Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Ռուբեն Լևոնի Մարկոսյան

Դոցենտ | Հանրային կառավարման ամբիոն
Կրթություն
1996 - 1999 թթ. ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ասպիրանտուրա
1991 – 1996 թթ. ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
1981 – 1991 թթ. Երևանի Ա.Պուշկինի անվան թիվ 8 միջնակարգ դպրոց

Գիտական աստիճան և կոչում
2002 թ. ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու:
2017 թ. ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ (հիմնական աշխատանք)
2009 – 2019 թթ․ ԵՊՀ ուսանողների, շրջանավարտների և հասարակայնության հետ կապերի գծով պրոռեկտոր
2017 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ հանրային կառավարման ամբիոնի դոցենտ,
2012 – 2017 թթ․ ԵՊՀ հանրային կառավարման ամբիոնի ասիստենտ
2008 - 2009 թթ. ՀՀ ԱՍՀՆ սոցիալական ապահովության պետական ծառայության միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ
2005 - 2008 թթ. ՀՀ սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի միջազգային համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ
2004 - 2005 թթ. «Համահայկական երիտասարդական միջազգային կենտրոն» հիմնադրամ, արտաքին կապերի բաժնի պետ
1999 - 2009 թթ. ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտ, գիտաշխատող
1998 - 2001 թթ. ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
Սոցիալական ծառայության համակարգը ՀՀ-ում

Լրացուցիչ դասընթացներ և վերապատրաստումներ
2009 թ. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա: Քաղաքացիական ծառայողի վերապատրաստման դասընթաց: Քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան:
2007 թ. Նոյեմբեր, Համաշխարհային բանկի ինստիտուտ, Վաշինգտոն, ԱՄՆ: Համաշխարհային բանկի կենսաթոշակային հիմնական դասընթաց:
1998 - 2002 թթ. Եվորպայի խորհրդի երիտասարդական տնօրինություն, Ստրասբուրգի և Բուդապեշտի երիտասարդական կենտրոններ: Մասնակցություն մի շարք կարճաժամկետ դասընթացների և սեմինարների՝ երիտասարդական քաղաքականության, հակամարտությունների կարգավորման, միջմշակութային ուսուցման, ոչ ֆորմալ կրթության և այլ խնդիրների վերաբերյալ:
1995 - 1996 թթ. Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, Լրացուցիչ կրություն (Extension Education): Գրավոր անգլերենի տեխնիկական գիտական դասընթաց:

Հասարակական ներգրավվածություն
2010 - 2012 թթ. ՀՀ վարչապետին առընթեր ազգային երիտասարդական քաղաքականության խորհրդի քարտուղար
2003 թ–ից մինչ այժմ՝ Եվրոպայի խորհրդի երիտասարդական տնօրինության փորձագետների (դասընթաց վարողների) մշտական խմբի անդամ
1998 - 2000 թթ. Հայաստանի երիտասարդության ազգային խորհուրդ. հիմնադիր համագումարի պատվիրակ, նախագահության անդամ
1994 - 1998 թթ. ԵՊՀ ուսանողական խորհուրդ (հիմնադիր ժողովի պատվիրակ, ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, պատասխանատու քարտուղար), ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերություն (հիմնադիր համագումարի պատվիրակ, նախագահի առաջին տեղակալ)

Փորձագիտական աշխատանք
2011 - 2012 թթ. ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների համալիր (ինտեգրված) մոդելի մշակման խորհրդատվություն: Համաշխարհային բանկի Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության ծրագիր, սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիա, երկարաժամկետ փորձագետ:
2011 - 2012 թթ. «Հայաստանի երիտասարդների ձգտումները և ակնկալիքները» զեկույց, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի փորձագետ, զեկույցի խմբագրական խորհրդի անդամ:
2011 թ. ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության պատվերով մշակված Հայաստանի երիտասարդության ազգային զեկույց (հետազոտական մաս): «Այ Փի Էս Սի» քաղաքական և սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների ինստիտուտի փորձագետ:
2003 - 2009 թթ. Եվրոպայի խորհրդի երիտասարդական տնօրինության կողմից կազմակերպված մի շարք դասընթացների փորձագետ (Հայաստան, Վրաստան, Ֆրանսիա):
2007 - 2008 թթ. ՀՀ Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն, Հայաստանի երիտասարդության ազգային զեկույցի հեղինակ, փորձագետ:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր

rmarkosyan@ysu.am

Հարություն Մարզպանյան, Ռուբեն Մարկոսյան , Նոննա Խաչատրյան
Միգրացիայի ռիսկերը և մարդկային կապիտալի վերարտադրությունը
2016 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 140 էջ
|
Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում
2016 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ
|
The Interrelation between Migration and Human Capital Reproduction in Armenia
2015 | Գիրք/Book
Yerevan: YSU Press, 2015, 112 p.
|
Nadine Lyamouri-Bajja, Nina Genneby, Ruben Markosyan , Yael Ohana
T-Kit: Youth Transforming conflict
2012 | Գիրք/Book
Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2012. (289 pages), youth-partnership-eu.coe.int
Саакян Оганнес, Маркосян Рубен , Товмасян Лусине
Система пенсионного обеспечения Армении и перспективы реализации пенсионной реформы
2009 | Հոդված/Article
Социальный Вестник пенсионных и социальных фондов стран СНГ и Балтии, N 1-2 (35-36), 2009, с. 58-62
|
Արա Սարգսյան, Ռուբեն Մարկոսյան , Արման Ուդումյան
Կենսաթոշակային բացատրական բառարան
2007 | Գիրք/Book
Երևան, Բավիղ, 2007, (80 էջ)
|
Некоторые подходы применения методов информатики в микробиологических исследованиях (Մանրէաբանական հետազոտություններում ինֆորմատիկայի մեթոդների կիրառման որոշ մոտեցումներ)
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #1, էջ 27-30 (ռուսերեն)
|