Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Նարեկ Սմբատի Գալստյան

Դոցենտ | Քաղաքագիտության ամբիոն
Կրթություն
1998 - 2007 թթ. քաղաքագիտություն

Գիտական աստիճան
քաղաքական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից առ այսօր, ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ

Կարդացվող դասընթացներ
Եվրոպական ինտեգրման տեսություն և արդիականություն;
ԵՄ կառավարման մարմիններ և եվրոպական ինտեգրում;
ԵՄ հարավկովկասյան քաղաքականություն;
ԵՄ արտաքին և անվտանգության քաղաքականություն
Տարածաշրջանագիտության և տարածաշրջանային քաղաքականության հիմունքներ։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Փոքր պետությունների արտաքին և անվտանգության քաղաքականություն, տարածաշրջանայնացում, տարածաշրջանային ինտեգրում և տարածաշրջանայնություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ, գիտական թեմա «ԵՄ-ի հետ և ԵԱՏՄ-ում: Նոր մարտահրավերներ և հնարավորություններ Հայաստանի համար», 18T-5I336 (2018-2020 թթ․)
Շվեյցարական ակադեմիական կովկասյան ցանց (ASCN), «Ինքնության, նորմերի և համոզմունքների դերը Հայաստանի և Վրաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ» հայ–վրացական հետազոտական ծրագիր, (2014-2016թթ․)
Գերմանական Ակադեմիական Փոխանակության Ծառայության (DAAD) բուհական դասախոսների հետազոտական այցելություն / գիտնականների երկկողմ փոխանակություն (Ֆրիդրիխ-Շիլլերի անվ. համալսարան, Յենա, Թյուրինգիա, Գերմանիա): Թեմա՝ «ԵՄ-ի արևելյան քաղաքականությունը. ներկայիս վիճակը և հեռանկարները» (2013թ. հուլիս-սեպտեմբեր)
Գերմանական Ակադեմիական Փոխանակության Ծառայության (DAAD) բուհական դասախոսների հետազոտական այցելություն / գիտնականների երկկողմ փոխանակություն (Ֆրիդրիխ-Շիլլերի անվ. համալսարան, Յենա, Թյուրինգիա, Գերմանիա): Թեմա՝ «Եվրոպականացման ազդեցությունը ԵՄ-ի և ծայրամասային պետությունների ներքին և արտաքին քաղաքականության վրա» (2009թ. օգոստոս-սեպտեմբեր)

Վերապատրաստման ծրագրեր եվ ուսումնական այցեր
Միջազգայնացման մարտահրավերները ոչ ակադեմիական աշխատակազմի համար, Մինյոյի համալսարան, Բրագա, Պորտուգալիա (2017թ․ 19-23 հունիս)
Ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների համապատասխանեցումը դասավանդման/ուսումնառության և գնահատման ձևերին, Հայաստանում Էրազմուս+ ծրագրի ազգային գրասենյակ, Երևան, Հայաստան (2016թ․ փետրվարի 18-19)
Ուսումնական ծրագրերի զարգացման դասընթաց, Կենտրոնական եվրոպական համալսարան, Ուսումնական ծրագրերի պաշարների կենտրոն, Բուդապեշտ, Հունգարիա (2011թ. մայիսի 1-9)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական հարևանության խորհուրդ (Բելգիա)
Եվրոպական ուսումնասիրությունների Կովկասի ընկերակցություն (Վրաստան)
Քաղաքական գիտության Հայաստանի ասոցիացիա (Հայաստան)
Հակամարտությունների և խաղաղության հետազոտման հայկական ասոցիացիա (Հայաստան)
«Փորձագետ» ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոն (Հայաստան)

Պարգևներ
2-րդ մրցանակ «Նորավանք» ԳԿՀ և «Ինտեգրացիա և զարգացում» ՀԿ կազմակերպած «Նորարարական գաղափարների մրցույթում» հաղթելու համար, 2015թ․
ԵՊՀ Շնորհակալագիր, 2014թ․
ՀՀ ԱԺ Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի I կարգի դիպլոմ ուսանողական քաղաքագիտական IV մրցույթում հաղթելու համար (2004 թ.)
ՀՀ ԱԺ Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի II կարգի դիպլոմ ուսանողական քաղաքագիտական III մրցույթում հաղթելու համար (2003 թ.)

