Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Ռուզաննա Լեոնիդի Մելիքյան

Դասախոս | Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
Կրթություն
1987 - 1992 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բաժին

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ, Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի դասախոս
1993 - 2010 թթ. ԵՊՀ, Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս
1992 - 1993 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմքունքներ, դիվանագիտական վարվեցողություն, դիվանագիտական գրագրության կազմում, մասնագիտական թարգմանություն, դիվանագիտական խոսքի մշակույթ

Որակավորման Բարձրագույն դասընթացներ
2006 թ. ԵՊՀ Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2007 թ. ԵՊՀ Դասախոսների մանակավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց
2014 թ. Certificate of Proficiency (Advanced Level) (International Test
of English Proficiency)
2016 թ. ԵՊՀ, դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց

Մասնակցությունը կոնֆերանսների
20TH Century Art of Translation, նոյեմբեր 2000 թ. ԵՊՀ
կոնֆերանսի զեկույցի թեման` Metaphor and Simile Translation in Oscar Wilde’s “The Picture of Dorian Gray”

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (ազատ), իսպաներեն (խոսակցական)

Diplomacy and Press
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 164 էջ
Vagueness as an instrument of the diplomatic language
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1(22), 27-33 էջ, Հայաստան
|
Անգլերենով մասնագիտական դասընթացների մեթոդական ուղեցույցներ
2016 | Հոդված/Article
Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2016, 51 էջ
On the Equivalence of the Armenian Translation of Charles Dickens’s “Oliver Twist”
2013 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում. Գիտական աշխատությունների ժողովածու, N 15 Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 201-207
|
Diplomatic Intercourse
2012 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, 266 էջ
|
Politics in Press
2011 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, 159 էջ
|
On Some Aspects of Teaching Diplomatic Correspondence in English
2008 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 140-144
|
Irony in Oscar Wilde’s Novel “The Picture of Dorian Gray” and The Problems of its Translation
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում. Գիտ. աշխատությունների ժողովածու, N 8 Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, Էջ 44-51
|
English for the humanities
2006 | Գիրք/Book
Yerevan, Yerevan University Press, 2006, 274 pp.
|
Ludmila Hovhannissian, Rouzan Melikian
Problems of Adequate Translation (on the material of “The man of Property”)
2006 | Հոդված/Article
Աստղիկ, Գիրք թարգմանչաց, Սահակ Պարթև հրատ., N 16, Երևան, 2006, էջ 265-270
|
Advanced Masterclass
2001 | Գիրք/Book
Yerevan, Yerevan University Press, 2001, 168 pp.
|