Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Կարոլինա Մարտիկի Սահակյան

Դասախոս | Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
Կրթություն
2007թ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, ասպիրանտ
2005-2007թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թուրքագիտություն մասնագիտությամբ, մագիստրատուրա
2002-2006թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թուրքագիտություն մասնագիտությամբ, բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, գիտաշխատող
2011 թ-ից մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ, Արևելագիտության ամբիոն, դասախոս
2021-2022թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան, դասախոս
2022 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ (թուրքերեն)
Դիվանագիտական գրագրության կազմում (թուրքերեն)
Դիվանագիտական այցերի և զրույցների վարում (թուրքերեն)
Դիվանագիտական վարվեցողություն (թուրքերեն)
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ (թուրքերեն)
Երկրագիտություն (թուրքերեն)
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օսմանյան կայսրության պատմություն և պատմագրություն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի երիտասարդ արևելագետների խորհրդի անդամ

Միջազգային կոնֆերանսներ
Երիտասարդ արևելագետների միջազգային 36-րդ գիտաժողով, 2015,
Երիտասարդ արևելագետների միջազգային 40-րդ գիտաժողով, 2019
«Արևելյան աղբյուրագիտությունը և պատմագրությունը XXI դարասկզբի Հայաստանում» միջազգային գիտաժողովը, 2019

Լեզուներ
Հայերեն, թուրքերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ադրբեջաներեն, օսմաներեն

Պարգևներ
ԵՊՀ լավագույն ուսանող, 2004 թ.