Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Մարիամ Գևորգի Ալիխանյան

Ասիստենտ | Քաղաքագիտության ամբիոն
Կրթություն
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության ֆակուլտետի սոցիոլոգիայի բաժին
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ հեռակա ուսուցման ասպիրանտուրա
2006 թ-ին ԵՊՀ և Ավրոմիության «Տեմպուս» JEP- 25008-2004 ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված հեռաուսուցման «Մոդուլ» համակարգով աշխատելու երկշաբաթյա վերապատրաստման դասընթացներ:
2007 թ-ին անցել է կրթության աշխատողների վերապատրաստման դասընթաց` «Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կրեդիտային համակարգ» թեմայով:

Աշխատանքային փորձ
1994 - 2004 թթ. ԵՊՀ Քաղաքագիտության ամբիոնի լաբորանտ:
2000 - 2004 թթ. դասավանդել է ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Քաղաքագիտության բաժնում համատեղման կարգով:
2004 - 2010 թթ. Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Քաղաքագիտության ամբիոնի ասիստենտ:
2011 թ-ին Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Քաղաքան ինստիտուտների և գործընթացներ ամբիոնի ասիստենտ:

Հասարակական գործունեություն
2008թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
«Քաղաքական իմիջ», «Քաղաքական տեխնոլոգիաներ», «Ինֆորմացիոն պատերազմներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակներ
Քաղաքական հաղորդակցություննը, իմիջագիտությունը, ինֆորմացիոն պատերազմները, քաղաքական տեխնոլոգիաները, քաղաքական խորհրդատվությունը

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբակցություն, ֆոնդեր և այլն
2005 - 2011 թթ. մասնակցում է Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի մեթոդական խորհուրդի աշխատանքներին:
2007 - 2011 թթ. Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի կրեդիտային համակարգող:
2007 թ-ին մասնակցում է Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի գիտական խորհուրդի աշխատանքներին:
ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

К вопросу о парламентских и президентских выборах в Армении (Հայաստանում նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների խնդրի շուրջ)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 76-82
|
Քաղաքական իմիջի ինստիտուտը ՀՀ-ում
2007 | Հոդված/Article
Քաղաքագիտություն բուհական գիտամեթոդական ժողովածու
Եր., ԵՊՀ հրատ., 2007 թ. էջ 144-151
Особенности формирования политического имиджа в Армении
2006 | Հոդված/Article
«Политическая наука и политические процессы в Российской Федерации и Новых Независимых Государствах», Екатеринбург, УрО РАН, 2006г. с. 186-194
|
К вопросу о классификации имиджа (Իմիջի դասակարգման հարցի շուրջ)
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004թ., էջ 157-164
|
К вопросу о классификации имиджа
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր» Երևանի համալսարանի, Եր., №2/113/2004 թ.
|
Технологии создания имиджа политического деятеля
2003 | Հոդված/Article
«Վասն արդարություն», Վանաձոր, № 47-48, 2003 թ. с. 60-67
Структура и сущность политического имиджа
2003 | Հոդված/Article
«Պետություն և իրավունք», Եր., №1/19/ 2003 թ., с. 62-69
|