Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Վահրամ Սամվելի Պետրոսյան

Դոցենտ | Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
Կրթություն
01/09/2007-ից մինչ օրս Դոցենտ (Միջազգային հարաբերություններ)
ՀՀ Բարձրագույն որակավորման կոմիտե, Միջազգային հարաբերությունների պատմություն
01/09/1998–մինչ օրս Պ.գ.թ.
ՀՀ Բարձրագույն որակավորման կոմիտե, Պատմական գիտություններ (Արևելագիտություն)
01/09/1994–01/09/1997 ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի Թուրքագիտության բաժնի ասպիրանտուրա
01/09/1989–01/09/1994 Պատմաբան, իրավագետ
Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի Պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի պատմության և իրավագիտության բաժին
Հոկտեմբեր - նոյեմբեր 2009 թ. - Առաջնորդների ամերիկյան փորձագիտական ծրագիր` «ԱՄՆ-ի ներքին արտաքին քաղաքականության հենասյուները» (ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտի հովանավորությամբ):
Հունվար - ապրիլ 2004 թ. - Օտար լեզվի կատարելագործում, միջմշակութային հաղորդակցության դասընթացներ և գիտական աշխատանք («Հնդկաստանա-չինաստանյան հարաբերությունները և սահմանային խնդիրները») Հայդարաբադի (Հնդկաստան) Անգլերենի և օտար Լեզուների կենտրոնական համալսարանում, ինչպես նաև «Օսմանիա» համալսարանում:
Հունիս - հուլիս 2000 թ. - Գիտահետազոտական աշխատանք ԱՄՆ-ի գիտական կենտրոններում Ֆուլբրայթ ծրագրով (ԱՄՆ-ի պետական դեպարտամենտի հովանավորությամբ), թեման` «ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության գերակայությունները»:
Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 1999 թ. - Գիտահետազոտական աշխատանք Մեծ Բրիտանիայի Քեմբրիջի համալսարանի Միջազգային հարաբերությունների կենտրոնում:
Մայիս - հունիս 1997 թ. - Վուստրոուի (Գերմանիա) Կոնֆլիկտների կարգավորման կենտրոն, Ռազմական կոնֆլիկտների և կոնֆլիկտների կարգավորման մասնագիտական դասընթացներ:
Սեպտեմբեր - հոկտեմբեր 1997 թ. - Մարդու իրավունքների միջազգային դպրոցի մասնագիտական դասընթացներ, կազմակերպված Մարդու իրավունքների Հելսինկիի ֆոնդի կողմից’ Եվրոպայի խորհրդի հովանավորությամբ, Վարշավա (Լեհաստան):

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտություննների թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
25/08/2022-ից մինչ օրս ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն
01/02/2017-30/09/2022 ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի վարիչ
01/02/2017-ից մինչ օրս Ավագ փորձագետ, ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան
01/09/2013-31/08/2022 ԵՊՀ ՀՀԻ հայ-քրդական առնչությունների բաժնի ղեկավար
01/01/2012–01/01/2013 Մերձավոր և Միջին Արևելքի հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն (Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն)
01/05/2006–01/01/2012 Երևանի պետական համալսարանի գիտական քարտուղար, ԵՊՀ գիտական խորհրդի և ռեկտորատի գլխավոր քարտուղար, ՀՀ բուհերի ռեկտորների խորհրդի գիտքարտուղար
01/01/2008-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի դոցենտ
01/11/2004–01/05/2006 Պատմության ֆակուլտետի միջազգային կապերի և համագործակցության գծով փոխդեկան
01/09/1998–01/01/2008 Երևանի պետական համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի Համաշխարհային պատմության ամբիոնի դոցենտ
01/01/1998–01/01/1999 Զինվորական ծառայություն, ՀՀ ՊՆ «Հայ զինվոր» շաբաթաթերթի թղթակից (սյունակագիր)
01/09/1997–01/09/1998 Երևանի պետական համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի Ընդհանուր պատմության ամբիոնի ավագ դասախոս
01/11/1997–01/05/1998 ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի Թուրքագիտության բաժնի համակարգող (վարիչ), ավագ գիտաշխատող
01/09/1994–01/09/1997 ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային հարաբերությունների պատմություն (Նորագույն շրջան),
Ժամանակակից կոնֆլիկտներն ու կոնֆլիկտների կարգավորման մեխանիզմները,
Երկրագիտություն (Անգլիախոս երկրների պատմությունը, ավանդույթներն ու սովորույթները)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջազգային ու տարածաշրջանային անվտանգության հիմնախնդիրներ,
