Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Կարեն Ռաֆիկի Նահապետյան

Դեկանի տեղակալ | Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների բաժին
1995 - 1998 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
1998 թ-ից ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
1998 թ. ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Դիվանագիտության հիմունքներ», «Դիվանագիտության պատմություն», «Միջազգային հարաբերությունները հին և միջին դարերում»:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջազգային հարաբերություններ, Դիվանագիտություն

Լեզուներ
Ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ), թուրքերեն (բառարանի օգնությամբ)

Մասնագիտական անդամակցություն
«Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոն» փորձագետ

Ամերիկայի Հայկական համագումարի «ուսանողական ծրագիրը» (1972-1982 թթ.)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 139.6, Երևան 2013թ., էջ 3-19
|
Ամերիկայի հայկական համագումարի գիտակրթական և մշակութային գործունեությունը (1972-1982 թթ.)
1998 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (96), Երևան 1998թ., էջ 3-13
|
Ամերկայի հայկական համագումարի «Հասարակական ծրագիրը» (1972-1982)
1998 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (94), Երևան 1998թ., էջ 3-18
|
Ամերիկայի հայկական համագումարի «կառավարական ծրագիրը» (1972-1982 թթ.)
1997 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2(92), Երևան 1997թ., էջ 53-65
|
Ամերկայի հայկական համագումարի կազմավորումը, նպատակներն ու կառուցվածքը
1997 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N3, Երևան 1997թ., էջ 25-32
|