Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Վահան Առաքելի Բայբուրդյան

Պրոֆեսոր | Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
Կրթություն
ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի արևելյան (իրանական) բաժին: ԽՍՀՄ Գիտությունների ակադեմիայի Ասիայի ժողովուրդների ինստիտուտի (ներկայումս արևելագիտության ինստիտուտի) ասպիրանտուրա:

Գիտական աստիճան
1977 թ. Պատմական գիտությունների դոկտոր
1979 թ. պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի գիտնական-քարտուղար, ավագ գիտ. աշխ., աղբյուրագիտության պրոբլեմային խմբի ղեկավար, Իրանի բաժնի վարիչ: Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի համաշխարհային պատմության ամբիոնի վարիչ, գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, ռեկտորի պաշտոնակատար:
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարի խորհրդական, ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի վարիչ:

Կարդացվող դասընթացներ
«Հայկական հարցը և միջազգային դիվանագիտությունը», «Իսլամական գործոնը արդի միջազգային հարաբերություններում», «Հայաստանի երրորդ Հանրապետության միջազգային հարաբերությունները և արտաքին քաղաքականության արդի խնդիրները», «Քրդերը, Հայկական հարցը և հայ-քրդական հարաբերությունները»:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մերձավոր ու Միջին Արևելքի երկրների միջազգային հարաբերություններ, Իրանի և Թուրքիայի պատմություն, Հայկական հարց, քրդագիտություն, իսլամագիտություն, Իրանի հայ գաղթօջախների պատմություն, հայ առևտրական կապիտալի պատմություն:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Հայ Օգնության Ֆոնդի» (ԱՄՆ) դրամաշնորհ

Լեզուներ
Պարսկերեն, ռուսերեն (ազատ), անգլերեն, թուրքերեն, վրացերեն (կարդում և կարողանում է բացատրվել), գերմաներեն, ֆրանսերեն (բառարանի օգնությամբ)

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի անդամ, նույն ինստիտուտի կողմից հրատարակվող «Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ» մատենաշարի խմբագրական խորհրդի անդամ, «Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն» քառահատորյակի խմբագրական խորհրդի անդամ:
Բանբեր Երևանի համալսարանի «Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն» հանդեսի պատասխանատու խմբագիր:

Պարգևներ
Ֆրիտյոֆ Նանսենի հուշամեդալ, ԵՊՀ ոսկե մեդալ և պատվոգիր, Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի, Ռուսաստանի հայերի միության, ՀՀ Սփյուռքի նախարարության և ՀՀ ԳԱԱ հատուկ դիպլոմ, Ռուսաստանի հայերի միության մեդալ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության «Հեղափոխության արշալույսը» ոսկե մեդալ, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն հուշամեդալ «ՀՀ դիվանագիտության ասպարեզում ունեցած ակնառու ձեռքբերումների համար», «Մանկավարժական համալսարան» մեդալ:

