Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Գրիգոր Ալեքսանդրի Բալասանյան

Դոցենտ | Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
Կրթություն
2000 - 2006 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Խորհրդային Հայաստանի արտաքին առևտրատնտեսական հարաբերությունները 1920 - 1922 թթ.» 2009, (ԻԳ.00-04 միջազգային հարաբերություններ) ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
2013 թ. դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
ՌԴ և ԱՄՆ միջազգային գործընթացներում, ԱՄՆ քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում, Հայկական հարցը և միջազգային դիվանագիտությունը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջազգային հարաբերություններ և դիվանագիտություն

Լեզուներ
Անգլերեն, Ռուսերեն, Թուրքերեն

Проблемы евразийской интеграции в парламентской дипломатии Армении (Եվրասիական ինտեգրման հիմնահարցերը Հայաստանի խորհրդարանական դիվանագիտության մեջ)
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 36-51
|
Խորհրդային Ռուսաստանում Հայառի գրասենյակների գործունեության պատմությունից (1923-1927թթ.)
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, 2019, 1(2), էջ 350-358
|
Թուրքիայի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում և չճանաչված պետությունների գործոնը
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, 2(3), 12-21 էջ, 2019
Русская революция и Армянский вопрос 1917-1918гг.
2018 | Թեզիս/Thesis
Армяне Юга России: История, культура, общее будущее (Материалы III Международной научной конференции г. Ростов-на-Дону, 30-31 мая, 2018 г.. 2018, стр. 41-43
|
Արցախյան շարժում. ինքնորու՞մ թե անջատողականություն։ Հետհայացք 30 տարվա հեռավորությունից
2018 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2018, 1, էջ 29-33
|
Հայաստանի եվրասիական ընտրության քաղաքակրթական և քաղաքատնտեսական հիմքը
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 27-34
|
Григор А. Баласанян , Владимир С. Изотов
Факторы политического риска в процессе евразийской интеграции (на примере Республики Армения)
2017 | Հոդված/Article
Вестник Московского университета. Политические науки, 2017, N 5, стр. 7-18
|
Армения и евразийская интеграция: уроки, проблемы и перспективы
2017 | Թեզիս/Thesis
Евразийская интеграция: проблемы и перспективы. 2017, стр. 7-15
|
Стратегия РФ в азиатско-тихоокеанском регионе (ՌԴ ռազմավարությունը Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում արդի փուլում)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 3 (21), էջ 27-36
|
ԱՄՆ-ը և ՌԴ-ն ԼՂ հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում (1992-2016
2016 | Հոդված/Article
ԼՂՀ (Արցախի) 25-ամյա պետականության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները: 2016, 169-174 էջ
|
ԱՄՆ-ը, ՌԴ-ն և ԵՄ-ն հարավկովկասյան հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու; 2016թ․, 1.4 (14), 130-136 էջ, Հայաստան
|
Армяно-грузинские отношения в 1921-1922гг.
2016 | Հոդված/Article
Вестник института стратегических исследований ПГЛУ. 2016, V, стр. 66-69
|
Влияние лоббистских организаций на внешнюю политику США на Южном Кавказе
2014 | Հոդված/Article
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Г. Петросян.- Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с., стр. 146-153
|
Հայ-ադրբեջանական առևտրատնտեսական առնչությունների պատմությունից (1923-1927 թթ.)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 141.6, Երևան 2013թ., էջ 3-17
|
Վրաստանում Հայառի առևտրատնտեսական գործունեության պատմությունից (1923-1927 թթ.)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 137.6, Երևան 2012թ., էջ 27-32
|
Խորհրդային Հայաստանի առևտրատնտեսական առնչությունները հարևան պետությունների հետ (1923- 1927 թթ.)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 136.6, Երևան 2012թ., էջ 48-52
|
Հայ-պարսկական առևտրատնտեսական հարաբերությունների պատմությունից (1923-1925 թթ.)
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 134.6, Երևան 2011թ., էջ 24-29
|
Հայ-թուրքական առևտրատնտեսական հարաբերությունների պատմությունից (1923-1927)
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 133.6, Երևան 2011թ., էջ 47-54
|
Մոսկվայում ՀՍԽՀ լիազոր ներկայացուցչության առևտրատնտեսական գործունեության պատմությունից (1921-1922 թթ.)
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 131.6, Երևան 2010թ., էջ 37-45
|
Խորհրդային հանրապետությունների հետ ՀՍԽՀ առևտրատնտեսական առնչությունների պատմությունից 1921 - 1922 թթ.
2009 | Հոդված/Article
Հայոց պատմության հիմնահարցեր, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 10, Երևան 2009
|
Հայ-թուրքական առևտրական հարաբերությունները 1921 - 1922 թթ.
2009 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ, գիտամեթոդական հանդես, 1, Երևան 2009
|
Հայ-իտալական առևտրատնտեսական հարաբերությունները 1920 - 1922 թթ.
2008 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու 2(35), Երևան 2008
|
Խորհրդային Հայաստանի առևտրատնտեսական առնչությունները եվրոպական երկրների հետ 1921 - 1922 թթ.
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր» Հայաստանի Արխիվների 2(112), Երևան 2008
|