Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Երեմ Մարութի Վարդազարյան

Ասիստենտ | Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
Կրթություն
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակւլտետ բակալավրիատ
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
25.07.2013 թ. շնորհվել է քաղաքական գիտությունների թեկնածուի կոչում ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի քաղաքական գիտություններ և միջազգային հարաբերություններ 056 խորհրդի որոշմամբ
2013 թ. ասիստենտ

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից ԵՊՀ-ի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ

Կարդացվող դասընթացներ
Առկա՝ «Արդի միջազգային հարաբերությունները Մերձավոր Արևելքում»
Հեռակա՝ «Աշխարհի քաղաքական քարտեզ, Աշխարհաքաղաքականություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տարածաշրջանային պետությունների քաղաքականություն

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Հայոց «թավշյա հեղափոխությունը» եվ ՀՀ-ՌԴ հարաբերությունների զարգացման դինամիկան
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, 1(28), 3-11 էջ, 2019
Դ. Թրամփի վարչակարգի Հարավկովկասյան քաղաքականության նոր միտումները
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, 2019, 1(2), էջ 104-116
|
Հայոց «թավշյա հեղափոխությունը» և ՀՀ-ՌԴ հարաբերությունների զարգացման դինամիկան
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 3-11
|
Геополитические интересы России на Южном Кавказе
2013 | Հոդված/Article
«Միջազգային հարաբերություններ. Հայկական աշխարհ» հանդես, թիվ 8, Եր. 2013 թ., էջ 118-120
|
ԱՄՆ-ի ռազմավարական նպատակներն ու խնդիրները հարավկովկասյան տարածաշրջանում
2012 | Հոդված/Article
Լեռնային Ղարաբաղի համալսարան, «Լրատու» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Եր., «Լիմուշ», 2012 թ. – 2(13), էջ 147-164
Հայկական քաղաքակրթական ինքնությունն ու առանձնահատկությունները
2012 | Հոդված/Article
ԼՂՀ, միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի 15-ամյակին, «Կրթությունը և գիտությունը համաշխարհայնացման դարաշրջանում», 3-4 նոյեմբեր, Ստեփանակերտ, 2012 թ., էջ 23-31
ԱՄՆ, ԵՄ և ՌԴ հայեցակարգային մոտեցումները անվտանգության հիմնախնդիրներին «21-րդ ԴԱՐ»
2012 | Հոդված/Article
«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, 5(45), Եր., 2012 թ., էջ 50-68
Տարածաշրջանային անվտանգության դերը միջազգային համընդհանուր անվտանգության համակարգում
2012 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու 2 (51), «Աստղիկ հրատ.», Եր. 2012 թ., էջ 180-187
Քաղաքակրթական գործոնը ժամանակակից աշխարհում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 135.6, Երևան 2011թ., էջ 48-54
|