Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Ռուզաննա Արշակի Պետրոսյան

Դոցենտ | Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
Կրթություն
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր

Գիտական աստիճաններ
2016 թ. ԵՊՀ Բանասիրական գիտությունների թեկնածու (ՀՀԲՈՀ-Ի կողմից)
Ատենախոսություն` «Ունամունոյի փիլիսոփայական արձակը»
2019 թ. ԵՊՀ դոցենտ Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնում

Աշխատանքային փորձ
2015 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն, դասախոս
2016 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, Արտասահմանյան գրականության ամբիոն, դասախոս

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից մինչ օրս «Անտարես» հրատարակչություն, թարգմանիչ
2011 - 2012 թթ. Թարգմանիչ ‹‹Զվարթնոց›› օդանավակայան

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ (իսպաներեն)
Մասնագիտական գրագրության կազմում (իսպաներեն)
Դիվանագիտական վարվեցողություն (իսպաներեն)
Դիվանագիտական այցելությունների և զրույցների վարում (իսպաներեն)
Դիվանագիտական խոսքի մշակույթ (իսպաներեն)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մասնագիտական թարգմանություն
Գրավոր|գեղարվեստական|թարգմանություն
Բանավոր|համաժամանակյա| հաջորդական թարգմանություն
Իսպանական և լատինամերիկյան գրականություն

Լեզուներ
Հայերեն, իսպաներեն, ռուսերեն, անգլերեն

Միջազգային դիպլոմներ
Diploma de Espaňol como Lengua Extranjera (Nivel Intermedio), Տրված է Մադրիդում, 2008 թ. օգոստոսի 12, գրանցման No: 08050405101010015
Diploma de Espaňol como Lengua Extranjera (Nivel C1), Տրված է Մադրիդում, 2012 թ. փետրվարի 15, գրանցման No: 11110505101010003

>r.petrosyan@ysu.am

«Վաղը մարտի դաշտում հիշիր ինձ» Խավիեր Մարիաս
2022 | Գիրք/Book
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2022, 428 էջ
|
«Պասկուալ Դուարտեի ընտանիքը» Կամիլո Խոսե Սելա
2022 | Գիրք/Book
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2022, 208 էջ
|
«Երկու մենություն» Գաբրիել Գարսիա Մարկես, Մարիո Վարգաս Լյոսա
2022 | Գիրք/Book
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2022, 208 էջ
|
«Աբել Սանչես» Միգել դե Ունամունո
2022 | Գիրք/Book
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2022, 244 էջ
|
«Հինգ ժամ Մարիոյի հետ» Միգել Դելիբես
2022 | Գիրք/Book
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2022, 292 էջ
|
Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի ստեղծագործությունը
2021 | Գիրք/Book
Եր., Հեղ. հրատ., 2021, 165 էջ
|
«Քամու ստվերը» Կառլոս Ռուիս Սաֆոն
2021 | Գիրք/Book
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2021, 676 էջ
|
«Փեթակը» Կամիլո Խոսե Սելա
2021 | Գիրք/Book
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2021, 264 էջ
|
«Անկյալ հրեշտակը» Խավիեր Սիեռա
2021 | Գիրք/Book
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2021, 576 էջ
|
«Սերը խոլերայի ժամանակ» Գաբրիել Գարսիա Մարկես
2021 | Գիրք/Book
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2021, 556 էջ
|
«Սոսկալի ժամանակներ» Մարիո Վարգաս Լյոսա
2021 | Գիրք/Book
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2021, 336 էջ
|
«Սիրահարություններ» Խավիեր Մարիաս
2020 | Գիրք/Book
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2020, 420 էջ
|
Protocolo diplomático y etiqueta
2019 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2019 թ., 230 էջ, Երևան
|
Correspondencia diplomática
2019 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2019 թ., 170 էջ, Երևան
|
Visitas y conversaciones diplomáticas
2019 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2019 թ., 150 էջ, Երևան
|
Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի «Հուշագրություն իմ տխուր պոռնիկների մասին» վիպակի կառուցման սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները
2018 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում-2018, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 188-196
|
Էռնեստո Սաբատոյի «Թունելը» վեպի առանձնահատկությունները լատինամերիկյան էքզիստենցիալիզմի համատեքստում
2018 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում-2015, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 197-205
|
Քաղաքագիտական և դիվանագիտական տերմինների իսպաներեն-հայերեն բառարան
2018 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2018 թ., 560 էջ, Երևան
|
Ունամունոյի փիլիսոփայական արձակը
2018 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2018 թ., 128 էջ, Երևան
|
Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի դրամատուրգիան
2018 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2018 թ., 54 էջ, Երևան
|
Արվեստի և գրականության խնդիրներն ըստ Միգել դե Ունամունոյի
2016 | Հոդված/Article
Գրականագիտական հանդես, Երևան, ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտ, 2016, էջ 238-248
|
Քրիստոնեության հոգեվարքը և խրատական երեք նովել
2016 | Հոդված/Article
Նախաբանը և թարգմանությունը Ռ. Պետրոսյանի, «ԳԱՄ», Երևան, Անտարես, 2016, էջ 5-12
|
«Այնքան սպիտակ սիրտը». Խավիեր Մարիաս
2016 | Գիրք/Book
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն,Անտարես հրատարակչություն, 2016, 381 էջ
|
Այնքան սպիտակ սիրտը
2016 | Հոդված/Article
Վերջաբանը և թարգմանությունը` Ռ. Պետրոսյանի, ‹‹ԳԱՄ››, Երևան, Անտարես, 2016, էջ 374-381
|
«Քրիստոնեության հոգեվարքը» և «Խրատական երեք նովել և մեկ նախաբան» Միգել դե Ունամունո
2016 | Գիրք/Book
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2016, 301 էջ
|
Ազգային պատմության փիլիսոփայության հիմքերի որոնումները «Խաղաղություն պատերազմում» վեպում
2016 | Հոդված/Article
Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, «8-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու», Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2016, էջ 61-64
|
Կյանքի և ճակատագրի ողբերգականությունը Միգել դե Ունամունոյի ‹‹Մառախուղը›› նիվոլայում
2016 | Հոդված/Article
Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրներ, Երևան, Լինգվա, ԵՊԼՀ, 2016, էջ 302-308
|
Միգել դե Ունամունոյի փիլիսոփայական և գեղագիտական կոնցեպցիաները
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում-2015, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 209-231
|
Փիլիսոփայական վեպի կառուցման սկզբունքներն ու առանձնահատկություններն ըստ Միգել դե Ունամունոյի
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում-2015, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 209-216
|
«Թունելը» Էռնեստո Սաբատո
2014 | Գիրք/Book
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2014, 234 էջ
|
«Մառախուղը» Միգել դե Ունամունո
2013 | Գիրք/Book
Իսպաներենից հայերեն թարգմանություն, Անտարես հրատարակչություն, 2013, 238 էջ
|
Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի պիեսների սյուժետային և գաղափարական առանձնահատկությունները
2013 | Հոդված/Article
Գրականագիտական հանդես, Երևան, ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտ, 2013, էջ 244-251
|
Բեկկերը և ռոմանտիզմը
2013 | Հոդված/Article
Համատեքստ-2013, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013, էջ 222-225
|