Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Հասմիկ Նապոլեոնի Շափաղաթյան

Դոցենտ | Քաղաքագիտության ամբիոն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ
1995 - 2000 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2001 թ. հոկտեմբերի 3-13 առաջին գենդերային դպրոց

Գիտական աստիճան
2000 թ. քաղաքական գիտ. թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ Քաղաքագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2003 - 2004 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում քաղաքագիտության գծով դեկանի տեղակալ
2007 թ-ից մինչ օրս դոցենտ ԵՊՀ «Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ» ամբիոնում

Կարդացվող դասընթացներ
«Քաղաքական մտքի պատմություն նոր շրջանում»
«Քաղաքական սոցիալականացում և քաղաքական մասնակցություն»
«Գենդերի հիմնահարցը ժամանակակից քաղաքական տեսության մեջ և պրակտիկայում»
«Քաղաքական լիդերություն»
«Քաղաքական վերլուծություն և կանխատեսում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքական սոցիալականացման արդի դրսևորումներ
Մասնակցային գործընթացների քաղաքական տեսանկյուններ
Գենդերային հիմնահարցերը քաղաքականության մեջ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2010 թ. մայիսի 15-21 Բուդապեշտում Սորոսի հիմնադրամի հովանավորմամբ Եվրոպայի կենտրոնական համալսարանի Ռեսուրս կենտրոնում «Կրթական քաղաքականություն» սեսիայի դասընթացներ
2014 թ. հունիս 10, «Կանայք,առաջնորդությունը և հասարակությունը» գիտաժողով, զեկույց՝ «Կանանց առաջնորդությունը քաղաքականության մեջ. կարծրատիպեր և իրականություն»: Կազմակերպիչ՝ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության ԵՊՀ կենտրոն
2014 թ. հունիս-դեկտեմբեր՝ Ծրագիր՝ «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում կանանց քաղաքական մասնակցությունը. խնդիրներ և հեռանկարներ», ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնի Փոքր դրամաշնորհային ծրագիր: Համահեղինակ՝ Լուսինե Պողոսյան, ԵՊԼՀ

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Արեգ-73 գիտամշակութային ասոցիացիայի փոխնախագահ
Հայկական փիլիսոփայական ընկերության անդամ
Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի անդամ

Процесс киберсоциализации как важный компонент учебы: что такое хорошо и что такое плохо?
2021 | Գիրք/Book
«Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու», 2021, թիվ 1 (25), էջ 210-215
Սոցիալիզացիոն վակուումը հետպատերազմյան Հայաստանում
2021 | Հոդված/Article
«Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներ», 2021, թիվ 1 (4), էջ 309-319
Проблемы вовлеченности и участия молодежи в РA
2016 | Հոդված/Article
«Еркрамас». Москва, 2016, 1-4/2
Քաղաքական սոցիալականացում
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 129 էջ
Կանայք քաղաքականության մեջ (կարծրատիպեր և արդիականություն)
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 67-78
|
Լիդեր-քաղաքական գործչի հոգեբանական բնութագրերը
2015 | Հոդված/Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, հ.3, Ե., 2015, էջ 95-106
Ժողովրդավարական գործընթացները Հայաստանում
2015 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, Ե., 2015, էջ 39-45
Զանգվածային տեղեկատվական միջոցների դերը քաղաքական սոցիալականացման գործընթացներում
2015 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու, Ե., Լիմուշ, 2015թ., էջ 157-168
Երիտասարդական քաղաքականության շարժընթացը (անցյալը և ներկան)
2012 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը համաշխարհային դարաշրջանում, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Ստեփանակերտ, 2012: էջ 95-102
Մասնակցային ժողովրդավարության ֆենոմենը
2011 | Հոդված/Article
Միջազգային կոնֆերանսի նյութեր, Գորիս, 2011, էջ 333-340
Youth Socialization is the Future of Our Democracy
2011 | Հոդված/Article
Abstracts of the International Conference, Jagiellonsky University, 2011 p. 17-19
Ժողովրդավարության կայացման գործընթացները (ՀՀ մասնակցային ժողովրդավարության դրվածքը և հրատապ խնդիրները)
2010 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողով «Ժողովրդավարության կայացումը հետխորհրդային շրջանում, հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները», Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, Երևան, Լիմուշ, 2010 էջ 94-107
|
Արդի ժողովրդավարական գործընթացները և քաղաքական մասնակցությունը
2007 | Հոդված/Article
Բուհական գիտամեթոդական նյութերի ժողովածու, Երևան, 2007 էջ 128-134
Քաղաքական մասնակցության արդի հիմնախնդիրներ
2007 | Հոդված/Article
Երևան, 2007, 157 էջ
Քաղաքական ուսմունքները նոր և նորագույն ժամանակներում
2006 | Հոդված/Article
Քաղաքագիտության ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հր., 2006թ., էջ 64-92
Քաղաքական մասնակցության գենդերային ասպեկտի համեմատական վերլուծությունը քաղաքական ռեժիմներում
2006 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, Երևան, 2006 էջ 155-166
|
Քաղաքական սոցիալականացման հարցի շուրջ
2005 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, Ասողիկ, 2005 էջ 193-203
Քաղաքական սոցիալականացումը որպես անհատի քաղաքական մասնակցության հիմք
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 131-140
|
Քաղաքական մասնակցության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2000 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, Երևան, Նոյան տապան, 2/2000 էջ 154-166
Քաղաքական սոցիալականացման գործընթացը
2000 | Գիրք/Book
Գիտամեթոդական աշխատանքների ժողովածու, Երևան, 2000, էջ 132-141
Անհատի քաղաքական մասնակցության հիմնահարցը նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունում
2000 | Հոդված/Article
Հասարակական գիտությունները 21-րդ դարի շեմին, Երևան, 2000, էջ 74-76
Ընտրությունների սոցիալ-հոգեբանական ասպեկտը
1999 | Հոդված/Article
Ներկայացուցչական դեմոկրատիա, Երևան, 1999, էջ 18-21