Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Նաիրա Գագիկի Ղազարյան

Դասախոս | Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
Կրթություն
1992 - 1997 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի Միջազգային հարաբերությունների բաժին
2000 - 2005 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ
2008 թ. Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
1998 - 2013 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Դիվանագիտության հիմունքներ», «Միջազգային հարաբերությունները հին և միջին դարերում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հարաբերությունները և արտաքին քաղաքականությունը 1990-1998թթ.

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

naira.ghazaryan@ysu.am

Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների դիրքորոշումը հայկական սփյուռքի և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության հանդեպ (1990-ական թվականների առաջին կես)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 43-51
|