(+374 10) 55-18-04

Ստեփանոս Երեց Հազարջրիբեցին և նրա «Պատմագիրքը» («Հանգիտագիրքը»)
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 3 (30), էջ 26-36
|
Իրան-Հայաստան-Վրաստան եռակողմ համագործակցությունը և նրա հեռանկարները
2017 | Հոդված/Article
Իրան-Հայաստան-Վրաստան. Խաղաղ հարևանության և զարգացման տեսլականներ: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2017, էջ 19-28
|
Քրդական հարցի ներկա վիճակը եվ զարգացման միտումները
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 3-18
|
Հայ-իրանական հարաբերությունները 1991 - 1998 թթ.
2012 | Հոդված/Article
Հայացք երկու տասնյակ հեռավորությունից, «Հայաստան-Իրան. 20 տարի համագործակցության ճանապարհով»: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2012թ., էջ 15-54
Ուշ միջնադարում հայերի շփումների պատմությունից Հարավային և Հարավ-Արևելյան Ասիայի ու Հեռավոր Արևելքի երկրների հետ
2011 | Հոդված/Article
«Արևելաասիական ուսումնասիրություններ», հատ. 2, Երևան, 2011 թ., էջ 57-71
Իրանական հեղափոխության ֆենոմենը: Իրանի իսլամական հեղափոխությունը համեմատական կոնտեքստում
2011 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողովի հոդվածների և զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2011թ., էջ 11-24
Օսմանյան կայսրության պատմություն
2011 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011թ., 716 էջ
Քրդական հարցը հանրապետական Թուրքիայում
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 131.6, Երևան 2010թ., էջ 5-36
|
Թուրք-օսմանների կողմից Կոստանդնուպոլսի գրավումը և դրա համաշխարհային պատմական հետևանքները
2009 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, «Թյուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ», հատ. VI, -3-, Եր., 2009, էջ 32-58
Քրդական հարցը Թուրքիայում և անկախ Քրդստանի ստեղծման ծրագրերը միջազգային դիվանագիտության լույսի ներքո
2008 | Հոդված/Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», 1/177, Եր., 2008, էջ 34-58
Քրդերը, Հայկական հարցը և հայ-քրդական հարաբերությունները պատմության լույսի ներքո
2008 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2008, 421 էջ
Նոր Ջուղա
2007 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2007, 152 էջ
Օսմանյան կայսրության կողմից Արևմտյան Հայաստանի «քրդականացման» քաղաքականությունը 16-րդ դարում
2006 | Հոդված/Article
«Պատմա-բանասիրական հանդես», 3(173), Եր., 2006, էջ 18-35
Նվիրվածություն իր սիրելի հայրենիքին և ժողովրդին
2006 | Հոդված/Article
«Միհր» ամսագիր, 4(61), 2006թ. օգոստոս, էջ 11-15
Իսլամը և նրա գաղափարական-քաղաքական դրսևորումները մահմեդական պետությունների քաղաքականության մեջ և միջազգային հարաբերություններում
2006 | Հոդված/Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների ու ժողովուրդներ», հատ. XXV, Երևան, 2006 թ., էջ 26-54
Թուրքիայում հայկական և քրդական հարցերի քաղաքական աղերսանքների պատմությունից միջազգային դիվանագիտության լույսի ներքո
2005 | Հոդված/Article
(Առաջին համաշխարհային պատերազմից մինչև Լոզանի կոնֆերանսը), §Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների ու ժողովուրդներ¦, հատ. XXIV, Երևան, 2005, էջ 46-76
Քրդական գործոնը Հայկական հարցի, արևմտահայերի զանգվածային ջարդերի և հայոց ցեղասպանության մեջ
2005 | Հոդված/Article
«Հայոց մեծ եղեռն-90» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2005, էջ 55-74
Էջեր իրանահայության պատմությունից
2005 | Հոդված/Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների ու ժողովուրդներ», հատ XXIV, Երևան, 2005, էջ 17-46
Իրանի պատմություն (հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը)
2005 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., Երևան, 2005, 783 էջ
The Volga-Caspian Transit Route: East-West international Trade and Armenians (XVI-XVIII centuries)
2004 | Հոդված/Article
ICANAS-37, Moscow, 2004, p. 248-256
Քեմալական շարժման շրջանում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների պատմությունից` կապված հայկական հարցի զարգացումների հետ
2004 | Հոդված/Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների ու ժողովուրդներ», հատ. XXIII, Երևան, 2004, էջ 20-38
Հայաստանի Հանրապետության տեղն ու դերը Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածաշրջանային քաղաքականության ոլորտում
2004 | Հոդված/Article
«Հայագիտության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները» միջազգային համաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2004թ., էջ 143-149
International Trade and the Armenian Merchants in the Seventeenth Century
2004 | Գիրք/Book
New Delhi, 2004, 261 p.
Իրան-ադրբեջան. Հարևաննե՞ր թե աշխարհաքաղաքական ու աշխարհատնտեսական ախոյաններ
2003 | Հոդված/Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների ու ժողովուրդներ», հատ. XXII, Երևան, 2003 թ., էջ 7-38
«Իսլամական գործոնը» արդի միջազգային հարաբերություններում
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 14-24
|
Հայաստանի Հանրապետության տեղը և դերը Իրանի Իսլամական Հնրապետության տարածաշրջանային քաղաքականության ոլորտում
2002 | Հոդված/Article
«Պատմություն» ամսագիր, N1, 2002 թ., էջ 34-44
Իսլամական գործոնը արդի միջազգային հարաբերություններում
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1(106), 2002 թ., էջ 14-24
20-րդ դարի 20-30-ական թվականների քրդական ապստամբությունները և թուրք-իրանաական հարաբերությունները
2002 | Հոդված/Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների ու ժողովուրդներ», հատ. XXI, Երևան, 2002 թ., էջ 5-27
Հ. Ղ. Միրզոյան, Հովհաննես Մրքուզ Ջուղայեցի, Երևան, 2001, 271 էջ
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (105), Երևան 2001թ., էջ 193-197
|
Հայ-քրդական հարաբերությունները Հայաստանի առաջին հանրապետության գոյության տարիներին
2001 | Հոդված/Article
«Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների ու ժողովուրդներ», հատ XX, ՀՀ ԳԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, Երևան, 2001թ., էջ 5-40