Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Սահակ Սամսոնի Մանուկյան

Դոցենտ | Հանրային կառավարման ամբիոն
Կրթություն
2017 - 2019 թթ․ ՀԱՀ, Իրավագիտության մագիստրատուրա
2014 - 2015 թթ. ՀՀ փաստաբանների դպրոց
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2007 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, հեռակա երկրորդ մասնագիտության բակալավրիատ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, մագիստրատուրա հանրային կառավարում մասնագիտացմամբ
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության բաժնի բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
2018 թ․ իրավագիտության դոցենտ
«Համայնքային ծառայության համակարգում պաշտոններ զբաղեցնելու հիմնահարցերը ՀՀ-ում», 2012 ․, թեկնածուական ատենախոսություն, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, 001 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2019 թ. «Թրասթ փաստաբանական գրասենյակի» փաստաբան
2018 թ․ ՀՀ ՏՄՊՊՀ նախագահի օգնական
2017 թ․ «Լեգալ քնսալթինգ թեքնոլոջիս» փաստաբանական գրասենյակի տնօրեն
2016 թ․ՀՀ փաստաբանների պալատում «Փաստաբանների վերապատրաստում» ծրագրի վերապատրաստող դասախոս
2015 թ․ «Լեգալ քնսալթինգ թեքնոլոջիս» փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան
2015 թ․ ՀՀ փաստաբանների պալատի փաստաբան
2014 թ․ «Լեգալ քնսալթինգ թեքնոլոջիս» փաստաբանական գրասենյակի իրավաբան
2012 թ․ Խ․ Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դասախոս
2012 թ․ Քաղաքացիական ծառայության խորհրդում մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների անդամ
2011 թ․ Համայնքային և քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման կենտրոնի դասախոս
2009 թ․ ԵՊՀ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Պետաիրավական մարմինների գործառույթները ազգային անվտանգության համակարգում/ Ազգային անվտանգության մագիստրոսական ծրագիր/մագիստրատուրա 2-րդ կուրս
Հանրային կառավարման օրենսդրությունը և իրավական կարգավորումը/ Հանրային կառավարման բակալավրիատ 2-րդ կուրս
ՀՀ պետական և քաղաքական համակարգեր/Հանրային կառավարման բակալավրիատ 1-ին կուրս

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հանրային ծառայություն, պետականագիտություն

Վերապատրաստումներ և մասնակցություն գիտաժողովներին
2018 թ․ մայիս Հունգարիա, Բուդապեշտ, Մրցակցության օրենսդրության հիմնական հասկացությունների և վարույթների առանձնահատկություններ վերբերյալ սեմինար մրցակցային մարմինների երիտասարդ աշխատակիցների համար
2018 թ․ մայիս, Երևան, «Առաջին հանրապետության 100 ամյակին նվիրված» գիտաժողովին մասնակցություն և զեկույցի ներկայացում ՀՊՄՀ
2018 թ․ հուլիս, Ծաղկաձոր, «Վարչական իրավունքի ամառային դպրոց» կազմակերպված գերմանական միջազգային համագործակցության կողմից (GIZ)
2017 թ. օգոստոս Պորտուգալիա, Արմոնա. սիներգետիկ ծրագիր (Founded by European Commissions Erasmus Plus Programme)
2016 թ․նոյեմբեր, Երևան, «ՀՀ անկախության 25 ամյակին նվիրված գիտաժողով» խորագրով գիտաժողովի մասնակցություն և զեկույցի ներկայացում ՀՊՄՀ
2016 թ․ հոկտեմբեր, Երևան, «Կառավարող էլիտայի արդիականացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում» խորագրով գիտաժողովի մասնակցություն և զեկույցի ներկայացում ՀՊԿԱ
2016 թ․օգոստոս Վրաստան, Կախերթի, ամառային դպրոց «Միջհամայնքային համագործակցությ-ունից տարածաշրջանային համագործակցություն․ Եվրոպական փորձը և Կովկասյան հեռա¬նըկար-ները» թեմայով (Founded by DAAD)
2015 թ. հոկտեմբեր Հունգարիա, Հոլլոկո. սիներգետիկ ծրագիր (Founded by European Commissions Erasmus Plus Programme)
2014 թ. փետրվար Սլովենիա, Կրշկո. «Ընտրական տեխնոլոգիաներ» թեմայով (The European Union Youth in Action Programme)
2014 թ. հունիս «Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ներկայացվող գանգատների նախապատրաստման հիմնախնդիրները խտրականության գործերով» թեմայով (Եվյրոպայի խորհրդի և Եվրամիության համատեղ ծրագիր)
2013 թ. հուլիս Թուրքիա, Իսպարտա. «Ձեռք ձեռքի ընդդեմ բռնության» թեմայով (The European Union Youth in Action Programme)
2013 թ. մայիսի 22-23, Երևան. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա և Միջազգային իրավական համագործակցության գերմանական հիմնադրամ (GIZ), Հանրային ծառայողների սոցիալական իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում (բուն գործունեություն, հարակից գործունեություն, արձակուրդ և բացակայություն), գիտաժողովին մասնակցություն և զեկույցի ներկայացում,
2010 թ. մարտ - մայիս - Խաղաղության կառուցման և կոնֆլիկտների լուծման կենտրոնում քննարկումներ և դասախոսություն
2007 թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր- ԵՊՀ-ում Բրիտանական խորհուրդի կողմից կազմակերպված քաղաքացիական սեմինար` նվիրված «Եվրոպական հարևանության քաղաքականությանը»

