Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Աշոտ Սեյրանի Ալեքսանյան

Ամբիոնի վարիչ | Քաղաքագիտության ամբիոն
Կրթություն
2009 թ-ին նոյեմբեր-դեկտեմբեր Բուդապեշտի Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանի որակավորման բարձրացման դասընթացների ունկնդիր
2001 թ-ին օգոստոս ՌԴ Ուրալի պետական իրավաբանական ակադեմիա, Որակավորման բարձրացման ինստիտուտի ունկնդիր
1995 թ-ի օգոստոս - 1998 թ-ի օգոստոս ԵՊՀ Քաղաքագիտության ամբիոնի ասպիրանտ
1990 թ-ի սեպտեմբեր - 1995 թ-ի հուլիս Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի փիլիսոփայության (քաղաքագիտության) բաժնի ուսանող

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու
«Քաղաքացիական հասարակության ձևավորման նախադյալները Հայաստանում»
թեմայով թեկնածուական ատենախոսություն, 2000 թ.-ի հունիսի 21-ին
2006 թ-ից դոցենտ
Քաղաքական գիտությունների դոկտոր
«Քաղաքացիավարական ժողովրդաիշխանության կայացումը հետխորհրդային երկրներում» թեմայով դոկտորական ատենախոսություն, 2018 թ.-ի հունիսի 8-ին
2020 թ-ից պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
2021 թ-ից Քաղաքագիտության հանդեսի գլխավոր խմբագիր
2020 թ-ից ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբոնի պրոֆեսոր
2020 թ-ից Յենայի Ֆրիդրիխ Շիլլերի համալսարանի Քաղաքագիտության ինստիտուտում, Սլավոնական լեզուների և կովկասագիտության ինստիտուտում հրավիրված միջազգային գիտաշխատող, Գերմանիա
2016 թ. դեկտեմբեր – 2017 թ. հունվար Յենայի Ֆրիդրիխ Շիլլերի համալսարանի քաղաքագիտության ինստիտուտում ԵՄ Էրազմուս Մունդուս «EMBER» ծրագրի հրավիրված գիտնական, Գերմանիա
2016 թ. օգոստոս Բեռլինի ազատ համալսարանի Արևելյան Եվրոպայի ուսումնասիրությունների ինստիտուտում DAAD-հրավիրված գիտնական, Գերմանիա
2013 թ. հունիս - սեպտեմբեր Մյունխենի Լյուդվիգ-Մաքսիմիլյանի համալսարանի քաղաքագիտության ինստիտուտում DAAD-հրավիրված գիտնական, Գերմանիա
2013 թ-ից Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն հանդեսի պատասխանատու խմբագիր
2012 թ. օգոստոս Լյուվենի Կաթոլիկ համալսարանի Սոցիալական գիտությունների ֆակուլտետի հրավիրված գիտնական (EU Tempus, ALRAKIS)
2008 - 2009 թթ. Գերմանիայի Հաննովերի համալսարանի քաղաքագիտության ինստիտուտի Եվրոպական ինտեգրացիա/Եվրոպական հետազոտությունների բաժնի հրավիրված գիտնական (DAAD/OSI)
2006 - 2012 թթ. ԵՊՀ Ս. և Մ. Իզմիրլյանների անվան գրադարանի տնօրեն
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2002 թ. հոկտեմբեր - 2003 թ. հոկտեմբեր Գերմանիայի Հաննովերի համալսարանի քաղաքագիտության ինստիտուտի Եվրոպական ինտեգրացիա/Եվրոպական հետազոտությունների բաժնի հրավիրված գիտնական (DAAD/OSI)
2001 թ-ից ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Քաղաքացիական հասարակություն», «Հանրային դիվանագիտություն», «Սոցիալական գործընկերություն», «Աշխատանքային միգրացիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Եվրոպական քաղաքացիական հասարակություն, մարդու քաղաքական իրավունքներ և ազատություններ, հետխորհրդային երկրների սոցիալական գործընկերություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Բուդապեշտի կենտրոնական Եվրոպական համալսարան (2009 թ.), Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայություն (DAAD) (2008 - 2009 թթ., 2002 - 2003 թթ., 2013 թ., 2016 թ.), Բաց հասարակության ինստիտուտի Բարձրագույն կրթության աջակցության ծրագիր (2008 - 2009 թթ.), Բաց հասարակության ինստիտուտի Ակադեմիական կրթաթոշակային ծրագիր (2006 - 2007 թթ.)

