Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>

Բակալավրիատ

Իրավագիտություն


Մագիստրատուրա

Քրեական իրավունք և դատավարություն

Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն

Միջազգային եւ Եվրոպական իրավունք

Գործարարական իրավունք

Կրիմինալոգիա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
The Idea of Constitutional Identity in the Modern Constitutional Thought
2018 | Հոդված/Article
Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki, no 3, 2018, Moscow, pp. 81–98
Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University
2018 | Գիրք/Book
Yerevan, YSU Press, 2018, 283 p.
|
Էլիտիզմի գաղափարը և դրա դերը ժողովրդաիշխանության արդյունավետ իրացման գործում
2018 | Հոդված/Article
Արդարադատություն, N 4 (45), 2018. Երևան, էջ 6-13
Առանձին քննչական գործողությունների կատարման տակտիկա: Կրիմինալիստիկական տակտիկա
2018 | Գիրք/Book
Գիտագործնական ձեռնարկ Երևան, Թասկ ՍՊԸ, 2018, 732 էջ
Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթի առաձնահատկությունները նախաքննության ավարտման փուլում
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (80), Երևան, 2018, էջ 63-72
|