Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Մագդա Արմենի Արսենյան

Դասախոս | Քաղաքագիտության ամբիոն
Կրթություն
2008-2012 թթ. Երևանի պետական համալասարան, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Քաղաքագիտության բաժին
2012-2014 թթ. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, Հանրային կառավարում
2014-2018 թթ. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, «Քաղաքական կառավարում և հանրային քաղաքականության ամբիոն», ասպիրանտուրա
2016-2020 թթ. PhD ծրագրի շրջանավարտ՝ «ԵՄ-ն, Կենտրոնական Ասիան և Հարավային Կովկասը միջազգային հարաբերությունների համակարգում», Բեռլին, Գերմանիա

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու, 2020 թ. - «Խորհրդարանական մշակույթի կայացման նախադրյալները Հայաստանի Հանրապետությունում» թեմայով ատենախոսություն, ՀՀ ՊԿԱ

Կարդացվող դասընթացներ
«Քաղաքական գործընթացներ և որոշումների ընդունման տեխնոլոգիաներ», «Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Միջազգային հարաբերություններ, խորհրդարանական մշակույթ, քաղաքական գործընթացներ, քաղաքական լիդերություն

Աշխատանքային փորձ
2021 թ.-ից առ այսօր Քաղաքագիտության հանդեսի պատասխանատու խմբագիր, ԵՊՀ
2022 թ.-ից առ այսօր Քաղաքագիտության պատմության և տեսության ամբիոնի ասիստենտ և դասախոս, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2021 թ.-ից առ այսօր «Քաղաքական կառավարում և հանրային քաղաքականության» ամբիոնի ասիստենտ և դասախոս, ՊԿԱ
2022 թ.-ից առ այսօր Նորք տեխնոլոգիական կենտրոնում Կրթական ծրագրերի, հետազոտությունների և վերլուծությունների վարչության պետ
2021 թ.-ից առ այսօր «Փոլիսինեթ» գիտահետազոտական կենտրոնի համահիմնադիր և հետազոտող

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էլ. փոստ
Magda.arsenyan@ysu.am
https://orcid.org/0000-0002-0367-1622

Քաղաքական մշակույթ-ինստիտուտներ փոխներգործությունն ապագայի տեսլականների ուրվագծման համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, 2/2021, էջ. 169-180 (2021)
Խորհրդարանական մշակույթի սուբյեկտիվ չափորոշիչները ժողովրդավարության որակի գնահատման չափումներում
2021 | Հոդված/Article
Շիրակի պետական համալսարան, գիտական տեղեկագիր № 2, (2021)
M. Arsenyan , Nestoras, Antonios & Cappelletti, Francesco & Alesina, Maria & Delhomme, Vincent & Descamps, T. Gasparyan, Carmen
Democracy and the Rule of Law
2021 | Հոդված/Article
Liberal White Book: Europe 2030, pp. 95-112, (2021)
ՀՀ խորհրդարանական մշակույթի ժողովրդավարացման հիմնախնդիրները նեոքաղաքականության համատեքստում
2020 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, № 3(6) Էջ. 82-95 (2020)
Սոցիալականացման և վերասոցիալականացման «փափուկ ուժը» ՀՀ խորհրդարանական կառավարման ձևի ժողովրդավարացման պայմաններում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 67-75
|
Մեծահասակների քաղաքացիական կրթության ապահովման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2018 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, էջ. 99-109 (2018)
Challenges of anti-parliamentary political culture in Armenia
2018 | Հոդված/Article
"Alternative" Scientific Journal, pp. 348-359 (2018)
Armenian Velvet Revolution and Its Negative Impact on the Stability of Political System
2018 | Հոդված/Article
“Alternative” Scientific Journal, pp. 336-346 (2018)
ՀՀ և ԱՀ խորհրդարանական դիվանագիտության փորձը. ձեռքբերումներ և զարգացման հեռանկարներ
2017 | Հոդված/Article
Կանթեղ, էջ. 144-154 (2017)
Խորհրդարանական մշակույթի կայացման քաղաքական նախադրյալների հարցի շուրջ
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 63-70
|
Գլոբալացման գործընթացներում պետության ինստիտուտի կերպափոխման հրամայականները
2014 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, Հատոր. մաս 2 No. 5/2014, էջ. 71-79 (2014)