Լեզուներ
հայերեն, գերմաներեն, անգլերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Քաղաքական գիտությունների միջազգային ընկերակցության անդամ, Ռուսաստանի քաղաքագիտական ընկերակցության անդամ

Պարգևներ
ԵՊՀ ոսկե մեդալ (2009 թ.), ԵՊՀ արծաթե մեդալ (2009 թ.), ՀՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության պատվոգիր (2007 թ., 2005 թ.), ՀՀ կառավարությանն առընթեր տարածքային ինտեգրացիոն վարչության պատվոգիր (2000 թ.), Մ.Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի հիմնադրման մեդալ (2000 թ.), «Հայկյան» հավաստագիր (2000 թ.), ԵՊՀ պատվոգիր (1998 թ.), ԵՊՀ հիմնադրման 75-ամյակի պատվոգիր (1997 թ.):

ՕՐՍԻԴ՝ https://orcid.org/0000-0002-1127-9719

էլ.փոստ
ashalex@ysu.am

On the Issue of Three-Dimensional Political Security of the Solitical Systems of Post-Soviet Societies (Հետխորհրդային հասարակությունների քաղաքական համակարգերի եռաչափ քաղաքական անվտանգության հարցի շուրջ)
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 45-57
|
A. Aleksanyan , V. Nemanikhina
Civic education of youth in the conditions of the Eurasian integration of Russian society
2021 | Գիրք/Book
«Կրթությունը 21-րդ դարում», 2021, թիվ 1 (5), էջ 41-54
Formation of the system of social partnership in the EAEU in the context of changing political reality
2021 | Հոդված/Article
Современная политическая наука о траекториях развития государства, бизнеса и гражданского общества, 2021, c. 14-17
Քաղաքական անկայունության գործոնները Ղրղզստանի համակարգային կերպափոխումների պայմաններում
2021 | Հոդված/Article
ԵԱՏՄ երկրների քաղաքական կայունության մարտահրավերները. Քաղաքական գործոնների ինդեքսը, 2021, էջ 86-96
Քաղաքական տուրբուլենտության և ինտեգրացիոն գործընթացների հավասարակշռման Բելառուսի աշխարհառազմավարությունը
2021 | Հոդված/Article
ԵԱՏՄ երկրների քաղաքական կայունության մարտահրավերները. Քաղաքական գործոնների ինդեքսը, 2021, էջ 40-58
Փափուկ և կոշտ ինտեգրման ընթացակարգերի համադրությունը Ղազախստանի կայունության ռազմավարություններում
2021 | Հոդված/Article
ԵԱՏՄ երկրների քաղաքական կայունության մարտահրավերները. Քաղաքական գործոնների ինդեքսը, 2021, էջ 74-85
Ռուսաստանի քաղաքական տարածության կառուցակցումը «կայունություն-անկայունություն» երկատման պայմաններում
2021 | Հոդված/Article
ԵԱՏՄ երկրների քաղաքական կայունության մարտահրավերները. Քաղաքական գործոնների ինդեքսը, 2021, էջ 40-58
Civiliarchic Factors of the Formation of Civil Society in the Space of the Eurasian Economic Union (EAEC): Features of Civil Culture or Lack of Participation?
2020 | Գիրք/Book
VIII Всероссийский конгресс политологов "Политика развития, государство и мировой порядок", թեզիս, Ռուսաստան, 611-612 էջ
Ա. Ալեքսանյան , Ն. Գալստյան, Տ. Սիմոնյան
«Հասարակագիտություն» առարկայի ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ
2020 | Գիրք/Book
«Ասողիկ», 2020, 448 էջ, Հայաստան
Դեմոկրատիայի ցիվիլիարխիկ չափման մասին
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 52-60
|
Civic education as a phenomenon of representative civiliarchy in the republic of Armenia
2019 | Հոդված/Article
Կրթությունը 21-րդ դարում, 2019, Թիվ 1(1), էջ 60-68
|
Trade Unions as an actor of regional citizenship and European social integration of the South Caucasus
2019 | Գիրք/Book
EUCACIS, 5, 1-13 էջ, անգլերեն, 2019
Choices of Integration and Europeanization of Ukraine: Ethnocratism or Civilism
2018 | Գիրք/Book
Political Stability of Newly Independent Countries under Conditions of Modernization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova), 236-269 էջ, 2018
Stability of Kazakhstan in Processes of Autoritarianizm and Eurasian Integration
2018 | Գիրք/Book
Political Stability of Newly Independent Countries under Conditions of Modernization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova), 178-208 էջ, 2018
Systemic Stability in Regime Strategies in Belarus
2018 | Գիրք/Book
Political Stability of Newly Independent Countries under Conditions of Modernization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova), 154-177 էջ, 2018
Stability and Instability Trends of Political System of the Russian Federation
2018 | Գիրք/Book
Political Stability of Newly Independent Countries under Conditions of Modernization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova), 122-153 էջ, 2018
Ուկրաինայի ինտեգրման և եվրոպականացման հնարավորությունները. էթնոկրատի՞զմ, թե՞ ցիվիլիզմ
2018 | Գիրք/Book
Նորանկախ երկրների քաղաքական կայունությունն արդիականացման պայմաններում (Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա), 281-320 էջ, 2018
Ղազախստանի կայունությունն ավտորիտարիզմի և եվրասիական ինտեգրման ճանապարհին
2018 | Գիրք/Book
Նորանկախ երկրների քաղաքական կայունությունն արդիականացման պայմաններում (Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա), 213-249 էջ, 2018
Համակարգային կայունությունը Բելառուսի վարչակարգային ռազմավարություններում
2018 | Գիրք/Book
Նորանկախ երկրների քաղաքական կայունությունն արդիականացման պայմաններում (Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա), 185-212 էջ, 2018
Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական համակարգի կայունության և անկայունության շրջափուլերը
2018 | Գիրք/Book
Նորանկախ երկրների քաղաքական կայունությունն արդիականացման պայմաններում (Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա), 148-184 էջ, 2018
Հասարակագիտություն առարկայի ուսումնական ձեռնարկ: 11-րդ դասարան
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ, 2017թ․, 360 էջ
