Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Մարութ Երեմի Վարդազարյան

Դոցենտ | Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
Կրթություն
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ,
1984 - 1987 թթ. ԵՊՀ արտադրությունից կտրված ասպիրանտուրա:

Գիտական աստիճան
1989 թ. Թեկնածուական, ՀԿԿ ԿԿ պատմ. ինստիտուտի գիտխորհրդի 20.06.1986 թ-ի որոշում:
2006 թ. Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1984 թ-ից ուսուցիչ Թումանյանի շրջանում,
1987 - 1993 թթ. դասախոսական աշխատանքի է անցել ԵՊՀ ԽՄԿԿ ամբիոնում,
2000 թ-ից աշխատանքի է անցել ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնում,
2008 թ-ից` Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալն է:
2013 թ-ից Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
«Աշխարհաքաղաքականություն» (գրականության ցանկ), «Աշխարհի քաղաքական և տնտեսական քարտեզ», «Աշխարհի մեծ տերությունները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հարավային Կովկասի անվտանգության, ՀՀ արտաքին քաղաքականության հիմնախնդիրներն:

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ֆակուլտետի մեթոդ խորհրդի անդամ է

Ռուս-ուկրաինական ռազմական հակամարտությունը և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացման հրամայականները
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2022 № 2 (38), էջ 15-25
|
Աշխարհաքաղաքական արդի գործընթացները և ռուս-հայկական հարաբերությունների հրամայականները
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 3-19
|
Հայոց «թավշյա հեղափոխությունը» եվ ՀՀ-ՌԴ հարաբերությունների զարգացման դինամիկան
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, 1(28), 3-11 էջ, 2019
Դ. Թրամփի վարչակարգի Հարավկովկասյան քաղաքականության նոր միտումները
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, 2019, 1(2), էջ 104-116
|
Հայոց «թավշյա հեղափոխությունը» և ՀՀ-ՌԴ հարաբերությունների զարգացման դինամիկան
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 3-11
|
ՌԴ քաղաքակրթական նույնականացման հիմնախնդիրն արտաքին քաղաքականությունում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 15-35
|
ՌԴ արտաքին քաղաքականության ոչ նյութական ռեսուրսների իրացման հեռանկարները
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-16
|
ՌԴ քաղաքականության զարգացման միտումները ԱՊՀ տարածքում և ՌԴ-ՀՀ հարաբերությունները 2000-ականների կեսերին
2014 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, մաս 1, Երևան, 2014, էջ 124-133
|
Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև հարաբերությունների ձևավորման առանձնահատկությունները և դինամիկան 1991-2000թթ.
2014 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Լրատու, Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու: «Լիմուշ» հրատարակրություն, Երևան 2014, էջ 172-187
|
Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի Հանրապետության փոխհարաբերությունների զարգացման դինամիկան 2013թ.
2014 | Հոդված/Article
«21-րդ ԴԱՐ», «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, թիվ 3 (55), 2014թ., էջ 68-89
|
Республика Армения перед выбором между новыми инициативами Российской Федерации и "Восточным партнерством" Евросоюза
2014 | Հոդված/Article
Вестник МГИМО-Университета, Москва, N1 (34) 2014, стр 31-36
|
Республика Армения - таможенный союз: существует ли альтернатива?
2014 | Հոդված/Article
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Г. Петросян.- Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с., стр. 64-74
|
Հայկական քաղաքակրթական ինքնությունն ու առանձնահատկությունները
2012 | Հոդված/Article
ԼՂՀ, միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի 15-ամյակին, «Կրթությունը և գիտությունը համաշխարհայնացման դարաշրջանում», 3-4 նոյեմբեր, Ստեփանակերտ, 2012 թ., էջ 23-31
Окончание "Холодной войны" и приоритеты внешней политики Республики Турция
2008 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы социальных комуникаций и связей с общественностью, Материалы международной научно-практической конференции 4.1, стр. 257-262, Краснодар, 2008
|
Սառը պատերազմի ավարտը և Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության առաջնայնությունները
2007 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, գիրք 3 /32/, էջ 171-177, Երևան, 2007
Расспад СССР и формирование внешней политики федерации (начало 90-х годов)
2007 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ т. 12, N 4, вып. 2, стр. 110-114, Санкт-Петербург 2007
|
Ազգային անվտանգության հասկացությունը
2006 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, գիրք 2 /27/, էջ 183-188, Երևան, 2006
Перспективы Российско-Иранского сотрудничества в регионе в постсоветский период
2004 | Հոդված/Article
Вестник РАУ N 2,стр. 18-25, 2004
Ռուս-իրանական համագործակցության հեռանկարները հետխորհրդային շրջանում և Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական անվտանգության հիմնահարցերը
2004 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, գիրք 3 /20/, էջ 154-166, Երևան, 2004
2001 թ.սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունը և ամերիկա-իրանական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները
2003 | Հոդված/Article
Իրան-Նամե, հատոր 38, էջ 45-48, 2003 թ.
|
Գերմանական օկուպացիայից ազատագրված շրջանների վերականգնման քաղաքականությունր և ՀԿԿ գործունեությունը նրա իրականացման ուղղությամբ
1987 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (63), Երևան 1987թ., էջ 205-210
|