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2006 թ. սեպտեմբեր - 2007 թ. մայիս- Ուսանողական-երիտասարդական միության փոխնախագահ, ապա նախագահ
2003 - 2008 թթ. Միջհամալսարանական «Դեբատ ակումբի» համահիմնադիր, գիտական և ուսանողական խորհուրդների ակտիվ անդամ

Փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձանց կողմից հանրային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու հիմնախնդիրները
2020 | Գիրք/Book
Ազգ, պետություն, հայրենիք․ պետականության գաղափարը, երրորդ միջազգային գիտաժողով, հոդված, 329-340 էջ, Հայաստան, հայերեն
Մրցակցային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Գիրք/Book
Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2019, 112 էջ
Սահակ Մանուկյան , Ցոլակ Ակոպյան
Մրցակցային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 112 էջ, 2019, Հայաստան, Երևան,


Հանրային (համայնքային) ծառայության իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում
2018 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, 172 էջ
Խոշոր գործարքի առանձնահատկությունները անգլո-սաքսոնական և ռոմանո-գերմանական իրավական համակարգերում
2018 | Հոդված/Article
Երևան, «Եվրոպական համալսարան», գիտական հոդվածների ժողովածու, տերեգիրք, 9 (2018), էջ 253-264
Խոշոր գործարք կնքելու մասին որոշման կայացման կարգն ու առանձնահատկությունները
2018 | Հոդված/Article
Երևան, «Եվրոպական համալսարան», գիտական հոդվածների ժողովածու, տերեգիրք, 9 (2018), էջ 240-252
|
Հանրային (համայնքային) ծառայության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում
2018 | Գիրք/Book
Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2018, 172 էջ
Խոշոր գործարքի առանձնահատկությունները անգլո-սաքսոնական և ռոմանա-գերմանական իրավական համակարգերում
2018 | Գիրք/Book
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ, Գիրք 9, 253-264 էջ, 2018
Սահակ Մանուկյան , Անուշ Մովսիսյան
Խոշոր գործարքի առանձնահատկությունները անգլո-սաքսոնական և ռոմանա-գերմանական իրավական համակարգերում
2018 | Հոդված/Article
Եվրոպական համալսարան, 2018, Գիրք 9, էջ 240-252
|
Վարչական մարմինների իրավական կարգավիճակի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
ՀՀ անկախության 25 ամյակին նվիրված գիտաժողով» խորագրով գիտաժողովի մասնակցություն և զեկույցի ներկայացում ՀՊՄՀ: 2017, 311-318 էջ
|
Տարիքը որպես համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու պարտադիր պայման
2016 | Հոդված/Article
Պատմություն և հասարակագիտություն: 2016թ․, 2, 381-395 էջ, Հայաստան
|
Հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու սահմանափակումների որոշ հարցերի մասին
2015 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, 2015թ․, 2(68), 84-90 էջ
|
Սահակ Մանուկյան , Նազելի Բադալյան
ՀՀ հանրային ծառայությունում կանանց ներկայացվածության հիմնախնդիրներ
2014 | Հոդված/Article
Տնետսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ/ Գիտական աշխատանքի ժողովածու, Գիրք 7, Երևան «Օր-Դար» հրատարակչություն, 2014, էջեր 178-192
|
Հայերենին տիրապետելը՝ որպես համայնքային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու պարտադիր պայման
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 142.6, Երևան 2014թ., էջ 74-79
|
Հանրային ծառայողների սոցիալական իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում
2013 | Հոդված/Article
գիտաժողովի նյութեր կազմակերպված ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա և Միջազգային իրավական համագործակցության գերմանական հիմնադրամի կողմից, Երևան, 2013թ. մայիսի 22-23
Համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնի համար անցկացվող մրցույթի թեստավորման և հարցազրույցի փուլերի որոշ հիմնախնդիրների մասին
2012 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, #3 (18) 2012, էջ 28-33
|
Համայնքային ծառայության մրցութային հանձնաժողովների կազմավորման ու գործունեության կազմակերպման հիմնախնդիրները
2012 | Հոդված/Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #5 (143) 2012, էջ 56-60
|
Համայնքային ծառայության պաշտոնների դասակարգման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2012 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, #2, 2012, էջ 71-80
Քաղաքացիությունը որպես համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու պարտադիր պայման
2012 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հասարակական գիտություններ, 2012թ., 136.6, էջ 53-65
Կառավարության և Նախագահի փոխհարաբերությունները բարեփոխված Սահմանադրության համատեքստում
2008 | Հոդված/Article
Քաղաքագիտություն: Բուհական գիտամեթոդական նյութերի ժողովածու, -Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2008թ., էջ 187-199