Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Աշոտ Փայլակի Ենգոյան

Պրոֆեսոր | Քաղաքագիտության ամբիոն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ
1984 - 1987 թթ. ԵՊՀ, Պատմության ֆակուլտետ (ասպիրանտուրա)

Աշխատանքային փորձ
2022 թ.ից մինչև օրս - ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Քաղաքագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր
2010-2022 - ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ
2010 - 2011 թթ. Ռուս - հայկական (Սլավոնական) համալսարանի Քաղաքական տեսության ամբիոնի վարիչ
2005 - 2010 թթ. Ռուս - հայկական (Սլավոնական) համալսարանի Քաղաքական գործընթացների և տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ
2002 - 2010 թթ. Ռուս - հայկական (Սլավոնական) համալսարանի Քաղաքագիտության ֆակուլտետի դեկան
1992 - 2010 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքագիտության ամբիոնի դոցենտ
1990 - 1992 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դոցենտ
1984 - 1990 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ասիստենտ
1986 - 1988 թթ. ԵՊՀ ՀԼԿԵՄ կոմիտեի քարտուղարի տեղակալ
1989 - 1990 թթ. ԵՊՀ ՀԼԿԵՄ կոմիտեի քարտուղար

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
1990 թ. «Հայստանի ագրոարդյունաբերական համալիրի ձևավորումը» թեմայով թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն
Քաղաքական գիտությունների դոկտոր
2011 թ. «Идеологические основы социально-политических трансформаций в постсоветской Армении» թեմայով դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն
2004 թ-ից դոցենտ
2015 թ-ից պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
«Քաղաքական գաղափարախոսություններ», «Քաղաքական կոնֆլիկտաբանություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գաղափարա-քաղաքական հոսանքներ, Քաղաքական կոնֆլիկտաբանություն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի անդամ