Trade unions as an instrument for the development of the Eurasian public diplomacy
2017 | Հոդված/Article
«Время больших перемен: политика и политики». 2017, стр. 440-441
Civic education as a condition for the socialization of schoolchildren in Armenia: the example of the integration model of the high school
2017 | Հոդված/Article
Կրթության հիմնահարցերը 21-րդ դարում: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2017, 1, էջ 245-253
|
Բելառուսի ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը
2017 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի միտումները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման չափումներում. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, Գլուխ 6, 2017, էջ 152-177
Ռուսաստանի ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը
2017 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի միտումները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման չափումներում. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, Գլուխ 5., 2017, էջ 122-151
Ashot Aleksanyan , Arusyak Aleksanyan
Regression analysis of the Index of Democracy Level
2017 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի միտումները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման չափումներում. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, 9.7, 2017, էջ 220-230
The index of democracy level (IDL) of Ukraine
2017 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի միտումները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման չափումներում. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, Գլուխ 9, 2017, էջ 198-230
Ashot Aleksanyan , Arusyak Aleksanyan
Regression analysis of the Index of Democracy Level
2017 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի միտումները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման չափումներում. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, 7.7, 2017, էջ 175-180
The index of democracy level of Kazakhstan (IDL)
2017 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի միտումները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման չափումներում. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, Գլուխ 7, 2017, էջ 155-175
Regression analysis of the Index of Democracy Level
2017 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի միտումները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման չափումներում. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, 6.7, 2017, էջ 147-154
Index of democracy level of Belarus (IDL)
2017 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի միտումները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման չափումներում. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, Գլուխ 6, 2017, էջ 131-146
Ashot Aleksanyan , Arusyak Aleksanyan
Regression analysis of the Index of Democracy Level
2017 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի միտումները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման չափումներում. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, 5.7, 2017, էջ 121-130
Index of democracy level of Russia (IDL)
2017 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի միտումները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման չափումներում. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, Գլուխ 5, 2017, էջ 104-120
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի ռեգրեսիոն վերլուծությունը
2017 | Գիրք/Book
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի միտումները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման չափումներում. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, 9.7, 2017, էջ 258-259
Աշոտ Ալեքսանյան , Արուսյակ Ալեքսանյան
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի ռեգրեսիոն վերլուծությունը
2017 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի միտումները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման չափումներում. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, 7.7, 2017, էջ 202-205
Աշոտ Ալեքսանյան , Արուսյակ Ալեքսանյան
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի ռեգրեսիոն վերլուծությունը
2017 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի միտումները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման չափումներում. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, 2017, 6.7, էջ 170-174
Աշոտ Ալեքսանյան , Արուսյակ Ալեքսանյան
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի ռեգրեսիոն վերլուծությունը
2017 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի միտումները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման չափումներում. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, 2017, 5.7, 143-146
Ուկրաինայի ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը
2017 | Հոդված/Article
Գլուխ 9: Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի միտումները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման չափումներում. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, 2017, էջ 230-257
Ղազախստանի ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը
2017 | Հոդված/Article
Գլուխ 7.: Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի միտումները մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման չափումներում. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, 2017, էջ 178-202
