Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>
Ռադիոյի և հեռուստատեսության համացանցային հեռարձակման առանձնահատկությունները Հայաստանում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 67-77
|
Проявления идентичности журналиста на армянских культурных сайтах
2017 | Թեզիս/Thesis
Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 182-183
|
Телерадиокомпании Армении в условиях рынка
2017 | Թեզիս/Thesis
Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 277
Պատում, մեդիատեքստ, հակառակ հեռանկար
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 184 էջ
Причуды инверсии. Текст и обратная песрпектива
2017 | Հոդված/Article
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017, 105 p.
Համացանցային լրագրողի մասնագիտական վերափոխումների հիմնախնդիրները
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 70-80
|
Հեռուստատեսային հաղորդակցության արդյունավետությունը
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 132 էջ
Հեռուստաժուռնալիստի վարպետության դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 48 էջ
Քաղաքակրթական միջավայր և գեղարվեստական պատում (Հրանտ Մաթևոսյան և Սերգեյ Դովլաթով)
2016 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016, 1 /53/ ը /ԺԴ/ տ., 88-96 էջ
|
Մարիամ Մ․ Կարապետյան
Մշակույթ և ռազմավարություն։ Մշակութային իրազեկվածությունը մեդիա-փորձի համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016, Ը (ԺԴ) տարի, 2, 138-153 էջ
|