Պարգևներ
2012 թ. Ռուս - հայկական (Սլավոնական) համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր
2013 թ. Ռուս - հայկական(Սլավոնական) համալսարանի ոսկե մեդալ
2019 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Украинский кризис как фактор ускорения перехода к двухполярному миру (Ուկրաինական ճգնաժամը որպես երկբևեռ աշխարհին անցումն արագացնելու գործոն)
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2022 № 2 (38), էջ 26-35
|
К вопросу о трансформации парадигмы глобального развития (Համաշխարհային զարգացման պարադիգմի փոխակերպման հարցի շուրջ)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 29-41
|
Формирование современной внешнеполитической концепции Китая
2020 | Գիրք/Book
Вестник РАУ, 2020, 2, c. 21-35
«Փափուկ ուժի» ժամանակակից հայեցակարգի ձևավորումը
2020 | Գիրք/Book
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2020, թիվ 2 (32), էջ 61-74
Հետխորհրդային տարածքի ինտեգրման գաղափարախոսական և մշակութաքաղաքակրթական ասպեկտների մասին
2020 | Հոդված/Article
«Հայաստանը ԵԱՏՄ-ում: Ինտեգրման տնտեսական արդյունավետությունը», 2020, թիվ 1, էջ 32-38
Առնակ Սարգսյան , Աշոտ Ենգոյան , Խոսրովադուխտ Ազատյան
«Ազգ-բանակ» հայեցակարգի գաղափարաքաղաքական հիմքերը
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 2019, 92 էջ, հայերեն
|
Идеологические аспекты функционирования Евразийского союза
2017 | Հոդված/Article
Проблемы национальной идентичности в контексте современной глобализации. 2017, стр. 42-47
|
Объективная оценка истории как фактор самоидентификации нации
2016 | Հոդված/Article
Проблемы национальной безопасности в условиях глобализации и интеграционных процессов (междисциплинарные аспекты). 2016, стр. 258-264
|
Հակամարտությունների փոխակերպում
2016 | Գիրք/Book
Ոսկան Երևանցի: 2016թ․, 132 էջ
К вопросу об уникальности армянского национального самосознания
2015 | Հոդված/Article
Проблемы национальной безопасности в условиях глобализации и интеграционных процессов (междисциплинарные аспекты), 2015, 255-261 стр.
|
Идеологические ориентиры стран Евразийского союза (Եվրասիական միության երկրների գաղափարախոսական ուղենիշները)
2014 | Հոդված/Article
"Banber"- Bulletin of Yerevan University, "International Relations, Political Science", 144.6, 2014 (№ 3), p. 12-20
|
Oбщность ценностных ориентаций и ментальности постсоветских обществ
2014 | Հոդված/Article
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Г. Петросян.- Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с., стр. 55-63
|
«Գաղափարախոսություն» հասկացության քաղաքագիտական մեկնաբանությունը
2014 | Գիրք/Book
ԵՊՀ, Երևան, Լիմուշ, Երևան 2014, 70 էջ
|
Идеологические парадигмы переходного периода в Армении (Անցումային շրջանի գաղափարախոսական հարացույցները Հայաստանում)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 141.6, Երևան 2013թ., էջ 35-41
|
Идеологические основы социально-политических трансформаций в постсоветской Армении
2011 | Գիրք/Book
Изд-во Российско-Армянского университета, 2011, 357 стр.
|
Ամբողջատիրության քայքայումը և գաղափարախոսական բազմակարծության նախադրյալների ստեղծումը Հայաստանում
2009 | Հոդված/Article
Լրաբեր Ռուս-Հայկական համալսարանի, 2009 թ., №1(7)
Ազգայնականությունը գլոբալացման պայմաններում
2009 | Հոդված/Article
Լրաբեր Ռուս-Հայկական համալսարանի, 2009 թ., №2(8)
Անցումային շրջանի հայ հասարակության քաղաքական մենթալիտետը
2009 | Հոդված/Article
Բնապահպանության և կենսագործունեության անվտանգության գիտությունների միջազգային ակադեմիա, Երևան, 2009 թ., 14-րդ հատոր, № 4, 1-ին թողարկում
Идеология и общественное сознание
2009 | Հոդված/Article
Ереван, Асогик, 2009, 48 стр
|
Գաղափարախոսությունը և հասարակական գիտակցության ձևերը, Հանրության հետ կապերի և սոցիալական կոմմունիկացիաների արդի հիմնախնդիրներ
2008 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտա-գործնական կոնֆերանսի նյութեր, Կուբանի պետական համալսարան, Կրասնոդար, 2008 թ., մաս 1-ին
Պահպանողականության հեռանկարները Հայաստանում
2008 | Հոդված/Article
Լրաբեր Ռուս-Հայկական համալսարանի, 2008 թ., №1(6)
Գաղափարախոսություն և հասարակական հոգեբանություն, Ժամանակակից կրթության հիմնախնդիրները
2007 | Հոդված/Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Մոսկվա, Ժողովուրդների բարեկամության ռուսաստանյան համալսարան, 2007 թ., 7-րդ թողարկում
Գաղափարախոսության հակասական էության շուրջ
2007 | Հոդված/Article
Կանթեղ. Գիտական աշխատությունների ժողովածու, գիրք 4(33), 2007 թ.
Հասարակության մեջ գաղափարախոսության դերի նեգատիվ գնահատականը
2007 | Հոդված/Article
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ, ՀՀ ԲՈՀ-ի ամսագիր, 2007 թ., №5
Գաղափարախոսության էության հոգեբանական մեկնաբանությունը` Ֆրեյդից Պարետո
2007 | Հոդված/Article
Կովկասի գիտական միտքը. Բարձրագույն դպրոցի Հարավային դաշնային համալսարանի հյուսիսկովկասյան գիտական կենտրոնի ամսագիր, Դոնի Ռոստով, 2007 թ., №3 (ռուսերեն)
Գաղափարախոսության առաջացման մեխանիզմը և կառուցվածքը, Ժամանակակից կրթության հիմնախնդիրները
2007 | Հոդված/Article
Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Մոսկվա, Ժողովուրդների բարեկամության ռուսաստանյան համալսարան, 2007 թ., 7-րդ թողարկում
Մարդկանց հոգեկանի վրա «խորհրդանշական ձևերի» ազդեցության հիմնախնդիրը XX դարի երկրորդ կեսի գաղափարախոսության տեսության մեջ, «Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրներ
2007 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտա-գործնական կոնֆերանսի նյութեր, հոկտեմբերի 26- 27, 2007 թ., Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն
«Գաղափարախոսության սոցիալական պայմանավորվածության» տեսությունը Մարքսից Մանհայմ
2007 | Հոդված/Article
Լրաբեր Ռուս-Հայկական համալսարանի, 2007 թ., №2
Քաղաքական կոնֆլիկտ, Քաղաքագիտություն
2006 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 2006 թ.
Հայ ժողովրդի պատմություն: հարցեր և պատասխաններ
2006 | Հոդված/Article
Երևան, Ռուս-Հայկական համալսարանի հրատարակչություն, 2006 թ.
Քաղաքական կոնֆլիկտներ
2003 | Գիրք/Book
Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2003 թ., 62 էջ
|
Արդի դարաշրջանի հիմնական գաղափարախոսական հոսանքները
2002 | Գիրք/Book
Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2002 թ., 105 էջ
|
Քաղաքական գաղափարախոսություններ, ՀՀ իրավագետների և քաղաքագետների ասոցիացիա
1996 | Հոդված/Article
«Մխիթար Գոշ» հրատարակչություն, Եր. 1996 թ.