Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>

Բակալավրիատ

Իրավագիտություն


Մագիստրատուրա

Քրեական իրավունք և դատավարություն

Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն

Միջազգային եւ Եվրոպական իրավունք

Գործարարական իրավունք

Կրիմինալոգիա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթի առաձնահատկությունները նախաքննության ավարտման փուլում
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (80), Երևան, 2018, էջ 63-72
|
Գաղտնի եղանակով կատարված լուսանկարների, տեսագրությունների թույլատրելիության և սեփականության իրավունքի պաշտպանության հարաբերակցության հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (80), Երևան, 2018, էջ 12-22
|
Օրենք և տնտեսագիտություն
2018 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (80), Երևան, 2018, էջ 5-11
|
Promoting a Pro Bono Culture in Armenia's Legal Profession: The Need for Strong Policies and High Minds
2018 | Հոդված/Article
«Արդարադատություն» գիտական հանդես, Երևան, 2018, էջ 72-83
On the Role of Politics and the Time Factor in Estimating Constitutional Stability
2018 | Հոդված/Article
Revista Institutului National al Justitiei, 2(45) 2018, Chisinau, pp. 53-55