Ռուսաստանի ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը
2016 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի համեմատական վերլուծություն. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, Գլուխ 5, 2016, 132-156 էջ
Բելառուսի ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը
2016 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի համեմատական վերլուծություն. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, Գլուխ 6, 2016, 166-182 էջ
Ղազախստանի ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը
2016 | Հոդված/Article
Գլուխ 7: Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի համեմատական վերլուծություն. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, 2016, 189-210 էջ
Ուկրաինայի ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը
2016 | Հոդված/Article
Գլուխ 9: Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի համեմատական վերլուծություն. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ուկրաինա, Մոլդովա, 2016, 256-285 էջ
Chapter 5. the index of democracy level of Russia
2016 | Հոդված/Article
Comparative Analysis of the Index of Democracy Level in the context of Human Rights and Democratization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova), 2016, 107-126
Chapter 6. The index of democracy level of Belarus
2016 | Հոդված/Article
Comparative Analysis of the Index of Democracy Level in the context of Human Rights and Democratization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova), 2016, pp. 136-149
Chapter 7. The index of democracy level of Kazakhstan
2016 | Հոդված/Article
Comparative Analysis of the Index of Democracy Level in the context of Human Rights and Democratization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova), 2016, pp. 157-174
Chapter 9. The index of democracy level of Ukraine
2016 | Հոդված/Article
Comparative Analysis of the Index of Democracy Level in the context of Human Rights and Democratization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova), 2016, 217-241
Ցիվիլիարխիայի ինդեքսի մշակման փորձ
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 52-67
|
The impact of the armenian genocide on the formation of national statehood and political identity
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես: 2016թ․, 2 (8), 22-43 էջ, Հայաստան
|
Влияние политических факторов на уровень российской консоциональной демократии
2016 | Հոդված/Article
Теоретические предпосылки и прикладные возможности социологии. Материалы армяно-русской международной научная конференции. 2016, 1, стр. 4-13
|
Ashot Aleksanyan , Arusyak Aleksanyan
Chapter 8. The index of democracy level of Ukraine: 8.7 Regression analysis of the Index of Democracy Level
2015 | Հոդված/Article
Comparative Analysis of the Index of Democracy Level in the context of Human Rights and Democratization (Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine and Moldova). 2015, p. 179-187
Labor Migration of Armenians into Russia: Problems and Prospects
2015 | Հոդված/Article
Журнал «Мир России», 2015, Том 24, № 2, с.105-128. http://www.ecsocman.hse.ru
|
Индексы уровня демократизации стран Южного Кавказа
2015 | Հոդված/Article
Современные глобальные проблемы социальных и гуманитарных наук: сборник научных трудов. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2015, с. 60-71.
Armenian Labour Migration as a Phenomenon of Social Integration, in: “Armenians around the World: Migration and Transnationality”
2015 | Հոդված/Article
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015, pp. 219-236.
Профсоюзы и стратегическое управление трудовой миграцией в странах Евразийского экономического союза
2015 | Թեզիս/Thesis
Политическая наука перед вызовами современной политики. Материалы VII Всероссийского конгресса политологов, 2015-11-19, 50-51 стр.
|
Современные вызовы интеграционных процессов на Южном Кавказе: Европейское и Евразийское измерение
2015 | Հոդված/Article
Региональная политик. Межсекционный сборник № 3, Материалы VIII Конвента РАМИ, 2015թ․, 3 , 151-160 стр.
Ուկրաինայի ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը
2015 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի համեմատական վերլուծություն. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ուկրաինա, Մոլդովա: 2015թ․, 194-222 էջ
Ղազախստանի ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը. Քաղաքական գործոնների ինդեքսը
2015 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի համեմատական վերլուծություն. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ուկրաինա, Մոլդովա: 2015թ․, 160-180 էջ
Բելառուսի ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը. Քաղաքական գործոնների ինդեքսը
2015 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի համեմատական վերլուծություն. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ուկրաինա, Մոլդովա: 2015թ․, 124-142 էջ
Ռուսաստանի ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը. Քաղաքական գործոնների ինդեքս
2015 | Հոդված/Article
Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսի համեմատական վերլուծություն. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ուկրաինա, Մոլդովա: 2015թ․, 96-110 էջ
Гражданское общество как гарант цивилиархической интеграции на Евразийском пространстве
2015 | Հոդված/Article
Формирование гражданского общества в России: стратегии и управление. 2015, 20-35 стр.
