Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Ժակ Սամվելի Մանուկյան

Դեկանի տեղակալ | Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, բակալավր
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2004 - 2007 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
Գիտական թեմա` Հայաստանի Հանրապետությունը ԱՊՀ ռազմաքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական ոլորտներում (1995 - 2001 թթ.), 2007 թ.
Դոցենտ, 2010 թ.

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ի սեպտեմբերից ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2006-2013 թթ ԵՊՀ պատմության թանգարանի տնօրեն
2010 թ-ի սեպտեմբերից ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ
2011 թ-ի սեպտեմբերից ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի դոցենտ
2013 թ-ի հուլիսից ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմության հիմնահարցեր, Հայաստանի միջազգային դրությունը հին և միջին դարերում, Հետխորհրդային տարածքի ինտեգրացիոն գործընթացները, ՀՀ հարաբերությունները հարևան պետությունների հետ, ՌԴ քաղաքականությունը Կովկասյան տարածաշրջանում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության պատմությունը հին և միջին դարերում, Հայաստանի հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը, ինտեգրացիոն գործընթացները հետխորհրդային տարածքում:

Պարգևներ
ՀՀ ՊՆ «Վազգեն Սարգսյան» մեդալ

Լեզուներ
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն, թուրքերեն - բառարանով

