Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Գարիկ Միշայի Քեռյան

Պրոֆեսոր | Քաղաքագիտության ամբիոն
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ
1981 - 1985 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
1989 թ-ին պատմական գիտ. թեկնածու
2003 թ-ին քաղաքական գիտ. դոկտոր

Գիտական կոչում
2003 թ. քաղաքագիտության դոցենտ
2007 թ. քաղաքագիտության պրոֆեսոր
2017 թ. Արցախի հանրապետության Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1986 - 1993 թթ. ասիստենտ ԵՊՀ Քաղաքական պատմ. ամբիոնում
1993 - 2007 թթ. դոցենտ ԵՊՀ Միջազգային հարաբ. և դիվանագիտության ամբիոնում
2007 - 2008 թթ. պրոֆեսոր ԵՊՀ Միջազգային հարաբ. ամբիոնում
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ Քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ
2010-2022 ԵՊՀ Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի վարիչ
2022 թ.ից ԵՊՀ Քաղաքագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր

Կարդացվող դասընթացներ
Քաղաքական կուսակցություններ և ճնշման խմբեր
Նորագույն միջազգային հարաբերությունների պատմություն
Ժամանակակից միջազգային հարաբերություններ
Ընթացիկ քաղաքական գործընթացների վերլուծություն
Տարածաշրջանի երկրների քաղաքական երկրագիտություն
Արդի քաղաքական գործընթացների վերլուծություն

Լեզուներ
հայերեն (ազատ), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն և գերմաներեն բառարանի օգնությամբ

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ-ում գործող Քաղաքագիտություն և Միջազգային հարաբերություններ 056 մասնագիտական խորհրդի անդամ
Բանբեր Երևանի համալսարանի (միջազգային հարաբերություններ և քաղաքագիտություն) գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Հանրային կառավարում» գիտական ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
«Գիտական Արցախ» պարբերականի խմբագրական խորհրդի անդամ
ՙՊատմություն և քաղաքականություն՚ գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
ՙԼրատու-Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի՚ գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Պարգևատրումներ
ԵՊՀ «Ոսկե մեդալ»

Արտասահմանյան գիտական համագործակցություն և մասնակցություն
2002 - Սեմինար ԳՖՀ Ջորջ Մարշալի անվան Անվտանգության ուսումնասիրությունների եվրոպական կենտրոնում (հավաստագիր)
2004 և 2010 թթ. Բարձրագույն ղեկավար կազմի սեմինար ԳՖՀ Ջորջ Մարշալի Անվտանգության ուսումնասիրությունների եվրոպական կենտրոնում (հավաստագիր)

