Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Նարինե Վալերիի Մելիքյան

Ասիստենտ | Հանրային կառավարման ամբիոն
Կրթություն
Եվրոպայի խորհրդի քաղաքական դասընթացների երևանյան դպրոց (Երևան, ՀՀ, 2008 - 2009թթ.)
Գործարարության Սլավոնական ինստիտուտ (Մոսկվա, ՌԴ, 1999-2001թթ.)
ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրա (Երևան, ՀՀ, 1993 - 1996թթ.)
Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ (Երևան, ՀՀ, 1988 - 1993թթ.)

Գիտական աստիճան
Տնտեսագիտության թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2012թ. մինչ օրս «Կապիտալ Ինվեստմընթս» ՓԲԸ ներդրումային ընկերություն,Պահառության և ռեեստրավարման ծառայությունների ղեկավար

2013թ. մինչ օրս Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոն հիմնադրամ, Կորպորատիվ կառավարման Կենտրոնի ղեկավար
2010 - 2013 թթ. Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոն հիմնադրամ, Կորպորատիվ կառավարման փորձագետ
«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ ներդրումային ընկերություն, Պահառության և ռեեստրավարման ծառայությունների ղեկավար
2007 - 2009 թթ. ԱՄՆ ՄԶԳ Ֆինանսական ոլորտի զարգացման ծրագիր, Կորպորատիվ կառավարման փորձագետ
2004 - 2010 թթ. «Աշտարակ-Կաթ» ՓԲԸ, Տնօրենների խորհրդի նախագահի տեղակալ
2004 - 2007 թթ. «Դեռլի Ռեալ Էսթեյթ Մենեջմենթ» և «Ֆինստրոյ» հայ - ռուսական կառուցապատող ընկերությունների խումբ, Տնօրենի տեղակալ
1996 - 2004 թթ. «Սեդ Մարսեդ» խորհրդատվական ընկերություն, Փոխտնօրեն, «Ռինոկ կապիտալա վ Արմենիի» վերլուծական հանդեսի գլխավոր խմբագիր
1995 - 1996 թթ. ՀՀ Ֆինանսների նախարարության Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման և վերահսկման տեսչության Արժեթղթերի շուկայի վերլուծության և մեթոդաբանության բաժին, Գլխավոր մասնագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Կորպորատիվ կառավարում, Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կորպորատիվ կառավարում, կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն, մարդկային ռեսուրսների կառավարում, տնտեսական աճ, ֆինանսական շուկաներ, ներդրումներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«ԿՍՊ պլատֆորմի ձևավորում համայնքներում» դրամաշնորհային ծրագիր (2011 - 2012 թթ.), Քաունթերփարթ Հայաստան, Երևան, ՀՀ
«ՓՄՁ դերը հասարակության զարգացման գործում», հետազոտական ծրագիր (2010 թ.), Քաղաքացիական շահերի պաշտպանության ծրագիր (CASP), Երևան, ՀՀ
«Կորպորատիվ մշակույթը որպես տնտեսական դեմոկրատիայի հիմք» հետազոտական ծրագիր (2009 - 2010 թթ.), Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ – Հայաստան, Երևան, ՀՀ
«ARMENIAN INVESTMENT GUIDE – 2005» (Հայաստանի ներդրումային ուղեցույց - 2005) ծրագիր (2004 - 2005 թթ.), Քեմբրիջ-Երևան քույր քաղաքներ Ասոցիացիա, ԱՄՆ Կրթության և Մշակույթի դեպարտամենտ, Բոստոն, ԱՄՆ
«Սեփականության կառուցվածքի ազդեցությունը բաց բաժնետիրական ընկերությունների գործունեության վրա Հայաստանում», հետազոտական ծրագիր (2003 թ.), Կրթությամբ զարգացմամբ ակադեմիա և ԱՄՆ Զարգացման Միջազգային գործակալություն, Երևան, ՀՀ
«Բացթողնված տվյալների հիման վրա եկամտաբերության կորի կառուցում ՀՀ ՊԿՊ-ի շուկայի օրինակով», հետազոտական ծրագիր (2002 - 2003 թթ.), Տնտեսագիտական կրթության և հետազոտությունների կոնսորցիում և Ռուսական տնտեսագիտական դպրոց, ՌԴ, Մոսկվա
«Տնտեսական աճի բացատրություն» հետազոտական ծրագիր (2002 թ.), Գլոբալ զարգացման ցանց, Մոսկվա, ՌԴ
«Ներդրումային քաղաքականության ուղղվածության հիմնահարցը աղքատության հաղթահարման ՀՀ ռազմավարությունում» հետազոտական ծրագիր (2002 թ.), Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարության ինստիտուտ, Երևան, ՀՀ

Մասնագիտական անդամակցություն
«ԿՍՊ հայկական ասոցիացիա» ՀԿ, նախագահ
«Տնօրենների Հայկական Ինստիտուտ» ՀԿ, տնօրենների խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն (սկսնակ)