Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Ռուզաննա Աշոտի Առուստամյան

Դասախոս | Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
Կրթություն
2004 - 2008 թթ.Երևանի Պետական Համալսարան Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության ամբիոն (բակալավր)
2009 - 2011 թթ.Երևանի Պետական Համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն (մագիստրատուրա)
2011 թ-ից առ այսօր Երևանի Պետական Համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոնի հայցորդ
-ղեկավար դոցենտ` Ա. Կնյազյան
-մինիմումներ` փիլիսոփայություն, համակարգիչ, իտալերեն, անգլերեն
2016 թ-ից առ այսօր Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան, Անգլերենի դասավանդադումը որպես օտար լեզու (TEFL) (մագիստրատուրա)

Գիտական աստիճան
մագիստրոս

Աշխատանքային փորձ
2011 թ-ից առ այսօր Երևանի Պետական Համալսարան, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Դիվագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ (անգլերեն), դիվանագիտական խոսքի մշակույթ, մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ, երկրագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքական խոսույթ, Գենդեր և լեզու, Գենդերային տարբերությունները քաղաքական խոսույթում, Անգլերենի ժամանակակից դասավանդման մեթոդները

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), Իտալերեն (լավ)

Syntactic peculiarities in the discourse of male and female politicians
2017 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում: 2017, 8, էջ 115-122
|
The Manifestation of Gender Peculiarities in Political Discourse
2014 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika (International Journal of English Studies 1(12)/2014, Yerevan, pp. 88-95
|
Գենդերային տարբերությունները քաղաքական խոսույթում
2013 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 5, Երևան, «Լուսակն», 2013, էջ. 22-28
|
Ռուզաննա Առուստամյան , Աննա Կնյանզյան
Քաղաքական խոսույթի որոշ առանձնահատկությունների շուրջ (Բարաք Օբամայի և Ջորջ Բուշի ելույթների հիման վրա)
2012 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 4, Երևան, «Լուսակն», 2012, էջ. 23-31
|