Գ. Քեռյան , Ն. Կոստանյան
Հայաստանի երրորդ հանրապետության քաղաքական կուսակցությունների մասնակցությունը 1990-1999 թթ. խորհրդարանական ընտրություններին
2021 | Հոդված/Article
«Պատմություն և քաղաքականություն», 2021, թիվ 2 (13), էջ 117-127
Գ. Քեռյան , Ն. Կոստանյան
Ընտրական իրավունքի հիմնական սկզբունքներն ու ձևերը
2021 | Հոդված/Article
«Արդարադատություն», 2021, թիվ 1 (53), էջ 18-21
Գ. Քեռյան , Ն. Կոստանյան
Ընտրական իրավունքի հիմնական սահմանափակումները մի շարք երկրների իրավանորմերում
2021 | Հոդված/Article
«Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու», 2021, թիվ 1 (25), էջ 177-183
Գ. Քեռյան , Ն. Կոստանյան
Ընտրական ինստիտուտների զարգացման պատմական էվոլյուցիան
2021 | Գիրք/Book
«Գիտական Արցախ», 2021, թիվ 2 (9), էջ 58-66
«Նոր սառը պատերազմ» հայեցակարգը արդի քաղաքական դիսկուրսում
2020 | Հոդված/Article
Միջազգային անվտանգություն. Նոր սպառնալիքներ և մարտահրավերներ, 2020, էջ 8-19, Հայաստան
Նոր սառը պատերազմի հայեցակարգը արդի քաղաքական դիսկուրսում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 51-58
|
Կրոնական եվ էթնիկական ընդհանրության գործոնը տարածաշրջանային քաղաքական գործընթացներում
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, 1(28), 57-68 էջ, 2019
Քաղաքական գործընթացները Ֆրանսիայի կուսակցական համակարգում (պատմաքաղաքագիտական ակնարկ)
2019 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2019, 1(21), էջ 125-134
|
Կրոնական և էթնիկական ընդհանրության գործոնը տարածաշրջանային քաղաքական գործընթացներում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 57-68
|
Концепция новой холодной войны в актуальном политическом дискурсе
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն:, 3(30), 51-58 էջ, 2019
Թրամփի վարչակարգի արտաքին քաղաքական մոտեցումները Իրանի միջուկային ծրագրի նկատմամբ
2018 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, էջ 285-290
|
Ռուս-թուրքական հարաբերությունների նոր միտումները 2017 թ.
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 18-26
|
Գերմանիայի քաղաքական կուսակցությունները և կուսակցական համակարգի զարգացման միտումները (պատմաքաղաքագիտական ակնարկ)
2017 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 234-244 էջ, Հայաստան
|
Կուսակցական Գործոնը ԱՄՆ-ի քաղաքական համակարգում (պատմաքաղաքագիտական ակնարկ)
2016 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2016թ․, 241-253 էջ, Հայաստան
|
Հավաքական անվտանգության գաղափարի և պրակտիկայի էվոլյուցիան միջազգային հարաբերություններում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 48-59
|
ՎՈՒՈՒԱՄ-ի կազմավորումն ու տարածաշրջանային գործընթացների զարգացման միտումները (1990-ական թթ․ վերջ-2004թ․)
2015 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2015թ․, 226-236 էջ
|
Դեյվիդ Աթկինսոնի զեկույցը Եվրոպայի Խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում (2005 թ.)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 49-58
|
Կուսակցությունների տիպավորման գաղափարաքաղաքական սկզբունքի կիրառման հարցի շուրջ
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 144.6, 2014 (№ 3), էջ 47-59
|
Հայաստանի Հանրապետության կուսակցությունները և արտաքին քաղաքականությունը
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 3-11
|
Քեռյան Գ. Մ. , Քեռյան Գ. Մ.
Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների ընթացքը և զարգացման հեռանկարները
2005 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ., Երևան, ՀՊՃՀ հրատ., 2005, 63 էջ
|
Քաղաքական կուսակցության հասկացության սահմանումը
2002 | Հոդված/Article
Կանթեղ 1: Գիտական հոտվածների ժողովածու, գիրք 1, Երևան, ՙԱսողիկ՚, 2002, էջ 220-236:
Ըստ սոցիալական կողմնորոշվածության քաղաքական կուսակցությունների դասակարգման փորձ
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 140-145
|
Քաղաքական կուսակցությունների տիպաբանությունը
2002 | Գիրք/Book
«Վան Արյան», Երևան, 2002թ., 290 էջ
|
Утверждение многопартийности в Армении
2001 | Հոդված/Article
Центральная Азия и Кавказ. Общественно - политический журнал, Швеция, 2001, № 4 (16) с.118-126.
Բազմակուսակցության հաստատումը Հայաստանի Հանրապետությունում 1990-2000 թթ. (պատմա-քաղաքագիտական ակնարկ)
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 52-62
|
Ռուսաստանի ազգային պետական կառուցվածքի խնդիրը և քաղաքական կուսակցությունները (անցյալը և ներկան)
2001 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարան, Երևան, 2001 թ., 47 էջ
Քաղաքական կուսակցություններ
1996 | Գիրք/Book
«Մխիթար Գոշ», Երևան, 1996 թ., 264 էջ
Հայաստանի երրորդ հանրապետության կուսակցական համակարգը և քաղաքական կուսակցությունները
1996 | Գիրք/Book
«Մխիթար Գոշ», Երևան, 1996 թ., 47 էջ
Ազգային հարցը Ռուսաստանի քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերում (1900-1907 թթ.)
1992 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (78), Երևան 1992թ., էջ 174-181
|
Հայաստանի արհմիությունները Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին
1989 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 140-145
|