊՀ հրատ., (խմբ.), 352 էջ, 2015
ՀՀ ԱԺ 2007 թ. և 2012 թ. ընտրությունների համեմատական կոռելյացիոն վերլուծություն
2015 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, № 3, 60-66, 2015
Եվրաինտեգրման հարցերի շուրջ. ԱԼԳ նոր ձևաչա՞փ
2015 | Հոդված/Article
Տարածաշրջանային խնդիրներ, № 2, 5-13, 2015
About the issues of European integration. Is the Eastern Partnership a new format?
2015 | Հոդված/Article
Regional Affairs, № 2։14-20, 2015
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի համեմատական միջերկրային վերլուծություն
2015 | Հոդված/Article
21-րդ ԴԱՐ, №4 (62), 138-152, 2015
Հարավային Կովկասի, ԵվրԱզԷՍ-ի և ԵՄ-ի քաղաքական կայունության ինդեքսի համեմատական վերլուծություն
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 142.6, Երևան 2014թ., էջ 42-54
|
Հայաստանի Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը (1995-2012 թթ.)
2014 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի /Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն/, № 3, 60-75, 2014
Հարավային Կովկասի, ԵվրԱզԷՍ և ԵՄ անդամ-պետությունների քաղաքական կայունության ինդեքսը / (ներերկրային և միջերկրային վերլուծություն)
2013 | Գիրք/Book
խմբ.Ար.Ս.Ալեքսանյան – Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 336 էջ, 2013