Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Գարիկ Միշայի Քեռյան

Ամբիոնի վարիչ | Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոն
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ
1981 - 1985 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
1989 թ-ին պատմական գիտ. թեկնածու
2003 թ-ին քաղաքական գիտ. դոկտոր

Աշխատանքային փորձ
1986 - 1993 թթ. ասիստենտ ԵՊՀ Քաղաքական պատմ. ամբիոնում
1993 - 2007 թթ. դոցենտ ԵՊՀ Միջազգային հարաբ. ամբիոնում
2007 - 2008 թթ. պրոֆեսոր ԵՊՀ Միջազգային հարաբ. ամբիոնում
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ Քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ
2010 թ-ից ԵՊՀ Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից քաղաքական կուսակցություններ»
Նորագույն միջազգային հարաբերությունների պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից միջազգային հարաբերություններ
Քաղաքական կուսակցություններ (պատմություն և տեսություն)

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն,

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ՊՆ-ում գործող Քաղաքագիտություն և Միջազգային հարաբերություններ 056 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Կրոնական և էթնիկական ընդհանրության գործոնը տարածաշրջանային քաղաքական գործընթացներում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 57-68
|
Թրամփի վարչակարգի արտաքին քաղաքական մոտեցումները Իրանի միջուկային ծրագրի նկատմամբ
2018 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, էջ 285-290
|
Ռուս-թուրքական հարաբերությունների նոր միտումները 2017 թ.
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 18-26
|
Գերմանիայի քաղաքական կուսակցությունները և կուսակցական համակարգի զարգացման միտումները (պատմաքաղաքագիտական ակնարկ)
2017 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 234-244 էջ, Հայաստան
|
Կուսակցական Գործոնը ԱՄՆ-ի քաղաքական համակարգում (պատմաքաղաքագիտական ակնարկ)
2016 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2016թ․, 241-253 էջ, Հայաստան
|
Հավաքական անվտանգության գաղափարի և պրակտիկայի էվոլյուցիան միջազգային հարաբերություններում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 48-59
|
ՎՈՒՈՒԱՄ-ի կազմավորումն ու տարածաշրջանային գործընթացների զարգացման միտումները (1990-ական թթ․ վերջ-2004թ․)
2015 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2015թ․, 226-236 էջ
|
Դեյվիդ Աթկինսոնի զեկույցը Եվրոպայի Խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում (2005 թ.)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 49-58
|
Կուսակցությունների տիպավորման գաղափարաքաղաքական սկզբունքի կիրառման հարցի շուրջ
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 144.6, 2014 (№ 3), էջ 47-59
|
Հայաստանի Հանրապետության կուսակցությունները և արտաքին քաղաքականությունը
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 3-11
|
Քեռյան Գ. Մ. , Քեռյան Գ. Մ.
Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների ընթացքը և զարգացման հեռանկարները
2005 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ., Երևան, ՀՊՃՀ հրատ., 2005, 63 էջ
|
Քաղաքական կուսակցության հասկացության սահմանումը
2002 | Հոդված/Article
Կանթեղ 1: Գիտական հոտվածների ժողովածու, գիրք 1, Երևան, ՙԱսողիկ՚, 2002, էջ 220-236:
Ըստ սոցիալական կողմնորոշվածության քաղաքական կուսակցությունների դասակարգման փորձ
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 140-145
|
Քաղաքական կուսակցությունների տիպաբանությունը
2002 | Գիրք/Book
«Վան Արյան», Երևան, 2002թ., 290 էջ
|
Утверждение многопартийности в Армении
2001 | Հոդված/Article
Центральная Азия и Кавказ. Общественно - политический журнал, Швеция, 2001, № 4 (16) с.118-126.
Բազմակուսակցության հաստատումը Հայաստանի Հանրապետությունում 1990-2000 թթ. (պատմա-քաղաքագիտական ակնարկ)
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (104), Երևան 2001թ., էջ 52-62
|
Ռուսաստանի ազգային պետական կառուցվածքի խնդիրը և քաղաքական կուսակցությունները (անցյալը և ներկան)
2001 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարան, Երևան, 2001 թ., 47 էջ
Քաղաքական կուսակցություններ
1996 | Գիրք/Book
«Մխիթար Գոշ», Երևան, 1996 թ., 264 էջ
Հայաստանի երրորդ հանրապետության կուսակցական համակարգը և քաղաքական կուսակցությունները
1996 | Գիրք/Book
«Մխիթար Գոշ», Երևան, 1996 թ., 47 էջ
Ազգային հարցը Ռուսաստանի քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերում (1900-1907 թթ.)
1992 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (78), Երևան 1992թ., էջ 174-181
|
Հայաստանի արհմիությունները Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին
1989 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (68), Երևան 1989թ., էջ 140-145
|