zhak.manukyan@ysu.am

Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի կազմակերպության խաղաղապահ գործունեության առանձնահատկությունները (2004-2010 թթ.)
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 17-26
|
The Role of CIS in the Post-Soviet Area
2022 | Թեզիս/Thesis
Լեզուն և կրթությունը միջազգային հարաբերություններում: Language and Education in International Relations: Язык и образование в международных отношениях.- Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2022, 14-15 էջ
|
Гуманитарное сотрудничество между Республикой Армения и Российской Федерацией в Сирийской Арабской Республике: цели и задачи
2022 | Հոդված/Article
Избранные страницы Российско-армянского стратегического союза. Сборник статей:- Ер.: Издательство «НААПЕТ», 2022 стр. 15-19
|
Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մարդասիրական համագործակցությունը Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում. նպատակը և խնդիրները
2022 | Հոդված/Article
Հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքի ընտիր էջեր: Հոդվածների ժողովածու.- Եր.: «ՆԱՀԱՊԵՏ» հրատարակչություն, 2022 էջ 16-21
|
ՀՀ-ՌԴ ռազմավարական համագործակցությունը ՀԱՊԿ-ի շրջանակում
2022 | Հոդված/Article
Հայաստան-Ռուսաստան. բարեկամություն, համագործակցություն և փոխադարձ օգնություն (հոդվածների ժողովածու), «Նահապետ» հրատարակչություն, Երևան–2022, էջ 28-32
|
Стратегическое сотрудничество между РА и РФ в рамках ОДКБ
2022 | Հոդված/Article
Армения–Россия: дружба, сотрудничество и взаимная помощь. Сборник статей.- Ер.: Издательство «НААПЕТ», стр. 26-30, 2022
|
Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմակայանների կարգավիճակը և ռազմաքաղաքական նշանակությունը (1995-2021 թթ.)
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 31-43
|
Տարեգրություն Երևանի պետական համալսարանի (1919-2019 թթ․)
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 695 էջ, 2019, հայերեն
Երևանի պետական համալսարանը Արցախյան գոյապայքարում (1988-1994թթ․ փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու)
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2019, 428 էջ, Հայաստան, Երևան
Գեղամ Պետրոսյան, Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917 թ. փետրվար –1918 թ. հունիս)
2019 | Գրախոսություն/Review
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 76-79
|
Образование во имя мудущего. Факультет международных отношений ЕГУ
2015 | Գիրք/Book
Учебник, ЕГУ изд., 2015, 44 стр.
|
Education for Future. YSU Faculty of International Relations
2015 | Գիրք/Book
Booklet, Yr., YSU Press, 2015, 44 pages Education for Future
Կրթություն հանուն ապագայի: ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
2015 | Գիրք/Book
Գրքույկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 44 էջ
Политика Турции на Южном Кавказе и проблемы безопасности Республики Армения 1991-2007 гг.
2014 | Հոդված/Article
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Г. Петросян.- Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с., стр. 91-107
|
Нефтяная дипломатия Азербайджана и проблемы безопасности Республики Армения
2012 | Հոդված/Article
Ось мировой политики XXIв. обострение борьбы за ресурсы в Азии и Африке, Центр стратегической конъюнктуры, Москва, 2012 г., 263-276 ст
|
Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության հակահայկական ուղղվածությունը
2011 | Թեզիս/Thesis
Պատմություն և մշակույթ.ընդդեմ կեղծիքի և ոտնձգության, Հանրապետական գիտաժողովի հիմնադրույթներ, Երևան 2011. 4-6 մայիսի, էջ 66, 126
|
Համալսարանականները Արցախյան պատերազմում
2011 | Գիրք/Book
Գրքույկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2011, 20 էջ
Գեղամ Պետրոսյան. «Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918 - 1920թթ.)»
2011 | Հոդված/Article
(գրախոսություն)
«Բանբեր Հայաստանի արխիվների», թիվ 2, ՀԱԱ հրատ., Երևան, 2011, էջ 147-152
|
Երևանի պետական համալսարանը Արցախյան գոյապայքարում
2011 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2011 թ., 256 էջ, ևս 14 էջ՝ ներդիր
|
Երևանի պետական համալսարանի տարեգրություն
2009 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2009 թ., 438 էջ
Հայաստանի Հանրապետությունը ԱՊՀ երկրների համագործակցության համակարգում (1991-2008թթ.)
2009 | Հոդված/Article
Մագիստրատուրայի «Հայոց պատմություն» մասնագիտացամամբ դասընթացի ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 16 էջ
|
Երևանի համալսարանի կազմակերպիչ հանձնաժողովի աշխատանքների մասին (1919թ. հուլիս)
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Հայաստանի արխիվների», թիվ 2, Երևան, 2009, էջ 72-77
|
Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաքաղաքական հարաբերությունները 1997-2001թթ.
2009 | Հոդված/Article
«Դիզակ պլյուս» հրատարակչություն, էջ 54-62 Ստեփանակերտ 2009թ.
|
ՀՀ-ՎՈՒԱՄ փոխհարաբերությունները և Հարավային Կովկասի անվտանգության խնդիրները 1997 - 2006թթ.
2008 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, «Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Պոլիգրաֆ» ՓԲԸ, Ստեփանակերտ, 2008, էջ 25-33
Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը և ԱՊՀ ինտեգրացիոն գործընթացները 1991-2001 թթ.
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (119), Երևան 2006թ., էջ 146-151
|
ՀՀ տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը ԱՊՀ շրջանակներում 1995 - 2001թթ.
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Հայաստանի արխիվների», թիվ 2, Երևան, 2006, էջ 170-176
|
Հայաստան - Բելառուս փոխհարաբերությունները ԱՊՀ շրջանակներում (1993 - 2003 թթ.)
2006 | Հոդված/Article
«Կանթեղ», թիվ 1 (26), «Աստղիկ» հրատ., Երևան, 2006, էջ 221-229
ԱՊՀ շրջանակներում կոլեկտիվ անվտանգության ձևավորման գործընթացները և Հայաստանը 1995-2001թթ.
2006 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ», էջ 71-82, Երևան 2006թ.
|
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը ՀՀ արտաքին քաղաքականության օրակարգում 1998-2002թթ.
2005 | Հոդված/Article
Համազգային ուխտի վերանորոգման 90-ամյակ (1915-2005), «Ալիք», Թեհրան, 2005, էջ 47-50
Հայ-թուրքական հարաբերությունները և Հայոց ցեղասպանության խնդիրները (1991-2002թթ.)
2005 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, էջ 64-78, Երևան 2005թ.
|