|
Կանանց քաղաքացիավարական ներկայացվածության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 144.6, 2014 (№ 3), էջ 36-46
|
Современные вызовы интеграционным процессам на Южном Кавказе: Европейское и Евразийское измерения
2014 | Հոդված/Article
Центральная Азия и Кавказ, Том 17, Выпуск 3, 2014, с. 31-44.
|
Гражданское общество как гарант цивилиархической интеграции на Евразийском пространстве
2014 | Հոդված/Article
Российская политическая наука: истоки, традиции и перспективы. Материалы Всероссийской научной конференции (с международным участи-ем). Москва, 21–22 ноября 2014 г. [Электронное издание]. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2014, с. 40-41.
|
Քաղաքացիական ժուռնալիստիկան որպես քաղաքացիավարական գործոն
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 141.6, Երևան 2013թ., էջ 24-34
|
The Influence of Social Partnership on Regime Democratization in Armenia (Սոցիալական գործընկերության ազդեցությունը Հայաստանում ժողովրդավարացման վարչաձևի վրա)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 138.5, Երևան 2012թ., էջ 14-23
|
The Influence of Social Partnership on Regime Democratization in Armenia
2012 | Հոդված/Article
Bulletin of the University (Sociology, Economics), 2012, № 138.5, page 14-23
Հետխորհրդային արհեստակցական միությունները քաղաքացիավարական ժողովրդաիշխանության գործոն
2011 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութեր: Երևան, ԼՂՀ ԿԳ, Մ. Մաշտոց համալսարան, 2011, էջ 20-29
Կրոնական կազմակերպությունները հետխորհրդային քաղաքացիական հասարակության համակարգում
2011 | Հոդված/Article
XX դարի կրոնական մարտահրավերները և Հայաստանը: Գիտաժողովի նյութեր: Երևան: Երևանի համալս. հրատ., 2011, էջ 106-114
Цивилиархические основы демократизации политического режима в Армении
2011 | Հոդված/Article
"Центральная Азия и Кавказ" Журнал социально-политических исследований, том 14, вып. 3, 2011, с. 132-145
Սոցիալական գործընկերությունը քաղաքացիավարական սոցիալական պատասխանատվության համակարգում
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 132.6, Երևան 2010թ., էջ 24-36
|
Սոցիալական գործընկերության հարցի շուրջ
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 132.5, Երևան 2010թ., էջ 5-14
|
Post-Soviet Social Partnership: the Political and Civiliarchic dimension of Social responsibility
2010 | Հոդված/Article
The Central Asia and the Caucasus Issues, Volume 11, 2010, Issue 1, pp.126-137
К вопросу о роли институтов гражданского общества в процессе демократизации Черноморского региона (Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների դերը Սևծովյան տարածաշրջանի ժողովրդավարացման գործընթացում)
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 58-67
|
Արևմտյան ժողովրդավարությունների քաղաքական համակարգեր. տեսություն և արդիականություն
2009 | Գիրք/Book
Եր., «Վան Արյան», 2009, 300 էջ
Բյուրոկրատիայի տեսություն
2008 | Հոդված/Article
Եր., «Վան Արյան», 2008, 220 էջ
Քաղաքացիական հասարակություն, //«Քաղաքագիտություն»
2006 | Գիրք/Book
Եր., Երևանի համալս. հրատ.,2006, էջ 311-329
Մարդու քաղաքական իրավունքներ և ազատություններ, //«Քաղաքագիտություն»
2006 | Հոդված/Article
Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 2006, էջ 405-417
Ցիվիլիարխիկ դեմոկրատիա
2005 | Հոդված/Article
Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 2005, 128 էջ
The Civiliarchic Transformation of Civil Society in Armenia: Civiliologic Discourse, in: Black Sea Politics: Political Culture and Civil Society in an Unstable Region (Ed. by Ayse Ayata, AyCa Ergun, and Isil Celimli)
2005 | Հոդված/Article
I.B. Tauris, 2005, pp.130-140
К вопросу о взаимоотношении цивилиархии и глобализации (Ցիվիլիարխիայի և գլոբալիզացիայի փոխհարաբերության հարցի շուրջ)
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 115-125
|
Ցիվիլիարխիայի դարաշրջանը
1999 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (98), Երևան 1999թ., էջ 3-9
|
Քաղաքացիական հասարակության և պետության փոխհարաբերության հարցի շռւրջ
1997 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2(92), Երևան 1997թ., էջ 140-147
|
Քաղաքացիական հասարակության ձևավորման տեսական մի քանի հիմնահարցեր
1996 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (89), Երևան 1996թ., էջ 122-127
|