Մերձավոր ու Միջին Արևելքի հետազոտություններ (Քրդագիտությունª Քրդական խնդիրը տարածաշրջանային անվտանգության համատեքստում, թուրքագիտություն և թյուրքագիտություն« Իսրայել ու հրեական հետազոտություններ, Իրաք)
Միջազգային հակամարտություններ և հակամարտությունների կարգավորում)
Ամերիկագիտություն
Միջազգային հարաբերությունների տեսություն
Տարածքային խնդիրներ և Իռռեդենցիզմ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Արտասահմանյան գրեթե բոլոր գործուղումներն ու գիտական այցերն իրագործվել են տարբեր երկրների, միջազգային կազմակերպությունների ու հիմնադրամների դրամաշնորհային ծրագրերի շնորհիվ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, թուրքերեն, քրդերեն, եբրայերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի խորհրդի և գիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի խորհրդի և գիտական խորհրդի անդամ
ԼՂՀ Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի խորհրդի և գիտական խորհրդի անդամ
«Լրատու» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
1998 թ. Սահմանապահ զորքերի մեդալ
1997 թ. Երիտասարդ արևելագետների կոնֆերանսի լավագույն զեկուցումների մրցանակ
2005 թ. Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ-ի դեսպանատան շնորհակալագիր
2009 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ
2010 թ. «Անդրանիկ Օզանյան» ոսկե մեդալ (ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն)
2010 թ. ԼՂՀ Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի պատվավոր պրոֆեսորի կոչում
2011 թ. «Երկրապահ» մեդալ (ԵԿՄ)

Էլ. հասցե
vahram.petrosyan@ysu.am

Նիկոլայ Հովհաննիսյանի ՛՛Քրդերի մասնակցությունը հայերի ցեղասպանությանը: Քրդական գործոնը Արևմտյան Հայաստանի հարցի լուծման հայկական հայեցակարգում՛՛ աշխատության մասին
2019 | Հոդված/Article
Քրդական գործոնը և հայ-քրդական առնչութունները տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում, 2019, 1, 290-299 էջ
Քրդական համայնքն ու քրդերի ասիմիլացման գործընթացն Ադրբեջանում
2019 | Հոդված/Article
Քրդական գործոնը և հայ-քրդական առնչութունները տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում, 2019, 1, էջ 151-165
Իրաքյան Քուրդիստանի անկախության հանրաքվեն ներքրդական դիսկուրսի համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
Քրդական գործոնը և հայ-քրդական առնչութունները տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում, 2019, 1, էջ 18-52
Նիկոլայ Հովհաննիսյանի «Քրդերի մասնակցությունը հայերի ցեղասպանությանը: Քրդական գործոնը Արևմտյան Հայաստանի հարցի լուծման հայկական հայեցակարգում՛» աշխատության մասին
2019 | Հոդված/Article
Քրդական գործոնը և հայ-քրդական առնչութունները տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում: 2019, 1, էջ 290-299
Իրաքյան Քուրդիստանի անկախության հանրաքվեն. նպատակներն ու արդյունքները
2018 | Հոդված/Article
Տարածաշրջանային զարգացումների դինամիկան՝ ՀՀ անվտանգային շահերի տեսանկյունից, 2018, 1, էջ 69-95
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն և Իրաքյան Քուրդիստանի անկախության նախագիծը
2018 | Հոդված/Article
Տարածաշրջանային զարգացումների դինամիկան՝ ՀՀ անվտանգային շահերի տեսանկյունից, 2018, 1, էջ 6-25
Քրդերի մասնակցությունը հայերի ցեղասպանությանը (Նիկոլայ Հովհաննիսյանի գրախոսական)
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1(10), 204-209 էջ, Հայաստան
|
Քրդստանի շրջանային կառավարության նկատմամբ Իրանի վարած քաղաքականությունը. գորշոններ և խնդիրներ (ՍՎՈՏ)
2016 | Հոդված/Article
Հայկական Բանակ, 2016, 34(39-40), 143-155 էջ
Քրդական տարածաշրջանային կուսակցությունների անդրսահմանային ցանցը
2016 | Հոդված/Article
Հայկական Բանակ, 2016, 1-2 (37-38), 35-62 էջ
Իրաքյան Քրդստանի անկախության հեռանկարը. հնարավոր զարգացումների սցենարային վերլուծություն
2016 | Հոդված/Article
Հայկական Բանակ, 2016, 1-2 (37-38), 87-128 էջ
Հայ-քրդական հարաբերություններում գոյություն ունեցող պրոբլեմները, զարգացման հեռանկարները և քրդական հարցում ՀՀ քաղաքականության ուղենիշները
2016 | Հոդված/Article
Հայկական Բանակ, 2016, 1-2(37-38), 62-87 էջ
Образование во имя мудущего. Факультет международных отношений ЕГУ
2015 | Գիրք/Book
Учебник, ЕГУ изд., 2015, 44 стр.
