Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Լևոն Սահակի Հովսեփյան

Դոցենտ | Քաղաքագիտության ամբիոն
Կրթություն
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
2007 - 2008 թթ. ԵԽ Քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոց
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ:
Թեկնածուական - «Թուրքիայի զինված ուժերի արդիականացման գործընթացը. 20-րդ դարի վերջ-21-րդ դարի սկիզբ), 2012թ; ՀՀԳԱԱ, Արևելագիտության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2006 թթ. «Արմենպրես» պետական լրատվական գործակալություն
2006 - 2011 թթ. ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտ
2011 - 2017 թթ. ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն
2011 - 2018 թթ. ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ, գիտաշխատող
2018 - 2019 թթ. ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Թուրքիայի բաժնի վարիչ
2013 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի ասիստենտ
2021 թ-ից ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Թուրքիայի բաժնի առաջատար գիտաշխատող
2019 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ գիտական քարտուղար

Կարդացվող դասընթացներ
Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականությունը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը, գիտական հրապարակումները, մասնագիտական, ակադեմիական անդամակցությունը
Թուրքիայի ներքին և արտաքին քաղաքական հիմնախնդիրներ, անվտանգային, պաշտպանական ոլորտի զարգացումներ և քաղաքականություն
5 մենագրությունների և ավելի քան 35 գիտական հոդվածների հեղինակ (համահեղինակ)
ՀՀ ԲՈԿ-ի 056 Քաղաքագիտություն մասնագիտական խորհրդի անդամ
ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի «Ժամանակակից Եվրասիա», «Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ» պարբերականների խմբագրական խորհրդի անդամ։

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, թուրքերեն

Թուրքիայի սոցիալ-քաղաքական գործոնների ազդեցությունը թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վրա. սնուցելով դավադրապաշտությունն ու հակաամերիկանիզմը
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2022 sp1, էջ 80-97
|
L. Hovsepyan , Tatevik Manukyan
Turkish domestic factors and Ankara’s military operations in Syria: Kurdish threat and expansionist ambitions
2022 | Հոդված/Article
Contemporary Eurasia, Vol. 11, Issue 2, 2022, pp. 5-21
|
The Influence of Turkish Domestic Transformations on Turkish-US Relations: Ideology, Identity, Military, Comparative Strategy
2022 | Հոդված/Article
Vol. 41, No. 6, 2022, pp. 563-578 (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01495933.2022.2130680)
Կերպափոխումները թուրքական զինվորականության շրջանում և պաշտպանական ոլորտում․ ինքնության և գաղափարախոսության հարցեր
2022 | Հոդված/Article
Հայաստանը և տարածաշրջանը. դասեր, արժևորումներ, հեռանկարներ, 1921թ․ Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերի 100-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, Լուսակն 2022, էջ 334-358
|
Լևոն Հովսեփյան , Արմեն Պետրոսյան
Ժամանակակից Թուրքիայի արտաքին և տարածաշրջանային քաղաքականության ռազմականացման միտումները
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 19-30
|
Թուրքական արդի քաղաքական-անվտանգային խոսույթի երկու պարադիգմներ՝ «Սևրի սինդրոմ» և «Ազգային ուխտ». խոսույթից քաղաքականություն
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 17-29
|
Diminishing institutional autonomy of turkish armed forces: is politicization and transformation of its institutional identity on the way?
2019 | Հոդված/Article
CONTEMPORARY EURASIA. 2019, 8,1, pp. 20-33
|
Թուրքիայի անվտանգային եվ պաշտպանական քաղաքականության դասավանդման առանձնահատկություններն ու մեթոդական ուղենիշները
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2, 214-221 էջ, 2019
Թուրքիայի անվտանգային քաղաքականության արդի միտումները եվ անվտանգային ինքնության փոխակերպումը
2018 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 14, 179-205 էջ, 2018
Թուրքիայի անվտանգային քաղաքականության արդի միտումները և անվտանգային ինքնության փոխակերպումը
2018 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, 14, էջ 179-205
|
Թուրքիայի արտաքին եվ անվտանգային քաղաքականության փոխակերպումները. վերագնահատելով հայաստանի անվտանգության մարտահրավերները
2018 | Հոդված/Article
Հայկական Բանակ, 4 (98), 33-48 էջ, 2018