Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>

Բակալավրիատ
Լրագրություն


Մագիստրատուրա
Լրագրություն
Հասարակայնության հետ կապեր և հաղորդակցային տեխոնլոգիաներ

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Մեդիայի նշանագիտության ներածություն
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ
Ռազմական լրագրություն
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ՊՆ աշխատակազմ: 2018թ․, 188 էջ
Осовенности информационных и публицистических передач телерадиокомпаний республики Армения
2018 | Թեզիս/Thesis
Журналистика в 2017 году; твочество, профессия, индустрия. 2018, стр. 111
Д. В. Петросян , Е. К. Рева
Диалог “Медиатекст-интелектуальная аудитория” в аксиологическом контексте журналистики
2018 | Թեզիս/Thesis
Международная научно-практическая конференция, Москва, 5-7 2018 г., стр. 523-524
|
Մուշեղ Հովսեփյան , Հարություն Ծատրյան
Քաղաքական գովազդը որպես հայկական լրատվադաշտի ֆինանսական աղբյորւր
2018 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2018, #1, էջ 235-242
|