nsgalstyan@ysu.am

Միջազգային տարածաշրջանագիտության հիմունքներ
2021 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2021, 136 էջ, Հայաստան
Փոքր պետությունների արտաքին քաղաքական վարքի հիմնական հատկանիշներն ու պատճառները
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 3-16
|
Armenische Komplementarität: Außenpolitik eines Kleinstaats in turbulenten Zeiten
2019 | Հոդված/Article
Politik und Gesellschaft im Kaukasus, 1, 173-192 էջ, 2019
Հասարակագիտություն առարկայի ուսումնական ձեռնարկ: 11-րդ դասարան
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ, 2017թ․, 360 էջ
Armenia's Foreign Policy in the Public Perception
2016 | Հոդված/Article
Values and Identity as Sources of Foreign Policy in Armenia and Georgia, 2016, pp. 233-263
|
Narek Galstyan , Aram Terzyan
The Portrayal of “The Other” in Foreign Policy Discourse and Public Consciousness in Armenia (2008–present)
2015 | Հոդված/Article
Caucasus Analytical Digest, 2015, 77, 2-6 pp.
|
How to Deal with Armenia’s Geopolitical Trilemma? Examining Public Opinion
2015 | Հոդված/Article
Eastern Chessboard: Geopolitical Determinants and Challenges in Eastern Europe and the South Causes, 2015, 209-220 pp.
|
Евразийская тематика на внутриполитической повестке Армении: позиции и оценки исполнительной власти и основных политических сил (аналитический обзор)
2014 | Հոդված/Article
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Г. Петросян.- Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с., стр. 117-145
|
Քաղաքացիական կրթություն. Բացատրական բառարան
2013 | Գիրք/Book
Մենագրություն, GIZ – Միջազգային համագործակցության գերմանական ընկերություն, Երևան, 2013, 405 էջ
Neue Regionalordnung im Südkaukasus: Herausforderungen für Außen- und Sicherheitspolitik Armeniens, in „Die Beziehungen der Europäischen Union mit Osteuropa. Energie – Sicherheit-Stabilität“
2010 | Հոդված/Article
Olaf Leiße (Hrsg.), Berlin, 2010, s. 209-223
Եվրոպական արտաքին քաղաքականության ձևավորման նախապատմությունը
2010 | Հոդված/Article
Եվրոպական արտաքին քաղաքականության ձևավորման նախապատմությունը (էջ 13-16); Եվրոպական միության Ընդհանուր արտաքին և անվտանգության քաղաքականությունը (էջ 16-26); Արևելյան գործընկերություն (էջ 54-65); Գլուխ 3. Հարավային Կովկասը Եվրոպական միության անվտանգության քաղաքականության համատեքստում (էջ 65-132) // Եվրոպական միության արտաքին և անվտանգության քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում:
Միջմասնագիտ. հետազոտ. Ղազինյան Ա. (խմբ.) - ԵԻԻԿ, Եր. 2010
Ի՞նչ հնարավոր մարտահրավերներ կարող է ստեղծել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը
2009 | Հոդված/Article
Տասը հարց, տասը պատասխան. Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու երկկողմ հարաբերությունների զարգացման մասին արձանագրություններ: Տեսակետներ են հայտնում ԵՊՀ փորձագետները: Եր., 2009 էջ 37-40
Տարածաշրջանայնացում, տարածաշրջանայնություն, տարածաշրջանային ինտեգրում (հայեցակարգային մոտեցում)
2009 | Հոդված/Article
Քաղաքագիտություն: Բուհական գիտամեթոդական նյութերի ժողովածու, Եր. 2009 էջ 77-93
Հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացման դինամիկան օգոստոսի 8-ից հետո ; «Նաբուկո» գազատարի նախագիծը և դրա (հնարավոր) քաղաքական ազդեցությունը ԵՄ-Թուրքիա հարաբերությունների վրա
2009 | Հոդված/Article
Թուրքիա-ԵՄ-Հայաստան. մարտահրավերները և հնարավորությունները: Միջմասնագիտ. հետազոտ., Ղազինյան Ա. (խմբ.) - ԵԻԻԿ, Եր. 2009 էջ 161-168
Եվրոպական ինտեգրման հայեցակարգերը
2006 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 5 (127), 2006 էջ 27-30
Միջպետական քաղաքական ինտեգրման հիմունքները
2006 | Հոդված/Article
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես. հասարակական գիտություններ, 2 (10), 2006 էջ 41-46
Եվրոպականացման գործընթացները Հարավային Կովկասում
2006 | Հոդված/Article
«Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես. հասարակական գիտություններ, 4 (12), 2006 էջ10-15
Եվրոպական Միության ինստիտուցիոնալ-գործառութային զարգացումը
2005 | Հոդված/Article
«Օրենք և իրականություն» միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, 11 (121), 2005 էջ 12-16
Հարավկովկասյան պետությունները եվրոատլանտյան համագործակցության ենթատեքստում
2004 | Հոդված/Article
Ուսանողական գիտաժողով և բանավեճ
Երևան, 2004 էջ 73-81