Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Լուսինե Գեղամի Պետրոսյան

Դասախոս | Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
Կրթություն
1993 - 1998 թթ. ԵՊՀ-ի Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության բաժին

Աշխատանքային փորձ
1998 - 2010 թթ. Իրանագիտության ամբիոնում որպես դասախոս
2010 թ-ից մինչ այսօր ԵՊՀ-ի Դիվանագիտական ծառայության և հաղորդակցման ամբիոնում որպես դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Դիվանագիտական գրագրության կազմում
Դիվանագիտան վարվեցողություն
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ
Երկրագիտություն
Պարսկերեն

Լեզուներ
Հայերեն, Պարսկերեն, Ռուսերեն, Ֆրանսերեն

Հայաստանի առաջին Հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքական դրությունը անկախացման առաջին ամիսներին
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 3-12
|
Հայաստան-Իրան տնտեսական հարաբերությունները (1991-2008 թթ.)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 36-42
|
Հայերեն-պարսկերեն քաղաքագիտական բառարան
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 517 էջ, Հայաստան, Երևան
Արաբերենի և պարսկերենի դասավանդման ուսումնամեթոդական ուղեցույց
2012 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 16 էջ
|
Հայերենում իրանական փոխառությունների բառակազմական առանձնահատկությունները
2006 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր ժողովածու, Երևան, 2006, N6, էջ 338-341
|