Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Վլադիմիր Էդուարդի Մարտիրոսյան

Դոցենտ | Քաղաքագիտության ամբիոն
Կրթություն
2002 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարանի, Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի, Քաղաքագիտություն բաժնի ասպիրանտ
2000 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարանի, Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի, Քաղաքագիտություն բաժնի մագիստրոս
1996 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարանի, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Բակալավրի աստիճան

Գիտական աստիճան
Քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
2005 թ-ին «Քաղաքական ռեժիմների անցումային գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում»

Աշխատանքային փորձ
2021 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի, Եվրոպական ուսումնասիրություններ կենտրոնի տնօրեն
2008 - 2021 թթ․ Երևանի պետական համալսարանի, Եվրոպական ուսումնասիրություններ կենտրոնի փոխտնօրեն
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի, Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի, Քաղաքագիտություն բաժնի փոխդեկան
2005 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի, Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի, Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի դասախոս
2002 - 2004 թթ. ՀՀ Ազգային ժողով, Միջազգային հարաբերությունների, Առողջապահության և բնապահպանության հանձնաժողովի փորձագետ

Կարդացվող դասընթացներ
«Քաղաքական ռեժիմներ»
«Արևելյան ժողովրդավարությունների քաղաքական համակարգերի համեմատական վերլուծությունը»
«Եվրոպական ինտեգրման ներածությունը: Մշակութային ասպեկտները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արևելյան ժողովրդավարություններ
Ժողովրդավարացման գործընթացներ
Քաղաքական ռեժիմներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Եվրոպական ուսումնասիրություններ մագիստրոսական ծրագրի դրամաշնորհ 2008 թ.
Մարդու իրավունքների և ժողովրդավարացման մագիստրոսական ծրագրի դրամաշնորհ 2010 թ.

Լեզուներ
Հայերեն, Անգլերեն, Ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի խորհրդի անդամ
«Հայաստանը Եվրոպայում» ՀԿ Խորհրդի անդամ

Թուրքիա-ԵՄ-Հայաստան: Հնարավորություններ և մարտահրավերներ, միջդիսցիպլինար հետազոտություն
2009 | Հոդված/Article
Եր.: Երևանի պետ. համալս. հրատ., 2009, Էջ 120
ԵՄ արտաքին և անվտանգության քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում, միջդիսցիպլինար հետազոտություն
2009 | Հոդված/Article
Եր., Երևանի պետ. համալս. հրատ., 2009, էջ 120
Արևելյան ժողովրդավարությունների քաղաքական համակարգերի համեմատական վերլուծություն
2008 | Հոդված/Article
«Վան Արյան», Եր.: 2008, 104 Էջ
Արևելյան ժողովրդավարությունների քաղաքական համակարգերի համեմատական վերլուծություն
2008 | Գիրք/Book
Եր.: Երևանի պետ.համալս. հրատ., 2008, 104 Էջ
Ավտորիտար կառավարման տեսություն
2005 | Հոդված/Article
Եր.: «Վասն Արդարություն», N1-2, 2005
Ավտորիտար ռեժիմի ընդհանուր բնութագիր
2004 | Հոդված/Article
Եր.: «Վասն Արդարություն», N1-2, 2004
Ավտորիտար ռեժիմից անցում դեմոկրատական ռեժիմի
2004 | Հոդված/Article
Գիտահետազոտական հոդվածների հավաքածու, Եր.: N7, 2004