|
Education for Future. YSU Faculty of International Relations
2015 | Գիրք/Book
Booklet, Yr., YSU Press, 2015, 44 pages Education for Future
Կրթություն հանուն ապագայի: ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
2015 | Գիրք/Book
Գրքույկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 44 էջ
Военно-разведывательная деятельность Турции
2014 | Հոդված/Article
В Иракском Курдистане. Государство, общество, международные отношения на мусульманском востоке, Институт востоковедения РАН, Крафт+, Москва 2014, стр. 431-456​
|
Խաղաղության մոնիթորինգի ուժերի խնդիրն Իրաքյան Քուրդիստանում թուրքական ռազմական ներկայության համատեքստում
2013 | Հոդված/Article
Ժամանակակից Եվրասիա, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, Երևան, 2013, էջ 23-36
|
Տիգրան Մկրտչյան, Վահրամ Պետրոսյան
Integration of Transcaucasia: continued failure and hope (Turkish Policy Quarterly, Spring 2009)
2013 | Հոդված/Article
The Geopolitical Scene of the Caucasus. A Decade of Perspectives. Istanbul, 2013, pp 179-199
|
Экономическая экспансия Турции в Иракском Курдистане
2012 | Հոդված/Article
Ось миривой полотоки ХХI в., обострение борьбы за ресурсы в Азии и Африке. Институт востоковедения РАН, Центр стратегической конъюктуры, Москва, 2012, стр. 298-354
|
Assyrians in Iraq
2006 | Հոդված/Article
Iran and the Caucasus, Volume 10.1, Brill, Leiden, 2006, pp 113-147
|
Պետությունների ավանդական աստիճանները
2006 | Հոդված/Article
«Պատմություն և կրթություն» գիտասեսական և մեթոդական հանդես, Տաթև գիտակրթական համալիր, 3-4, Երևան, 2006, էջ 83-89
|
Ջորջ Բուշ Կրտսեր (Արտաքին քաղաքականության մի քանի հղացքների մասին)
2005 | Հոդված/Article
«Պատմություն և կրթություն» գիտասեսական և մեթոդական հանդես, Տաթև գիտակրթական համալիր, 1-2, Երևան, 2005, էջ 115-124
|
The Iraqi Turkomans and Turkey
2003 | Հոդված/Article
Iran and The Caucasus. Research Papers from the Caucasian Centre for Iranian Studies, Yerevan, Volum​e 7.1-2. Brill Academic Publishers, 2003, pp. 279-308
|
Ирако-Турецкие отношения: к проблеме Мосула (по зарубежным публикациям)
2000 | Հոդված/Article
Восток 2000 N1, Институт Востоковедения Российской академии наук, Москва, 2000, с. 188-194
|
Причины поражения Турции в мосульцком вопросе
1998 | Հոդված/Article
Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, XVII, ՀՀ ԳԱԱ, Արևելագիտության ինստիտուտ, «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 1998, էջ 32-54
|