Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Մենուա Անդրանիկի Սողոմոնյան

Դոցենտ | Քաղաքագիտության ամբիոն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարան, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2004 - 2007 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
2007 թ-ին «Հայ-բրիտանական հարաբերությունները 1991-2000 թթ.», ատենախոսություն ԻԳ - 00.04 «Միջազգային հարաբերություններ՚ մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար, Երևան, 2007, պատմական գիտ. թեկնածու
2015 թ. դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2007 - 2008 թթ. դասախոս Երևանի պետական բժշկական համալսարանի պատմության ամբիոնում
2008 - 2015 թթ. ասիստենտ ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնում
2008 - 2011 թթ. միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2011 - 2019 թթ. ԵՊՀ գիտական քարտուղար
2015 թ-ից դոցենտ ԵՊՀ քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնում
2019 թ. ապրիլ-հուլիս՝ ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

Կարդացվող դասընթացներ
«Նոր և նորագույն ժամանակների սոցիալ-քաղաքական պատմություն», «Միջազգային հարաբերությունների տեսություն և հիմնախնդիրներ. քննադատական ներածություն», «Գլոբալ համակարգերի և գործընթացների հիմունքներ», «Միջազգային կազմակերպություններ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջազգային հարաբերությունների և միջազգային անվտանգության տեսություն
Արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացներ և պայմաններ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, թուրքերեն

menua.soghomonyan@ysu.am

Գ. Հովհաննիսյան, Ն. Գալստյան, Մ. Սողոմոնյան , Մ. Մալխասյան
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները. Մեթոդական ցուցումներ
2014 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014 թ., 70 էջ
Միջազգային հարաբերությունների տեսություններ և վերլուծության մակարդակներ
2014 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014 թ., 98 էջ
Роль армянской диаспоры Великобритании в становлении армяно-британских отношений
2011 | Հոդված/Article
Материалы международной научной конференции 28 апелья, 2011 г, Нижний Новгород, Деком, 2011, стр. 182-185
Մեծ Բրիտանիայի նավթային քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում
2007 | Հոդված/Article
«21-րդ դար» «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, N1(15), 2007, էջ 58-77
Մեծ Բրիտանիայի մասնակցությունը Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցման գործընթացին 1992 - 94 թթ.
2007 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2(31), 2007, էջ 155-163
Հայ-բրիտանական միջխորհրդարանական հարաբերությունները 1992-2000 թթ.
2007 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, Երևան 5 (139), Մայիս, 2007, էջ 16-20
«Բրիտանահայ համայնքի դերը հայ-բրիտանական հարաբերություններում 1991-2001թթ.»
2006 | Հոդված/Article
«Վասն Արդարության» իրավական գիտամեթոդական հանդես, N 3-4 (58-59), 2006, էջ 120-129