Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Կարինե Գագիկի Խոջայան

Ասիստենտ | Քաղաքագիտության ամբիոն
Կրթություն
2003 - 2008 թթ. Հայ-ռուսական (Սլավոնական) պետական համալսարան, Քաղաքագիտության ֆակուլտետ, Միջազգային հարաբերությունների բաժին
2008 - 2011 թթ. Հայ-ռուսական (Սլավոնական) պետական համալսարան, Քաղաքագիտության ֆակուլտետ (ասպիրանտուրա)
2016թ. Բեռլինի Հումբոլդտի համալսարան, Սոցիալական գիտությունների դպրոց, Բեռլին Գերմանիա
2017թ. Եվրոպական դիվանագիտական ակադեմիա, Վարշավա, Լեհաստան

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու (Հուլիս, 2012թ)
Ատենախոսության թեման` «Թուրքիայի ԵՄ անդամակցության հեռանկարների վերլուծությունը. պաշտոնական Ֆրանսիայի դիրքորոշումը», 2012 թ.
2016թ թեկնածուական գիտական աստիճանը փոխճանաչվել է Ֆրանսիայում և ԵՄ-ում, որպես բարձրագույն դոկտորական աստիճան

Աշխատանքային փորձ
2019 թ-ից մինչ օրս` ԵՊՀ Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2018 – 2019 թթ.` ԵՊՀ Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս
2011 թ-ից մինչ օրս` Միավորված ազգերի կազմակերպություն, Միգրացիոն գործակալություն, ծրագրերի ղեկավար
2013 – 2015թթ` Միգրացիայի միջազգային կազմակերպություն, նախահյուպատոսական կենտրոնի ղեկավար

Կարդացվող դասընթացներ
«Միջազգային գործընթացների վերլուծությունը ազգային անվտանգության համատեքստում», «Ահաբեկչության դեմ պայքարի ժամանակակից ձևերը»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արտաքին քաղաքական գործընթացների վերլուծություն, անվտանգային ուաումնասիրություններ, նեոլիբերալ աշխարհակարգի փոփոխման գործընթաց, ԵՄ անվտանգային, էներգետիկ և ընդլայնման քաղաքականություն, ԵՄ-Թուրքիա հարաբերություններ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Քաղաքական գիտության հայաստանյան ասոցիացիայի անդամ

Միջազգային սերտիֆիկացում
2020թ. Նախագծեր պրոֆեսիոնալ ղեկավարի (PMP) միջազգային սերտիֆիկատ, Նախագծերի կառավարման ինստիտուտ, ԱՄՆ

Էլ.հասցե
karine.khojayan@ysu.am

Transformation of the system of the international relations in post Covid-19 period
2021 | Հոդված/Article
International Journal of Innovative Technologies in Social Science, Warsaw 2021, 1(29), pp. 138-142
Динамика развития турецко-китайских взаимоотношений: влияние китайского фактора на Южный Кавказ
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի, Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան 2021, No:2(35), էջ 38-44
Ցեղասպանությունների կանխարգելումը միջազգային գործընթացների օրակարգում
2021 | Հոդված/Article
«ՀՀ ԳԱԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների գիտական ամսագիր», Երևան, 2021, 1(661), էջ 40-51
Ահաբեկչության դեմ պայքարի ժամանակակից ձևերը
2021 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2021, 94 էջ
Проблема вступления Турции в Европейский Союз: позиция Франции
2021 | Գիրք/Book
Монография, Ереван 2014, изд. "Гитутюн" НАН РА, 184 с.
Ֆրանսիայում ապրիլի 24-ը` Հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր հռչակելու ներքին և արտաքին շարժառիթները
2019 | Հոդված/Article
«ՀՀ ԳԱԱ Լրաբեր հասարակական գիտությունների գիտական ամսագիր», Երևան, 2019, 3(657), էջ 27-37
Вопрос криминализации отрицания геноцида армян во турецко-французских отношениях
2015 | Հոդված/Article
“Вестник общественных наук НАН РА”, Ереван 2015, 1(643), стр. 70-76
Приход социалистов к власти во Франции в контексте турецко-французских отношений
2014 | Հոդված/Article
“Вестник общественных наук НАН РА”, Ереван 2014, 3(642), стр. 32-36
Роль и значение европейского парламента в деятельности армянских организаций диаспоры
2014 | Հոդված/Article
«21-й ВЕК», 2014, №1, стр.69-85
Миграция турок во Францию и ее последствия на перспективы вступления Турции в Европейский Союз
2014 | Հոդված/Article
Научный аспект, Самара 2014, №1, том 1, стр. 32-39
Հայաստան-Սփյուռք քաղաքական համագործակցության անհրաժեշտությունն ու հեռանկարները
2012 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներն ու առաջնահերթությունները, Եվրասիա միջազգային համալսարան, գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2012թ. Էջ 191-195